Den 21. maj 2018 modtog vi denne dybfølte BØN om TILGIVELSE fra - 41 SELVMORDSBOMBERE til deres mange OFRE. Samtidigt følger en alvorlig ADVARSEL mod at begå SELVMORD; - ledsaget af G U D's og PROFETEN MUHAMMED's ORD !- - - - - - - - Tilsidst følger en Sang af 9. oktober 2017 fra ham, der ønskede og begik SELVMORD. - Han fortæller, hvordan Livet efter Døden føles for den, der har begået Selvmord;- trist og ensomt og i dyb Længsel efter de KÆRE, han efterlod på Jorden:

 

TTT    h

           Dette ANGERS-BØNSKRIFT  har Hanne Leffler   modtaget                                           

under  tankeinspiration den 21. maj 2018 af

 41 Selvmordsbombere fra Lyskloden / Deres Ofre

G U D   og   Profeten  Muhammed

      z    ¬       

 

 

Vi, der taler her, råber alle i fællesskab til den Muslimske del af Jordens Befolkning.

Det allerværste, I overhovedet kan gøre, er at udløse en Selvmordsbombe.

G ø r  d e t   a l d r i g !

Den Anger, der følger efter en sådan handling, vil martre Jer totalt.

 

Vi håber, dette Råb når vore Brødre og Søstre i de Muslimske Områder.

Vi beder alle, der læser dette, hvis de har mulighed for det, om at formidle denne Advarsel, så de, der virkelig har brug for disse ord, får dem i tide.

At tro, at man som Martyr bliver belønnet til evig Tid, er den største Skrøne, man kan bilde mennesker ind!   Det passer ikke!

 

¬  ¬  ¬

 

Sandheden er den, at man efter døden som frigjort Ånd vågner op i

Den åndelige Verden!

Her har man god tid til at tænke sig om, og da vil det hurtigt gå op for een, at det var helt galt, dét man indlod sig på! Angeren vil gennemstrømme een konstant, og til sidst vil denne Anger blive så knusende, at man ikke mere kan holde det ud.

 

Man må have hjælp, og Så kalder man på den eneste, der er i stand til at hjælpe een, -  DEN ALMÆGTIGE G U D!

 

 G U D´s Svar, der kommer øjeblikkelig, lyder sådan:

G U D:

JEG – din SKABER har hørt dit Råb!

Grunden til, at Angeren martrer dig så voldsomt nu, er den, at du har udført én af Mørkets allerværste Gerninger. Du har bragt så megen Sorg til mennesker på Jorden, og selv om du tusinde gange ønsker, at det var ugjort, så er du dog ikke i stand til at ændre dette!

Mit Barn. JEG følte den dybeste Medfølelse med dig, da du trak i snoren, der udløste din Selvmordsbombe, fordi JEG vidste, hvor hårdt dette ville ramme dig bagefter!

 

I vil nu få lejlighed til at tale til Jeres Ofre; - og når I fortæller dem, hvor hårdt I er ramt, og hvor meget I fortryder det, I har gjort, så vil Jeres Ofre føle en sådan medfølelse med Jer, at Tilgivelsen – den hele og fulde Tilgivelse - vil falde derefter.

 

Og når det sker, vil I atter få Fred i Jeres sind; - og JEG vil, når I er helt gennemlutret af Lyset, kunne lukke Jer ind i MIT RIGE og byde Jer Velkommen til det Liv, der venter alle Jeres øvrige Brødre og Søstre.

                                                G U D

  z

                                                                                 

 

De 41 Selvmordsbombere:

 

Vi ønsker nu at tale til vore Ofre.

Vi er klar over, hvor frygteligt det er, det I har måttet gå igennem; - og det er os, der bærer Skylden herfor! Vor Anger har – lige siden vi forlod Jorden – været ved at knuse os, og hvis ikke G U D havde hjulpet os og støttet os, havde vi ikke holdt dette ud. Så havde vi bedt om øjeblikkelig Udslettelse. Men vor gode, kærlige FADER viste os, at der var en vej, vi kunne gå; - nemlig den, vi går nu!

 

Vi bøjer os dybt for Jer alle i håb om, at I vil forstå, hvor tungt Angeren gennem- slider vort sind over dét, vi har gjort imod Jer! Hvis I vil tilgive os vor Udåd imod Jer, så vil vi takke Jer for dette i Al Evighed.

 

G U D velsigne Jer alle og støtte Jer,

så vejen fremover bliver let for Jer at vandre!

                                                        Selvmordsbomberne

 

 

Ofrene:

Vi har hørt Jeres Bøn om Tilgivelse og forstår, at det eneste, der kan redde Jer, er, hvis vi

tilgiver Jer dét, I har gjort imod os.

