Fra den tyske Fører ADOLF HITLER, der er den, der har mest at bede Menneskene om TILGIVELSE for, modtog vi den 17. marts 2018 en dyb 'B Ø N' om Tilgivelse, der ikke kan undgå at røre alle, der læser den ! - Som den dybt faldne ENGEL, ADOLF HITLER er, er hans eneste redning - menneskenes samlede helhjertede Tilgivelse stilet til denne ulykkelige Sjæl!

 

TTT  h 

Denne BØN om TILGIVELSE 

har Hanne Leffler  

 

modtaget  under  tankeinspiration

den 17. marts 2018 af

   ADOLF  HITLER

 

 

]

  

           

                             

Melodi: Jeg vil bygge en Verden

 

                                     1. Jeg er den, der førte Jorden ud i Verdenskrig;

                                     ansvaret er derfor mit for  M i l l i o n e r s  S k r i g !

                                     Ansvaret er mit for Nød og Lidelser en masse!
                                     Thi når jeg var Ond, så var jeg først helt ret tilpas!
                                     R: Havde aftalt med  S a t a n  en Krig på vor Jord,
                                     som sku´ ende som et Ragnarok!
                                     Denne Krig den sku’ nå helt fra Syd og til Nord
                                     og fra Øst og til Vest som et Chok!
                                     Skulle nå over Verden præcis som Steppebrand,
                                     så G U D selv i SIN HIMMEL gav fortabt!
                                     Skulle ramme hver kvinde, hvert barn og hver mand;
                                     jeg sku’  vinde, og G U D  gi’  fortabt! 


                                     2. Jeg var  S a t a n s   T j e n e r , og jeg føjed’  Ham i alt!
                                     Ingen Ondskab var for stor,  og det blev rent fatalt!
                                     For jeg svor, at  E n t l ö s u n g  var Målet, der sku’ nås.
                                     fredløse var Jøderne, - til jorden sku’ de slås!
                                     R: Og det blev en Forfølgelse, der sagde ”Spar To”!
                                     I n g e n  s t e d e r  f i k   J ø d e r n e  f r e d
!
                                     Ak, mens Himmelen græd, Satans Djævle de lo;
                                     og imens rulled’ Tiden af sted.
                                     M i l l i o n e r  a f  J ø d e r  f a n d t   D ø d e n  i  K Z
! -
                                     Tusind Bønner blev hver dag bedt til G U D!
                                     Havde G U D  glemt os?  Var Verden blevet  s å  slet?
                                     Intet menn’ ske ku’ holde det ud!


                                     3. Men jeg fortsatte min Hetz mod Jøderne på Jord.
                                     Alle råbte Heil –  H e i l  H i t l e r , – hvor jeg gik og stod.
                                     Jeg stod helt for Styret, og jeg drejede mit Ror;
                                     og det endte med, at alle knæled’ for min fod.
                                     R: Denne Krig blev den værste –  d e n   v æ r s t e  p å  J o r d !
                                     Jeg var Ond –  V e r d e n s  O n d e s t e  M a n d !
                                     Jeg blev ved med at tordne til alle på  Jord;
                                     og jeg råbte og skreg som  T Y R A N
!
                                     Jeg ku’ ikke få nok! Verden skulle stå for Fald.
                                     Alle Tyskere  å d  a f  m i n  h å n d
!
                                     Jeg var sikker på, at dette – det var mit Kald.
                                     Alle  rakte mod mig deres hånd!                                     4. Jeg var   S a t a n s  L e j e s v e n d ;  - Han var for mig en Gud;
                                     jeg blev ved og ved at råbe hele Verden ud!
                                     Alle bøjed’ sig for mig i Angst og vældig Skræk;
                                     ingen vidste, jeg blev ved, til Verden den var Læk!
                                     R: Jeg sku’ skabe en Verden med Had og med Vold;
                                     jeg sku’  skabe en Verden af Frygt.
                                     Og den Verden, der var, den blev spillet i Mol;
                                     T y s k l a n d s   F ø r e r  var ganske  F o r r y k t
!
                                     Medens  V a n v i d d e t  brusede gennem Sind og Sjæl,
                                     var jeg selv bange, ensom og fej!

                                      Da til sidst jeg fik Verden skabt om til et  HELL,                                     valgte jeg at forsvinde min vej!                                     5. Men da Jorden jeg forlod, så var den gruelig gal;                                     alt det Onde ville give mig uend’ lig Kval!                                     G U D HAN dyssed’ mig i søvn i Sin Barmhjertighed.                                     og nu må jeg tale til Jer, så I ved besked:                                     R: Den, jeg repræsentered’, var  S a t a n  H a m  S e l v ;                                     hvad jeg sagde, var  H a n s  e g e t  O r d !                                      Satan var allerøverst i  R æ d s l e r n e s   HELL.                                     Og vi ønsked’ et  HELL  her på Jord.                                     Hvad vi ønsked’ blev Fuldbragt! -  Holdt dette aldrig op?                                     Jo, - da Hitler forsvandt fra vor Jord,                                     sagde Verden i fællig for  O n d s k a b e n  S t o p -                                     lige fra Syd, Øst og Vest og til Nord!                                     6. Nu vil  A d o l f  H i t l e r  bede alle her på Jord                                     om at høre, hvad jeg siger – høre hvert et ord:                                     For jeg bukker under og kan ikke leve mer’,                                     hvis I vender Jer fra mig og ej vil høre mer’!                                     R:  A d o l f  H i t l e r  ber’ hver mand og kvinde på Jord:                                     Tilgiv mig al min Ondskab mod Jer!                                     Det var Mørket, der skabte de ondeste Ord;                                       dét - jeg sagde mod Jøder især!                                     Det, jeg sagde mod Jer, angrer jeg nu fuldt og helt!                                     Tilgiv mig – kære Venner - helst i dag!                                     Hvis I tilgiver mig, slettes alt fuld og helt,                                     og jeg takker Jer endnu i dag!                                                     G U D:                                     7. HIMLENS G U D vil sige disse Ord til Mine Børn:                                      I, der vandrer rundt på Jord, tar’ selv en mægtig Tørn!                                      Mørket skal bekæmpes, og det gælder hver og een;                                      Og de Ord, JEG siger, siger JEG til hver og een:                                      R: Når I tilgir’ en Fjende, så får I selv fred; -                                      det er vigtigst af alt her på Jord!                                      Mød hinanden – I mennesker -  med Kærlighed!                                      Hør det, husk det og glem ej MIT ORD!                                      Adolf Hitler  er Engel, som faldt for Mørkets Magt.                                      Mød ham åbent og i Kærlighed!                                      Når I griber den Hånd, som han her har Jer rakt,                                     h a r  I  s e j r e t   i   A L   E V I G H E D  !

                                                 G U D

z

  

     17. marts 2018                                                                 ADOLF  HITLER

 

 

 

                                          ]

 

 

BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN 

z

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d  

 

µ

 

 

 d d d