Den 21. maj 2018 modtog vi den kendte Forfatter LEIF PANDURO's HILSEN TIL DANMARK. -- LEIF PANDURO har meget på hjerte. Læs selv og glæd Jer også over hans sang på melodien: Højt under taget hvor svalen bor :

TTT    h 

Denne HILSEN   har   Hanne Leffler  modtaget

 

                  under  tankeinspiration 

den 21. maj 2018

                                                                 

         af  Leif Panduro

       (1923 - 1977)

        

       vEN HILSEN TIL DANMARK v

 

 U

 

 

JEG – Leif Panduro, der i sin tid var kendt som Forfatter m.m., har set  meget frem til at sende

denne Hilsen til Danmark.

 

Jeg havde det ikke nemt som barn. Da jeg var helt lille, blev min Mor indlagt på Statshospital, og jeg kom i pleje hos min Morbror Gregers Panduro og dennes kone Jessica, der begik selvmord i 1949.

 

Om min Far står der på Nettet:

”Leif Panduro nåede lige at blive aktiv modstandsmand og ramt af en vådeskud på befrielsesdagen. Hans far var nazist og blev likvideret af modstandsbevægelsen. Først året før sin død talte Panduro offentligt om likvideringen af sin far. I april 1976 gengav Jens Branner en serie samtaler om angst i Politiken, hvor Panduro fortalte: ”Jeg kendte jo næsten ikke min biologiske far. Jeg så ham kun de gange, da jeg selv skulle hente underholdsbidraget hos ham inde i Frimurerlogen.” Mod slutningen af krigen var Panduro leder af en af militærets såkaldte ventegrupper, og var bange for at gå hen i Blegdamsvej efter farens penge: ”Man vidste jo aldrig, hvor de penge kom fra.” Da far og søn en gang tog toget sammen i Glostrup, hvor faren boede med sin nye kone og to sønner, råbte Aage Petersen op om sabotørerne midt inde i toget: ”De skulle skydes alle sammen!” De andre passagerer stirrede, og Panduro prøvede at dysse sin far ned. Senere bad han sin far om penge til at flygte til Sverige for, og fik 500 kroner. I Sverige blev han dog kun i seks uger!.

¬ ¬ ¬

At Jeg blev Tandlæge nævner Jeg rent sporadisk, for det var ikke der, min egentlige livsgerning

lå, - det var og blev som Forfatter, at Jeg vandt Danskernes hjerter.

 

Lad mig trække den Filmserie frem, der lagde gaderne øde i 1967: Kan de li’ østers?

 

Citat fra Nettet:

”Om regnskabschef Brydesen, der sammen med sin forlovede får færten af Industrispionage i firmaet og begynder med pengeafpresning. Brydesens mor (enke efter en værnemager) elsker sin søn så højt, at hun dræber hans forlovede for at få ham for sig selv igen. Da sønnen opdager sammenhængen, dræber hun også ham (Titlen spiller på fundet af østersskaller i affaldsposen hos Brydesens forlovede.)”

µ µ µ

Siden Jeg forlod Danmark i 1977 har Jeg haft god tid til at tænke over tingene; - og så er det gået op for mig, at dét, Danmark har allermest brug for lige nu, ikke er et nyt filmmanuskript af Leif Panduro; - nej, det er noget helt andet. Der er sket noget i disse år, som er mere spændende end noget hidtil.

 

Er I klar over, at Danmark er Verdens navle?

Hvis ikke I vidste det, så ved I det nu.

 

Det er klart, at Jeg – Leif Panduro er stolt af at være dansk; - og det er der en ganske bestemt årsag til. I Danmark findes en Kvinde, der er udvalgt af  G U D til at være Medium for Den oversanselige Verdens Eksistenser. Da denne Kvinde, hvis navn er Hanne Leffler, også i høj grad er Medium for  G U D, begynder det at blive rigtigt spændende. Dette, der er så sandt, som det er skrevet, tog sin begyndelse i 1997, hvor Hannes Skytsånd - Rasmus Malling-Hansen kaldte på hende.

 

Hanne, der før sin inkarnation var forberedt på dette, opfattede meget hurtigt, hvad det drejede sig om, og da hun først havde fået kontakt med sin Skytsånd og Den oversanselige Verden, slap hun ikke denne kontakt igen, selv om venner og bekendte prøvede at få hende fra det. Det kunne simpelthen ikke passe, at Hanne, som de kendte så godt som en hjælpsom og beskeden Kvinde, lige pludselig skulle frem i fokus på denne måde.

