JOHANNE AGERSKOV, det danske MEDIUM, der under tankeinspiration modtog ordene til Værket VANDRER mod LYSET og hendes Mand Lektor MICHAEL AGERSKOV, der udgav Bogen i 1920, modtog den 4. april 2018 følgende undskyldning fra daværende Redaktør BRINK, der udgav Tidsskriftet - "Lys over Landet" :

 

TTT    h

Denne BØN om TILGIVELSE  har

Hanne Leffler modtaget 

under  tankeinspiration

den 4. april 2018  af

Redaktør Brink til  

”Lys over Landet”

 

 H

 

 

 

Jeg ønsker at tale til Johanne og Michael Agerskov.

Jeg har mildt sagt behandlet Jeres BogVandrer mod Lyset på en meget overfladisk og lidet respektfuld måde, da Jeg i sin tid fik den i hænde.

Dette Værk, der i sandhed kræver at blive taget yderst alvorligt, har Jeg behandlet som noget, der kunne sammenlignes med mange af de spiritistiske Skrifter og Bøger, det vrimlede med dengang, da Spiritismen var på sit højeste.

 

Jeg beder både Dem – Michael Agerskov og Deres Hustru - Johanne Agerskov om Tilgivelse, ikke alene fordi Jeg ikke gennemlæste Vandrer mod Lyset ordentligt; - men at Jeg med mit ringe kendskab til denne værdifulde Bog vovede at udtale mig, som Jeg gjorde.

Som Redaktør Brink af Lys over Landet”  burde Jeg have sat mig omhyggeligt ind i, hvad det var, Vandrer mod Lyset ønskede at fortælle sine Læsere.

 

I dag ved Jeg, at Vandrer mod Lyset er G U D´s Gave til menneskene, og med dette i tankerne er det meget beskæmmende, at Jeg ikke formåede at skelne mellem det rene Guld og det underlødige.

  ¬ ¬ ¬

Jeg burde i 1920 have skrevet således i ”Lys over Landet”:

 

I dag er der udkommet en Bog, hvis titel er Vandrer mod Lyset.

 

Bogens ord er modtaget på intuitiv / inspiratorisk vis af Mediet Johanne Agerskov.

For første gang nogensinde i Historien er den fulde Sandhed kommet frem.  - I denne Bog giver ARDOR os sin Beretning, som strækker sig fra Tidernes Morgen til i dag! Derefter følger en meget smuk og inderlig TALE af KRISTUS til menneskene, som efterfølges af       G U D´s TJENER nummer 10 – RAFAEL's TALE til menneskene.

Efter nogle smukke Lignelser giver Johanne Agerskovs afdøde Far – Rasmus Malling-Hansen os en Kommentar, der følger ARDOR’s Beretning Kapitel for Kapitel. - Bogen slutter med en Oversigt og et Efterskrift!

 

Med denne Bog i hånden får menneskene svar på alle de spørgsmål, de altid har ønsket at få besvaret:

 

1. Hvad er meningen med vort liv her på Jorden?

 

2. Er der liv efter Døden?

 

3. Eksisterer der en G U D?

 

4. Stammer vi fra denne G U D?

 

5. Er denne G U D en Kærlighedens GUD?

 

6. Hvad består Ondskaben af?

 

7. Hvor kommer Godheden fra?

 

8. Skal vi leve mere end eet kortvarigt menneskeliv på Jorden?

 

9. Værner og beskytter Englene menneskene, mens de lever på Jorden?

 

10. Findes der også onde Engle

 

11. Hvem er Satan?

 

12. Har der nogensinde eksisteret et Helvede?

 

13. Kommer nogen af os i Himlen og andre i Helvede?

 

14. Eller kan vi regne med alle at mødes i G U D´s RIGE engang?

 

 

Foruden Bogen Vandrer mod Lyset har Johanne Agerskov modtaget svarene på så mange

spørgsmål, der vedrører Vandrer mod Lyset,  at disse spørgsmål og svar er samlet i to Værker

  Spørgsmål og Svar I  og  Spørgsmål og Svar II.

                                                

I 1997 opstod der endnu et Medium i Danmark – Hanne Leffler.

Denne Kvinde er så lydhør, at hun ikke alene er i stand til tydeligt at høre, hvad Englene og G U D´s

TOLV TJENERE indgiver hende under tankeinspiration!  Denne Kvinde er også som noget fuldstændig

enestående i stand til at opfatte G U D´s ultrahøje Tankesvingninger, - og det betyder, at  G U D  nu

gennem Hanne er i stand til at tale direkte til menneskene på Jorden.

 

Her vises et par eksempler på dette:

G U D:

JEG ønsker at henvende MIG til hvert eneste menneske på Jorden!

Den Åbenbaring, I her få i hænde, er givet Jer, for at I kan forstå, hvad der er sket og sker på Jeres Klode i disse år.

Det er et menneske, der har ydet et sådant Offer, som ingen kunne have gjort hende efter.

Det er et Offer, som Vi alle vil takke hende for i Al Evighed; - og hvis Hanne af en eller anden grund ikke havde kunnet klare at bringe det, ville det have betydet, at det liv i Al Evighed, som vi nu alle kan se frem til, aldrig var blevet til noget. Men I – Mine kære Børn – må også yde noget.

 

Når I læser eet af de Angers-Bønskrifter, Mine dybest faldne Engle står bag, og I føler en

stærk medfølelse med vedkommende, da tilgiv ham eller hende af hele Jeres hjerte; - thi på

denne måde hjælper I Jeres ældste Brødre og Søstre med at sone deres Ondskab imod Jer,

og det betyder, at de får adgang til Evighedslivet i MIT RIGE.

Jeres ældste Brødre og Søstre, som i sandhed har l i d t  under Mørkets tunge Byrder, vil

være Jer taknemmelig i Al Evighed; - og JEG – Jeres SKABER vil takke Jer herfor.

 

Mel.: For alle de små blomster, der dog er til i år

Til Mine Børn på Jorden, skal lyde disse Ord:
Husk – Lyset kan beskytte eder alle!
Og vid, at Jeg er med Jer, hvor end på Jord I bor,
MIN KÆRLIGHED den rækker til Jer alle!
Og lad det Onde fare afsted på raske fjed; -
og husk at Vejen, som I vandrer, fører Jer afsted
til Lyset hos MIG!  
Her ender Jer Vej!
MIT RIGE venter på Jer med al Glæde og al Fryd;
og JEG vil favne alle til en evigtvarende  Fryd!
                                       

  G U D      

 z                 

                            

                                                                                                                              

Jeg – Redaktør Brink - Redaktør af ”Lys over Landet” -  ønsker at sige til alle de mennesker, der

læser dette, at Jeg vil bede Jer om at anskaffe Jer Bogen Vandrer mod Lyset – udgivet af

Michael Agerskov.

 

Og så vil Jeg håbe, at I behandler Vandrer mod Lyset således,

som den bør behandles; -

som den største Sandhedsåbenbaring nogensinde!

                                                                                                               

4. april 2018                                                                       Redaktør Brink

 

   G

 

 

 BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN 

z

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d  

 

µ

  

 Hovedværket Vandrer mod Lyseter tilgængeligt som Bog, som E-bog (SAXO)  og PDF

Vandrer mod Lysets Forlag ApS,

Bestil de forskellige Bøger på 33 15 78 15

eller forlag@vml.nu  

 

 

Jakob: Vi ønsker at få dette Budskab på Hjemmesiden så hurtigt, det kan lade sig gøre. – Dette er så vigtigt et Budskab, at det bør gå forud for andet!

 

d d    d