Den 12. juni 2018 skete der et Historisk Møde mellem To, der hidtil har været "Dødsfjender." - Det var MØDET mellem U S A's Præsident DONALD TRUMP og NORDKOREA's Formand KIM JUNG UN. - G U D beskriver den dybe GLÆDE, der fyldte Ham ved at være Vidne til disse To Personers hjertelige Møde, - et MØDE, der lover godt for fremtiden:

 TTT    h

Denne FORKLARING    har  

Hanne Leffler modtaget 

 under  tankeinspiration

den 13. juni 2018.

 

 

    G U D´s

    udbyggende Forklaring på

  z

 

Donald  Trump’s og Kim Jong Un’s  Møde

      den 12. juni 2018

 

 --

 

 

 

                                                                                                                                             JEG – DEN ALMÆGTIGE SKABER og Menneskenes kærlige FADER

ønsker at råbe disse Ord ud til hele den beboede Verden!

 

Den 12. juni 2018 skete der et Historisk Møde mellem To, der hidtil har været så rygende

uenige, at de – hvis galt skulle være – var parat til at smide en Atombombe i hovedet på

hinanden!

 

Hvordan får man sådan To Kamphaner til begge at ønske et Møde, hvor de indgår en aftale

om Atomfri Zoner og også ønsker at være Venner fremover?

 ?

Ja – dette er Spørgsmålet fra en hel Verden, der spændt og interesseret - men også meget undrende har fulgt dette Møde minut for minut?

 

Dette kan JEG – Jeres HIMMELSKE FADER give Jer

en  Forklaring på!

 

I Danmark sidder To Piger parat dag og nat.

Den ene er det danske Medium Hanne Leffler, og den anden er hendes dygtige og

uundværlige Medhjælper Kirsten Pedersen. Disse To Piger har nu i 20 år modtaget Hilsener

og Budskaber fra Den oversanselige Verdens Eksistenser og fra MIG; - idet Hanne Leffler til

Min usigelige Glæde er i stand til at høre og opfatte, hvad JEG siger.

z z z

 

Disse To Piger havde besøg af den amerikanske Præsident Donald Trump og

den  Nordkoreanske Formand Kim Jong Un nogle timer, før dette Møde skulle finde sted.

 ¬ ¬  ¬ ¬  ¬ ¬  

De befandt sig begge i Singapore, men deres Ånd  blev søvnfrigjort af deres Skytsånder  og

ført til Pigernes Domicil i Danmark. JEG ønsker her at gengive, hvad der skete under dette

Møde; - og så tror JEG, I alle vil forstå, at den Amerikanske Præsident og den Nordkoreanske

Formand  kom med de allerbedste hensigter til dette Fællesmøde:

 

 

 Denne Dialog har Hanne Leffler  modtaget 

  under  tankeinspiration den 12. juni 2018  mellem

G U D

z

                               Kim Jong Un og  Donald  Trump  

 

 

 

Kim Jong Un:

Jeg ønsker at hilse på min Partner ved dette Topmøde.

 

Donald Trump. - Jeg ønsker at sige til Dem, at jeg har set meget frem til dette Topmøde, hvor så

forfærdeligt meget står på spil! Jeg er helt klar over, hvor vigtigt det er, at vi, når vi atter skilles, er

Venner og ikke Fjender.

 

Jeg agter Dem meget højt som Præsident, og de uoverensstemmelser, der hidtil har været mellem

os, ser jeg meget gerne helt udryddet.

 

Jeg ønsker at lægge dette Møde i G U D´s HÅND

 

                                                                                                   Kim Jong Un

 

Donald Trump:

Også jeg ønsker at sige til Kim Jong Un, at jeg har set meget frem til dette Møde.

De har fuldstændig ret, når De siger, at meget afhænger af, at vi mødes som Venner og skilles som Venner.

 

Verden i dag er hård og grum og kontant, men jeg ønsker at strække min hånd frem for at fortælle

Dem, at jeg møder Dem som Ven og det betyder, at tonen mellem os meget gerne skulle blive

behagelig og hjertelig.

Som U S A´s Præsident kender jeg mit ansvar overfor mit Folk, og det sidste, jeg ønsker er, at nogle

af dem bliver dræbt ved et forvildet Atommissil! Så det er nok dét, jeg først og fremmest vil tale

om!  Det ville være det frygteligste, der kunne ske, så det må for enhver pris forhindres; - og jeg

stoler på, at De – Kim Jong Un også kender Deres ansvar.

 

Jeg er klar over, at Verdens øjne hviler på os, og at de med spænding håber på et godt resultat. Det

håber jeg også, - så skal vi ikke her og nu blive enige om, at vort Møde bliver så positivt som vel

muligt?

