Den 26. marts 2018 modtog vi denne storslåede TALE, hvori KRISTUS henvender sig direkte til den danske Befolkning og fortæller os, hvorledes DANMARK på flere forskellige områder adskiller sig væsentligt fra ethvert andet Land på Jorden:

 

TTT    h

Denne TALE  har  Hanne Leffler  modtaget 

 under  tankeinspiration den 26. marts 2018 af

    K R I S T U S

 Jeg ønsker at tale til hele den danske Befolkning!

Jeg beder Jer lytte til mine ord og huske dem; - for de har Bud

til enhver af Jer. 

 ¬

 

 

Jeg – KRISTUS  kan fortælle Jer, at Danmark er et Land,

der er udvalgt af selve HIMLENS G U D!

 

Det er der flere forskellige grunde til:

 

vDet er uden sammenligning det Land på Jorden, der udstråler det største Lys

 

vI Danmark findes det højest udviklede Folk af alle

 

vG U D har igennem flere hundrede år ladet flere af Sine Engle inkarnere i Danmark end i noget andet Land på Jorden. Den danske Guldalder viser det største antal Engle nogensinde samlet på eet Sted

 

v I 1920 udkom Bogen VANDRER MOD LYSET. - Det var det danske Medium Johanne Agerskov, der under tankeinspiration modtog ordene til dette unikke Sandhedsdokument, hvis mage ikke findes, og hvis værdi for Menneskeheden er helt ubestridelig

 

v I 1997 opstod et nyt Medium i Danmark. Hendes navn er Hanne Leffler, og netop denne Kvinde af alle har betydet så meget for Danmark, at Danmark ville have manglet hende, hvis hun ikke havde været her.

 

v Denne beskedne Kvinde er for længst blevet klar over hendes betydning for Danmark. Hun er klar over, at alle de mange Budskaber, Hilsener, Abstraktioner, Åbenbaringer og Sange, som er  H a n n e  L e f f l e r s   G a v e   t i l   D a n m a r k ,  i højeste grad fortæller Danskerne, hvad G U D’s mening er med det hele, og at Livet fortsætter for alle efter Døden.

 

vHanne Lefflers Hjemmeside – lefflerhanne.dk. – har denne Kvinde i nogle år med mellemrum efterhånden sat så mange af disse Budskaber ind, så Danmark virkelig har noget at studere og glæde sig over

 

vA l   d e n n e   R i g d o m   e r   d e n   d a n s k e   B e f o l k n i n g   d e   f ø r s t e,  d e r                      f å r   a d g a n g   t i l

 

vHanne Leffler  har en god og trofast Medhjælper, hvis navn er Kirsten Pedersen. Denne kvinde har stået Hanne bi i alle årene!  De mødes flere gange om ugen på bestemte tidspunkter, og det er da Kirstens opgave at skrive alt omhyggeligt ned sætning for sætning af det, Hanne modtager under tankeinspiration

 

vNår disse to Piger er sammen, udstråler de i fællesskab så meget Lys, at dette Lys udover at gavne Danmark også spredes over hele Jorden og tager Kampen op mod det Mørke, der findes på Jorden

 

vJeg kan fortælle, at dette Mørke efterhånden er ved at nå så stor en Afmatning, at det er et spørgsmål om tid, før det dybeste jordiske Mørke må give fortabt; - og når det sker, så vil Lyset for alvor få fodfæste på Jorden, og dette glædelige, som I alle kan se frem til, vil gøre Jorden til en lys og dejlig Klode at leve på.

¬ ¬ ¬

----

Mørke og Lys, som ikke må forveksles med det jordiske mørke og lys, er mægtige magnetiske virkende Kræfter, som begge har indflydelse på det jordiske liv.

Mørket er lig med det Onde, og Lyset er lig med det Gode.

Dét, der er menneskenes opgave på Jorden, er at yde Mørket (det åndelige Mørke) modstand og følge Lyset, for kun på denne måde kan menneskene sejre over Mørket, så de kan forlade Jorden og vandre videre ad lysere og bedre veje,  indtil   Målet –  G U D’s  Rige  er  nået.

