Den 6. februar 2003 modtog vi fra HAM, DER SÅ DET SKE - denne utrolige Sang, der leder os igennem en tur i HELVEDSSFÆREN, hvor GUD's ENGLE - DE YNGSTE forsøger at kalde på deres ældste faldne og dybt savnede Brødre og Søstre, der sidder bundet i HELVEDETS dybe MØRKE. - Det er en Sang, der må betage og røre alle, der læser den:

 

TTT       h

Denne SANG  har Hanne Leffler   modtaget

under  tankeinspiration

den  6. februar 2003  af

  Ham, der så det ske

 x

Melodi:  En lærke letted, og tusind fulgte

 


                                                 1. En  tapper Skare på Englevinger
                                                 forlader nu deres lyse Land.
                                                 På Helveds Porte de ofte banked,
                                                 men de derinde - de holder stand.
                                                 Ak – hør os Brødre og Søstre hid,
                                                 vågn op derinde – nu er det tid!
                                                                 Nu er det tid!


                                                 2. Men ingen svared, og ingen fulgte,
                                                 kun ene tavshed fra syd til nord.
                                                 De banked atter, men ingen svared.
                                                 Hør os - du Søster,  hør os - du Bror!
                                                 Nu er det forår, kom ud, kom ud,
                                                 nu er det forår, kom ud, kom ud !
                                                             Kom ud – kom ud !


                                                 3. Da ingen svared, de tog i Porten,
                                                 men den var låst! - Nøglen var smidt væk!
                                                 De prøved atter, men alt forgæves;
                                                 om Landet var der en tjørnehæk.
                                                 Men torne stak dem til blods – ak ve,
                                                 men torne stak dem til blods – ak ve!
                                                                De lod det ske.


                                                  4. I Helveds Mørke de fandt dem alle,
                                                  en Bror, en Søster, en Søster – Bror.
                                                  Og dette Mørke, det bandt dem alle
                                                  fra øst til vest og fra syd til nord. -
                                                  En Engel lys tog nu ordet her.
                                                  Hans øjne lyste med himmelsk Skær -
                                                             med himmelsk Skær.
 
                                                                                  
                                                  5. Hør mig derinde, hør - hvad Jeg siger,
                                                  thi Jeg vil føre Jer ud herfra!
                                                  Min kære Søster, min kære Broder,
                                                  Jeg frelse vil Jer endnu i dag.
                                                  Se – tag min arm,  Jeg vil lede Jer!
                                                  Jeg har Jer alle usigelig kær -
                                                                usigelig kær.                                                  6. En mægtig Torden lød i det fjerne,
                                                  et mægtigt Bulder, så alle skjalv.
                                                  En Mørkets Engel stod foran KRISTUS.
                                                  Hans øjne lyste, så alle skjalv:
                                                  Hvad vil du her i det Helveds Dyb ?
                                                   Her er kun slanger og usselt kryb -
                                                                   og usselt kryb ?


                                                  7. En mængde Ånder opstrakte armen,
                                                  de øjned alle et spinkelt håb.
                                                  Men Djævlen selv stod end fast i Vrede
                                                  og øjned ikke det mindste håb.
                                                  Da rysted Helvede i sin vold,
                                                  thi tæt var Mørket  -  og Vinden kold, -
                                                              og Vinden kold.                                                  8. Et Under skete just denne morgen,
                                                  et Under skete just denne dag.
                                                  En lille pige fra Jorderige
                                                  hun voved komme just denne dag.
                                                  Og alle stjerner de glimted blidt,
                                                  den lille pige hun smilte blidt.
                                                                Hun smilte blidt.                                                  9. Vid – kære ARDOR, at jeg dig elsker.
                                                  Frygt ikke!  Følg bare KRISTUS  nu!
                                                  Og  KRISTUS  smilte. -  Et mægtigt Under
                                                  med ARDOR skete i dette Nu.
                                                  Han sagde skælvende: Broder kær,
                                                  Jeg ej udholder at være her, -
                                                                at  være  her !                                                   10. I samme  N u  lød endnu en Torden,
                                                   et mægtigt Lys kom fra Himlen ned.
                                                   Det sletted Helved fra nord til sønder,
                                                   og det gav alle i Helved Fred.
                                                   Og væk var Mørket med alt dets Gys,
                                                   tilbage var kun et Kæmpelys !
                                                                  Et Kæmpelys.


                                                   11..En lærke letted og tusind fulgte,
                                                   og straks var luften et væld af sang.
                                                   De tusind tårne tog til at tone,
                                                   så Verden fyldtes af klokkers klang.
                                                   Og Himlen blomstred i rødt og hvidt,
                                                    for det var forår og Helved  frit.
                                                               Og  Helved  frit !
 

 

       6.februar 2003                                                 Ham, der så det ske

   x

 

 

 

BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN 

z

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d  

   

µ

 

d d d