DEN SORGFULDE overgav os den 28. maj 2018 dette ANGERS-BUDSKAB, som beskriver , hvad 'T O R T U R' er, hvor det stammer fra, og at det er D J Æ V E L E N ' s egen Opfindelse:

 

 

Dette ANGERS-BUDSKAB  har Hanne Leffler

modtaget      

                                                                         

 under  tankeinspiration den 28. maj 2018 af

 

Den Sorgfulde

 

m

 

 Der er noget, der er så forfærdeligt, at tanken næsten stopper ved dette - at mennesker kan få sig

selv til at behandle hinanden på denne måde.

 

Dét, der drejer sig om, er den Tortur, der bliver forøvet mod hjælpeløse mennesker, der ingen

mulighed har for at forsvare sig på nogen måde! Meget ofte ender en sådan Tortur med Døden, så

dét, mennesker bliver udsat for, er Mørke af værste slags.

Mørket har i sine bestanddele Døden – dvs. Udslettelsen som højeste prioritet; - og de, der følger

Mørkets tilrettevisninger, viser det i høj grad på hvilken måde, de behandler andre – store såvel som

små.

--

Mørke og Lys, som ikke må forveksles med det jordiske mørke og lys, er mægtige magnetiske virkende Kræfter, som begge har indflydelse på det jordiske liv.

Mørket er lig med det Onde, og Lyset er lig med det Gode.

 Dét, der er menneskenes opgave på Jorden, er at yde Mørket (det åndelige Mørke) modstand og følge Lyset, for kun på denne måde kan menneskene sejre over Mørket, så de kan forlade Jorden og vandre videre ad lysere og bedre veje, indtil Målet –  G U D’s Rige er nået.

-- 

 

Her vises nogle eksempler på, hvad Tortur består af:

 

© Al Totur er udledt af Mørket

 

© Tortur vil altid være tegn på Magt og Ondskab

 

© Tortur er Djævelens Opfindelse

 

© Udøver man Tortur, er man allerede sunket så dybt i Mørket, at man som regel ikke ejer Samvittighed

 

© Al Tortur er så fjernt fra Lyset - som natten er fra dagen

 

© Bag alle former for Tortur vil altid stå een af G U D´s faldne Engle

 

© Ingen menneskeånd har nogensinde udøvet Tortur

 

© Først i det øjeblik, al Tortur er fjernet fra Jordens Skueplads, kan Lyset for alvor vinde plads i menneskenes Verden

 

© Når al Tortur er væk, vil Jorden forvandle sig til et jordisk Paradis for dens Beboere.

   © © ©

 

Dette for at forklare menneskene, at Tortur ikke er menneskeskabt, - men stammer direkte fra de

dybest faldne Engle, der fra Helvede (hvor de befandt sig) med mellemrum lod sig inkarnere på

Jorden som mennesker for at drage Mørket, Synden og Lidelsen over Menneskeslægten.

 

Alle disse mange faldne menneskeliggjorte Engle har så hårdt brug for menneskenes

Forståelse, Tilgivelse og Støtte, at det er den eneste måde, hvorpå disse ulykkelige

Væsener får mulighed for at komme videre i Livet og komme ind under Lyset og

G U D´s  Ledelse.

 

Må  G U D  være  med  dem  alle!

 

 

           28. maj 2018                                                   Den Sorgfulde

   m 

 

 

 

BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

z

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d  

 

µ