----

 

G U D:

JEG ønsker at føje dette til KRISTI storslåede Budskab:

 

 Den 13. februar 1997 afgav Hanne Leffler en unik og meget vigtig TILGIVELSE; og denne TILGIVELSE  betød så meget for Jorden og dens Befolkning på grund af det Lys, det fremstod i Tilgivelsesøjeblikket:

 

zat ARDOR’s (Djævelens) Æterbestemmelser  blev totalt udslettet af dette Lys

 

zHvis ikke disse Æterbilleder var blevet slettet på dette tidspunkt, ville en Kernevåbenkrig være brudt ud, hvis følger ville have været uoverskuelige for Jordens Befolkning

 

zI Tilgivelsesøjeblikket  n u l s t i l l e d e  JEG samtlige menneskers Karma; - en Bestemmelse, der træder i kraft fra næstfølgende inkarnation

 

zJEG har hidtil befundet MIG ene i MIT STORE UDSTRAKTE  RIGE

 

zDa TILGIVELSEN var afgivet den 13. februar 1997, forlod JEG MIN HIMMEL og befinder MIG nu på det Sted på Jorden, hvor Lyset er allermest koncentreret. Dette Sted finder vi i det lille Land højt mod nord, hvis navn er Danmark, og hvor een af Landets store sønner – Axel Juel - har skrevet  Sangen ”Der er ingenting, der maner”:

 

                                                                 1.Der er ingenting, der maner,
                                                                  som et flag, der går til top,
                                                                  mens det drager vore hjerter
                                                                  og vort sind mod Himlen op, -
                                                                  og det vajer under saling
                                                                  som en flammende befaling,
                                                                  åh, men også som en hvisken
                                                                  om det største, som vi ved:
                                                                  Ikke din og ikke min,
                                                                  men hele Folkets Evighed.


                                                                  2.Det har vejet for de slægter,
                                                                  hvorved vi og vort blev til,
                                                                  over fredens milde toner,
                                                                  over kampens vilde spil.
                                                                  Det var forrest, når de sejred,
                                                                  det var med dem, når de fejred –
                                                                  langt fra hjemmet – hjemmets fester,
                                                                  det var råbet, når de  stred,
                                                                  og det sidste suk i bølgen,
                                                                  når det stolte skib gik ned. –

 
                                                                  3.Derfor blotter vi vort hoved,
                                                                   hver gang flaget går til top,
                                                                  mens det drager vore hjerter
                                                                  og vort sind mod Himlen op.
                                                                   Det er vore drømmes tolk,
                                                                   det er både land og folk. –
                                                                   Lad det hvide kors  forkynde
                                                                   for hver fremmed havn og red,
                                                                    - om end hele Verden strides - :
                                                                    jeg er Danmark, jeg er Fred.
                                               

 

                                               

Når Hanne Leffler  forlader Jorden, er JEG atter at finde i MIN HIMMEL. - Her venter JEG

uafbrudt i dybeste Længsel  på at modtage de Børn, JEG sendte ud på en længere rejse.

 

Det er de mennesker, der nu befinder sig på Jorden. Her skal de alle kæmpe mod Mørket  og

det Onde omkring sig. - Når de på et tidspunkt har sejret totalt over Mørket, da vil KRISTUS

modtage dem og frigøre dem for al videre jordisk inkarnation.

 

Derefter venter der dem et liv i Lysets Skønne Verden, hvor de fortsat skal udvikle sig; - og

når denne Udvikling er til ende, er JEG klar til at modtage dem i MIT RIGE og byde dem

Velkommen til

L i v e t ,   d e r  e r   o v e r   a l   F o r s t a n d ,  o g  s o m   v a r e r   i  A l   E v i g h e d .                                    

G U D

z

 

                                                                                               
KRISTUS:

Ja – som I kan forstå, er Jeres Livs vigtigste Opgave at gå til Modstand mod Mørket og alt Ondt!

 

G U D  har sørget for, I alle har en Skytsengel, og denne Engel  våger uafbrudt over Jer og advarer

Jer, hvis I er ved at følge Mørkets Veje.- I føler denne hjælp som en fjern indvendig Stemme.

 

Skytsånden hjælper Jer med at følge Lyset og det Gode på Jorden, og denne hjælp er ganske

uundværlig for ethvert menneske.

 

Jeg – som er Jeres ældre Broder, følger Jer og alle Jeres inkarnationer uafbrudt,

og intet glæder mig mere, end når Jeg oplever, at I følger Lysets Veje.

 

        26. marts 2018                                           K R I S T U S 

   ¬

 

                   

 BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN 

z

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d  

   

µ

 

d d d