Af vore hjerters Medfølelse med Jer og Jeres tunge Lidelser føler vi nu, at vi er i stand til

at give Jer den ønskede Tilgivelse, som vi giver Jer af vort fulde hjerte.

 

HIMLENS G U D være med Jer nu og altid!

                                                         Ofrene

 

 

Profeten Muhammed:

Jeg – Profeten Muhammed ønsker at sige dette til hele den Muslimske Verden,

der har Koranen som Ledetråd:

 

Ingensinde har Jeg – Jeres Profet bedt Jer om ved hjælp af en Selvmordsbombe at slå

hinanden ihjel.

 

Det Løfte, der tiltrækker Jer og som lover Jer, at I vil ende som Martyr, når I går i Døden

på denne måde, er noget, der stammer fra Mørket og G U D´s faldne Engle (De Ældste),da

de som mennesker vandrede iblandt Jer. Det er dem, der i sin tid fortalte Jer, at det var

Allah velbehageligt, dét I gjorde, når I udløste Jeres Selvmordsbombe til Skræk og Rædsel

og dyb Sorg for alle, der blev involveret i dette.

   l l l

 

Det er altså fra Mørket og ikke fra Lyset, denne opfordring stammer, og det er Løgn, hvad

der bliver fortalt Jer.

 

G U D, der er ALTETS SKABER, sørger dybt og inderligt over Jer, hver gang I fuldstændig

meningsløst udløser en Selvmordsbombe, som dræber og sårer mennesker.

 

Jeg – der er Profeten Muhammed, beder Jer om at stoppe med at udløse flere

Selvmordsbomber mellem Jeres Brødre og Søstre, for derved bringer I kun uendelig Sorg

og Skade på Jorden!

 

I skal vide, at G U D – Jeres SKABER, der har skabt Jer alle og elsker Jer alle med en

uendelig Kærlighed   – altid er rede til at hjælpe Jer og give Jer Styrke, så I vælger det

rette, hvis I beder derom!

                                                                                     

21. maj 2018                                                  Profeten  Muhammed

  ¬

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

 

Denne SANG  har  Hanne Leffler   modtaget

    under  tankeinspiration den 9. oktober 2017 

af

   Den, som fik aktiv Dødshjælp 

 U

 

                                         Melodi: Nu lakker det ad tiden småt

 

1.   Jeg sidder i mit snævre Bur

og intet er forandret.

Jeg tog fra Jorden denne tur, -

men intet er forandret!

Ak, jeg tog fejl!

Jeg ser i et spejl.

Den samme jeg er i dette spejl.

 

2.   Jeg tænker kun på denne ting;

jeg tænker ej på andet!

Min tanke den går helt i ring

og løber ud i sandet.

Ak, jeg tog fejl!

Jeg ser i et spejl.

Den samme jeg er i dette spejl

 

3.   Jeg mente jo, at jeg slap væk

fra al min store Kummer.

Når jeg var Død, så var jeg væk

i Evighedens Slummer!

Ak, jeg tog fejl!

Jeg ser i et spejl.

Den samme jeg er i dette spejl.

 

4.   Men dette – denne Ensomhed, -

den ventede jeg ikke!

Jeg knuges af en Ensomhed,

som ingenting kan stikke!

Ak, jeg tog fejl!

Jeg ser i et spejl.

Den samme jeg er i dette spejl.

      ¬ ¬

5.  Jeg skue vil på Jorden ned.

Her findes mine Kære.

De gav mig ægte kærlighed;

åh gud, - hvor var de kære!

Ak, jeg tog fejl!

Jeg ser i et spejl.

Den samme jeg er i dette spejl.

 

6.   Hvis jeg ku´ vælge om igen,

så valgte jeg nu Livet.

Men dette Sted, hvor jeg kom hen, -

uend´ligt trist er livet.

Ak, jeg tog fejl!

Jeg ser i et spejl.

Den samme jeg er i dette spejl.

 

7.   Mon SKABEREN, som kaldes G U D,

kan hjælpe mig i dette ?

Kan HAN mig føre helt derud,

hvor Livet det vil lette?

Ak, jeg tog fejl!

Jeg ser i et spejl.

Den samme jeg er i dette spejl.

                                                                                                                                                                                                                    G U D:

8.  Min kære Søn, - du valgte selv; -

du derfor ej bør klage!

Til Buret bandt du selv din Sjæl

i mange mange dage.

Men fat Mod - kære Søn!

En Himmel så skøn

her venter på dig, Min kære Søn.

                G U D

    z

                                                    

                                           9.oktober 2017                                                              

Den, som fik aktiv Dødshjælp

 U

 

 

 

      ALT  BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN 

z

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d  

 

µ

 

 d d d

Med venlig hilsen

Med venlig hilsen