Her følger endnu nogle helt unikke Budskaber og Hilsener fra den SKABER, der intet højere ønske har end at opmuntre og trøste og vejlede alle Sine BØRN på Jorden og nu endelig er i stand til det. - - Budskab nr. 1: - G U D opfordrer menneskene til at følger deres Samvittighed i eet og alt. - - - Nummer 2: - G U D taler her til en særlig Befolkningsgruppe.

 

TTT    h 

Nedenstående BUDSKABER 

har  Hanne Leffler  modtaget 

 under  tankeinspiration  af

G U D

z

 

 

  

Hvis et menneske følger sin samvittighed og behandler alle venligt og med værdighed, så vil denne opførsel sprede så meget Lys omkring sig, at det vil indvirke på hans eller hendes omgivelser og gøre det lettere for mennesker at følge Lyset.

Det er således i høj grad noget, der gavner Jorden og deres Befolkning. Hvis alle mennesker på Jorden valgte Lysets Vej, så ville Jorden blive så fyldt med Lys, at menneskene ville komme til at leve i et jordisk Paradis.

 

De, der bryder Loven og vælger at følge Mørket, bærer således et meget tungt ansvar for,

hvordan livet på Jorden fremover vil forme sig.

¬ ¬ ¬

Den Kvinde på Jorden, der udelukkende har gået Lysets Vej  i alle sine inkarnationer, har

erhvervet sig en sådan sindets styrke, at hun i denne inkarnation har formået som Medium

for Den oversanselige Verden at give alle Mine dybest faldne Engle (De Ældste) en så stabil

og varig håndsrækning, at de ved denne Kvindes hjælp er blevet frigjort fra det tunge Mørke,

de i årmillioner har båret i deres Tanke.

 

Den sindets renhed, Hanne Leffler har erhvervet sig ved aldrig nogensinde at have lukket

Mørket indenfor, har gjort, at hun i sin søgen efter MIG formåede at stige så højt i tanken, at

hun fik MIG i tale.

 z z z

Gennem denne kvinde er JEG nu i stand til at sende Mine dyrebare og elskede Børn

Jorden Hilsener og Budskaber, og dette er noget, som ellers ville have været en fuldkommen

umulighed.

Så meget styrke og kraft ligger der i Lyset; - og for de mennesker, der ærligt forsøger at leve

efter Lysets principper, ligger vejen til MIT RIGE  foran dem

  s k ø n  og  f a r b a r  og   l e t   a t   f ø l g e.

 

JEG ønsker i hele Verdens påhør at takke Hanne Leffler, fordi hun ikke en eneste gang

valgte Mørket på sin vej. - Det har ført til, at hun i denne inkarnation sammen med sin

dygtige Medhjælper Kirsten Pedersen har kæmpet så meget mod Mørket, at Mørket er ved at

udtrættes og snart må give helt op!

 

           15. november 2014                            G U D

z

 

 

 

 

BUDSKAB NUMMER 2:

 

 

Dette Budskab, som JEG sender igennem

Mit Medium, Hanne Leffler

er til en ganske bestemt  Befolkningsgruppe på Jorden.

 

Det er de mennesker, der tror, at hvis en Ugerning ikke bliver opdaget, og ingen har set det,

så kan man løfte hovedet og føle sig fri; - for så bliver der intet Efterspil.

 

Men her må JEG – UNIVERSETS HERSKER og Jeres SKABER  bryde ind og sige:

 

Det er muligt, at du har undgået den jordiske retfærdighed, - men den Gæld, du har pådraget

dig ved den Ugerning, du udførte, står stadig tilbage på Mit Regnebræt, og der bliver det

stående, indtil Gælden er sonet.

JEG holder uafbrudt øje med hvert eneste menneske på Jorden, og ingen kan skjule sig for Mit årvågne Blik.

 

Når menneskene forlader Jorden

og af deres Skytsånd bliver bragt op til deres Sfærebolig, -  kommer Regnskabets Time.

Alle må igennem en sådan Selvgranskningstid, og har man undladt at træde ved siden af  - men vandret den lige vej, så vil denne Selvgranskningstid være kort, og man bliver derefter af Skytsånden fulgt ud til den pågældende Sfæres strålende Verden.

 

Men har man for eksempel et Mord på samvittigheden, så vil JEG stille følgende spørgsmål:

Hvad blev der af ham, du fulgtes med?

 

Og svaret kan da lyde således:

Vi blev så rivende uvenner, at jeg stak en kniv i brystet på ham, så han døde!

 

Hertil kommer endnu et spørgsmål:

Du gav en anden Skylden for dette Mord, fordi du ikke vovede at stå frem og

indrømme, at det var dig, der havde udført det.

 

Svar:

På denne måde undgik jeg den jordiske straf.

 

Ja, men ingensinde undgår du at sone det, du har gjort. Du må bede den pågældende om

Tilgivelse for denne Udåd, og modtager du Tilgivelse, da er Gælden ude af verden! Men

ønsker han ikke at tilgive, så må du sone din Gæld ved under din næste inkarnation at frelse

et menneske fra en brat død.

 

Husk, at intet forbliver skjult for Mit Øje !

Hvis du modigt står frem og erkender din Udåd og modtager den jordiske straf, der for

eksempel kan være fængsel en del år, så er du derefter frit stillet og har ikke mere, du skal

sone. Og det er ligegyldigt, hvilken Forbrydelse det drejer sig om.

 

Mine kære Børn. Synes I, der kan være svært at undgå Mørket, så kan JEG fortælle Jer, at

hvis I sender en Bøn op til MIG om Hjælp, så vil JEG altid støtte Jer og give Jer så megen

Styrke, at I er i stand til at yde Mørket  tilstrækkelig modstand.

 

Min Styrke skal være med Jer,

indtil I har sejret fuldstændigt over det jordiske Mørke.

 

          14. maj 2018                                     G U D

 z