 

G U D lægge Sin Velsignelse i dette Møde!

 

                                                                             Donald  Trump            

 

 

G U D:

Jeg – Jeres SKABER har fulgt hvert eneste af Jeres ord, og JEG ønsker at sige til Jer, at JEG selv er til stede ved Jeres Møde, og at MIN VELSIGNELSE skal følge Jer begge.

 

Det glæder MIG meget, at I begge ønsker dette Møde, og at I begge er indstillet på, at dette

Møde meget gerne skulle blive positivt, ligesom det glæder MIG, at I begge ønsker at skilles

som Venner.

¬ ¬

Netop JEG – DEN ALMÆGTIGE G U D og LYSETS HERRE ønsker, at I vil gå fra dette Møde

som Venner – og forblive Venner ud i Fremtiden!

 

I kan regne med Min fulde Støtte til dette Møde!

 

G U D

z

 

                                                                                                                                           

Ved pendulfald, hvor vi – Hanne og Kirsten ønsker til lykke med en vel overstået modtagelse, - sagde G U D:

 

Hanne Leffler har bedt MIG om at støtte Jer mest mulig, og Min Støtte skal være med Jer i Evigheders Evigheder!

G U D

z

 

                                                                                                                                             

Senere ønskede G U D at tilføje:

 

Dét, JEG ønsker at fortælle nu, er så vigtigt, at JEG vil bede Jer alle

om at lytte godt efter!

 

I må være klar over, at der er sket noget på Jorden, der på en yderst effektiv måde er i stand til at tage Kampen op mod det tungeste Mørke på Jorden og vinde denne Kamp.

Det drejer sig om to danske Kvinder – Hanne Leffler og Kirsten Pedersen, der nu i 20 år har arbejdet uafbrudt på et stænge Mørket og udrydde det!

Når denne Kamp på et tidspunkt er slut, så vil den jordiske Klode lige så stille blive et jordisk Paradis for alle.

 

Den Kvinde, vi kan takke for dette, er det danske Medium, Hanne Leffler. Uden hendes

indsats ville det hele have være forgæves; - for ingen andre ville have kunnet klare dette!

                      12. juni 2018                                   G U D   

 

z

 

 

GUD:                                                                                                                              

Her kan JEG fortælle, at Donald Trump og Kim Jong Un - uafhængig af hinanden – før har besøgt Hanne og Kirsten i deres florlette Åndedragter. - De, som begge tilhører Gruppen Mine faldne Engle, har haft god brug for at besøge Pigerne med mellemrum i det lille fredelige Land Danmark, for ved hvert besøg de aflægger, sker der dét, at det stærke Lys, de møder, og som begge Pigerne udspreder, gavner deres formørkede Sind så meget, at Mørket hver gang bliver mere og mere udmattet.

 

Hver eneste gang har de To Herrers Stædighed  fået et ordentligt skud for boven ! Og dét,

der nu er sket, som den ganske Verden højligen forundrer sig over og glæder sig over, er

simpelthen, at deres Modvilje mod at mødes og deres Trusler om at trykke på en Atomknap,

ganske langsomt er blevet nedbrudt; - så nu, hvor det gælder, er deres Modvilje blevet

forvandlet til et stærkt Ønske om at mødes og et stærkt Ønske om at klare ærterne på bedst

mulig måde; - og resultatet af dette vi alle tydeligt, da De To ”Dødsfjender” gik hinanden i

møde og på det hjerteligste hilste på hinanden.

¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬

 

Således som JEG fortæller det, således er det gået til, - og grunden til det fine resultat ønsker JEG udelukkende at lægge i Hanne og Kirstens hænder, der har arbejdet utrætteligt på, at disse To og dette Møde måtte gå således, som det bør gå, - at De To opdager, at det er en Ven, de står overfor og ikke en Fjende!

 

Dette Møde og det gode resultat kan vi udelukkende takke Hanne Leffler og Kirsten Pedersen for, for hvis ikke de havde været på stikkerne dag og nat, var det ikke kommet i stand.

 

JEG vil bede Jer alle om at sende Jeres Tak for det, der nu er sket til disse To Piger, for hvis

ikke de havde været klar over vigtigheden af, at disse To - Donald Trump og Kim Jong Un -

havde mødt en venlig favn hver gang, de besøgte Pigerne i Danmark,  så kan JEG bekræfte,

at der aldrig havde været et grundlag for at mødes; -   

og så er det ikke godt at vide, hvordan det så var gået!

 

   13. juni 2018                                         G U D

 

z

 

 

 

 ALT  BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN 

z

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d  

 

µ

  

 

 

 

d ddd