Den 7. maj 2018 modtog vi DEN ÅNDELIGE VERDEN´s indstilling til, hvorvidt drengebørn bør omskæres eller ej:

 

       TTT    h      

Denne RÅDGIVNING  har 

Hanne Leffler  modtaget

 

under  tankeinspiration den 7. maj 2018 af

 

ARDOR   og  Profeten  Muhammed,

der rådgiver om Omskæring

 ¬¬

 

 

 

   

ARDOR 

Jeg – ARDOR, der er den, menneskene kaldte Djævelen, Lucifer, Satan eller den Onde selv, har

ønsket at fortælle, hvorfra det stammer - der står i Første Mosebog, kap. 17, vers  10 - 12  om

Omskæring af 8 dage gamle drenge.

 

Det gamle Testamente er en blanding af godt og ondt – af Sandhed og Løgn, - af Lys og Mørke; - og det betyder, at man ikke ukritisk kan forholde sig til al ting som værende Sandhed fra G U D,   for det er det ingenlunde alt sammen!

 

Jeg og mine åndelige Brødre og Søstre -  G U Ds faldne Engle – har lige siden menneskene blev sat på Jorden (for 5 millioner år siden) tilhvisket menneskene mørkefyldte og onde tanker, der kunne føre til onde Handlinger, hvilket desværre meget tit var tilfældet!

 

Da man begyndte at nedskrive Mosebøgerne, som var begyndelsen til den Bibel, som mange mennesker i dag anser som et urokkeligt Sandhedsdokument, stod Jeg -  ARDOR meget ofte og inspirerede Forfatteren, så nogle af ordene fik Mørkets præg; - og dette gælder således også de ord i Første Mosebog 17. kap, vers 10-12, der omhandler omskæring af drengebørn:

 

” – og dette er min Pagt, som I skal holde, Pagten mellem mig og eder, at alt af mandkøn hos eder skal omskæres. - I skal omskæres på eders Forhud, det skal være et Pagts-tegn mellem mig og eder; - otte dage gamle skal alle af mandkøn omskæres hos eder i alle kommende Slægter, både de hjemmefødte Trælle og de, som er købt, eller fremmede, som ikke hører til dit Afkom. ”

 

Enhver kan forstå, at når disse ord ikke på nogen måde stammer fra  G U D, men fra Hans dybest

faldne Engel, så er det ikke et Krav, G U D stiller som en betingelse for en Pagt mellem

G U D og menneskene.

 

Grunden til, at Jeg fik disse ord indsat i Bibelen, var den, at Jeg dels ønskede at føre noget igennem, som - selv om det ret beset var ganske overflødigt og meningsløst - så holdt det menneskene i en slags Tvangstilstand; - og at det også kunne skade de små nyfødte drengebørn var helt bevidst med i mine betragtninger, - rent bortset fra den smerte, de arme små måtte gennemgå ved at blive omskåret.

 

Jeg – ARDOR har været bundet til Mørket i millioner af år; - men den 3. marts 1912 blev Jeg ved

KRISTI kærlige Hjælp frigjort fra Mørket og vendte tilbage til Lyset og G U D igen.

 

µ µ µ

 

Det er som en Lysets Engel,

at Jeg nu siger disse ord til menneskene i dag:

 

Jeg – ARDOR ønsker at bede Jer alle om at forstå, at dette, der er formuleret som et Krav fra G U D,

stammer fra Mørket. Ingensinde ville G U D kræve noget sådant af menneskene!

 

Alle, der ønsker at stå frit og ikke være bundet af Bibelens Krav om Omskæring, skal vide,

at de helt og fuldt har Den åndelige Verdens tilslutning til dette ønske!

 

Jeg vil hilse det med megen Glæde, hvis dette kunne praktiseres, idet Jeg har været

meget fortvivlet over de Ord, der i kraft af min Vilje blev indført i Bibelen om Omskæring,

 Ord - som menneskene tro har fulgt lige siden.

                                                                                             ARDOR

   ¬

 

Profeten  Muhammed:

 

Jeg – Profeten Muhammed ønsker at føje følgende

til ARDORS fine indlæg om Omskæring af drengebørn.

 

Ingen steder står der skrevet i Koranen, at nyfødte drenge og piger skal omskæres. Det er, som ARDOR har forklaret det, et udslag af Mørket!

 

For 14000 år siden ønskede alle G U D´s faldne Engle at lade sig inkarnere på Jorden som mennesker for midlertidigt at glemme deres forfærdelige ophold i Helvede.

Djævelen – der nu kalder sig ARDOR, lovede at inkarnere dem alle ikke én men mange gange på Jorden. Disse onde Væsener bragte så meget Mørke over Menneskeslægten, at Jorden fra da af næsten var i Mørkets Vold.

De Ældste (G U D´s faldne Engle) lærte menneskene at føre Krig, at hade og at slå ihjel. Selv om De Yngste (G U D´s lyse Engle) bestandig hjalp menneskene ved som Skytsånder at advare dem mod Mørket, fik Mørket og De Ældste så megen Magt over menneskene i disse 14000 år, så menneskenes karma blev mangedoblet i denne tid på grund af De Ældstes dårlige påvirkning.

l  l  l

 

Det senere Påbud i Første Mosebog, kap.17, vers 10-12 om Omskæring af drengebørn, blev

punktligt fulgt, fordi De Ældste truede med Herrens Hævn, hvis ikke dette Bud blev nøje

overholdt.

 

På et tidspunkt fik nogle af de inkarnerede Ældste den ide, at pigebørn også burde omskæres; - og det, der derefter blev fjernet, når piger skulle omskæres, var klitoris.

En sådan pigeomskæring var et led i den udbredte afrikanske og arabiske Undertrykkelse af kvinder, som efterhånden er overtaget af store dele af Islam. Denne omskæring kan ødelægge kvindens kønsdrift. Ifølge Islam skal kvinder holdes nede på alle måder; - og derfra kommer endvidere Påbuddet om, at kvinder skal gå med Burka, idet de således tildækket ikke påkalder sig mændenes opmærksomhed.


Men da alt dette stammer fra det Mørke, De Ældste medbar, når de blev inkarneret som mennesker

på Jorden, kan Jeg – Muhammed roligt sige til Jer alle, at I har Himlens Velsignelse til helt at

undlade omskæring af drenge- og pigebørn.

Det vil ligeledes være ønskeligt at fratage kvinderne det bærbare Fængsel,

som en Burka er!

 

Jeg – Muhammed ønsker her at føje til, at hvis drenge fremover skal omskæres, så skal der være tvingende grunde til dette skridt – fx forhudsforsnævring eller anden sygdom.

 

Vi – ARDOR og Muhammed takker det danske Medium Hanne Leffler og hendes Medhjælper Kirsten

Pedersen, fordi de to danske Piger omhyggeligt har modtaget vore ord.

 

Vi håber, at disse

indtrængende ord vil få menneskene til at tænke sig om

og fremover helt undlade at omskære

 nyfødte drenge- og pigebørn.

 

7. maj 2018                                                          Profeten  Muhammed

 

   ¬

 

 

 BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN 

z

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d  

 

µ

 

 d       d            d