Men det var ikke desto mindre rigtigt. Hanne har nu i 20 år sammen med sin dygtige og uundværlige Medhjælper Kirsten Pedersen modtaget så mange interessante ting, at de, der var i tvivl dengang, ikke er det mere. Det er hævet over enhver tvivl, at Hanne har den fineste kontakt med Den oversanselige Verden – dvs.  G U D´s Engle, KRISTUS,  G U D´s TOLV TJENERE og G U D.

 

At Hanne har kontakt med UNIVIVERSETS HERSKER og ALTETS SKABER gør denne Kvinde så unik, at når Jeg fortæller, at Hanne selv har klaret at skabe denne kontakt til G U D, som betyder at hun kan tale med sin SKABER, stille spørgsmål og få svar, og at G U D gennem Hanne næsten uafbrudt sender Hilsener og Budskaber og trøstende ord til de Børn på Jorden, som betyder så meget for denne SKABER, og som HAN hidtil har været totalt afskåret fra at tale med, så er det nemt at forstå, hvilken Glæde dette må have vakt i  G U D’s Sind.

 

For nogle år siden oprettede Hanne Leffler en Hjemmeside lefflerhanne.dk, hvor en del af det, hun

har modtaget gennem årene af Hilsener, Budskaber, Abstraktioner, Åbenbaringer og Sange, er

blevet indsat, og her har Jeg – Leif Panduro i al beskedenhed fået plads.

 

Jeg ønsker nu at give Danskerne denne lille Festfanfare:

 

                                                      Melodi: Højt under taget hvor svalen bor

                                                       1. Panduro Han sender en Sang til Jer.
                                                       En helt lille Festfanfare!
                                                       Og denne Fanfare fortæller Jer,
                                                       at Danemark vi ønsker vel bevare.
                                                       For Danmark – dit Lys, din Glød og dit Navn
                                                       og hele de Danskeres Forventning!
                                                       De venter på noget  og føler et Savn. -
                                                       Nu kommer et svar på Jer forventning.                                                       2. I venter – det ved vi – på noget stort,
                                                       der Jorden forener med Himlen !
                                                       Men den, der skal gøre det, – får hun det gjort?
                                                       Hun skjuler sig blandt menneskevrimlen.
                                                       Men der  kom hun frem, så vi kan hende se.
                                                       Nu kan vi også alle hende høre.
                                                       Og dét, som hun skriver, kan alle nu se; -
                                                       og alle vore Hjerter dybt det rører.                                                       3. Og dét, som I ventede, det er her; -
                                                       det gælder Jer alle til hobe.
                                                       Og se nu – for G U D i SIN HIMMEL er nær, -
                                                       og taler til Jer Danskere til hobe:
                                                                           G U D:
                                                       Hør Danmark - I Kære, - hør ret Mine Ord!
                                                    De kommer fra Mit Hjerte til Jer alle.
                                                    I vide må – I, der i Danemark bor, -                 

                                         s o m  M i t  F o l k  J E G  u d v a l g t e  J e r  a l l e !

z
                                         

    21. maj 2018                                                               Leif Panduro

      U

                                                                                                                                                                                  

 

Vore fem Englemænd:

Vi, der er Hanne Leffler og Kirsten Pedersens Englemænd, ønsker at supplere

Leif Panduros Hilsen til Danmark med disse ord:

 

Vi kan fuldt ud tilslutte os Leif Panduros Festfanfare; - for dét, der bogstaveligt talt uafbrudt

udspiller sig for vore øjne, er der sandelig grund til at feste for, -  så Danmark – lad os sammen

feste og glæde os! – Vi ønsker at sige til alle Jer, der i hjertet er danske, at I alle i dette vidunderlige

Land er født i Danmark med den hensigt, at I skal hæve Fanen så højt, at alle kan se den og forstå,

at det er i Danmark, hun lever, der modtager G U D’s Ord.  – Danmark skal bære disse Ord videre til

resten af Jorden , der alle – alle har brug for at høre G U D’s Ord og bevare dem i deres hjerter.

                                                                                                                                                                                                           

21. maj 2018                                          R. Malling-Hansen - Fr.  Paludan-Møller

                                                                          Jakob Knudsen - AKSEL SCHIØTZ  

                                                                                     Helga  Cates

 

 

 

 ALT  BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN 

z

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d  

   

µ

d d d