Fra JENS OTTO KRAG, vor videnskabelige Konsulent har vi dennegang modtaget en Udredning om årsagen til den ekstremt varme sommer - samt nogle punkter, der beskriver den nærmeste fremtid på vor Jord. - Vi takker KRAG for dette oplysende Budskab, som vi modtog den 1. august 2018:

 

 TTT  h

 Dette Videnskabelige Budskab 

     har  Hanne Leffler

                                         

 modtaget  under  tankeinspiration  

den 1. august 2018 af

   Jens Otto Krag 

Om den varme sommer

                        

 %

 

 

Jeg, der bar navnet Jens Otto Krag,

da Jeg befandt mig i Danmark, og som følge deraf er kendt under dette navn, har kontakt

med Mediet Hanne Leffler og hendes Medhjælper Kirsten Pedersen.

De to dygtige Piger, der bærer meget på deres skuldre, har af og til brug for støtte fra

Den åndelige Verden, - og Jeg har den glæde at fungere som

videnskabelig Konsulent for dem.

 

Deres spørgsmål denne gang lyder således:

Hvad skyldes den helt ekstreme langvarige varme og tørke, som ikke alene Danmark

men hele Europa har l i d t  under i denne sommer?

 

Om ca. 50-60 år vil Jorden være en anden. Alle de mange faldne Engle (De Ældste), som G U D  nu

har ladet inkarnere på Jorden, vil da alle have sluppet Mørket og de fleste vil på dette tidspunkt have

forladt den jordiske Klode for stedse !

Disse Mørkevæsener har hidtil været skyld i de mange lidelser, menneskene har måttet gennemgå

og de talrige Krige, der har huseret på Jorden. - 

 

Det Lys, der for længst har indtaget Kloden, vil for alvor kunne brede sig  - befriet for det

Mørke, der de sidste 14000 på grund af disse Engles ulovlige inkarnationer har forurenet

Kloden, -  og da vil Jorden blive en anden!

 

Det betyder, at der fremover kun vil befinde sig almindelige mennesker samt nogle af G U D´s lyse Engle på Jorden.

 

Jeg vil nu fortælle Jer, hvordan Jorden fremover vil være for mennesker at opholde sig på:

 

ü Klimaet vil være i så god en balance, at sådant noget som længerevarende tørke og ekstrem varme ikke vil finde sted. Solskin vil veksle fuldkommen regelmæssigt med de nødvendige regnskyl, så planter og marker ikke kommer til at mangle vand og bukker under af denne grund.

 

ü Voldsomme naturkatastrofer som vulkanudbrud, jordskred, jordskælv, oversvømmelser, tsunamier og voldsomme tornadoer, der lægger byer øde, vil hurtigt blive færre og færre og vil til sidst helt forsvinde

 

ü De ulykker af enhver art, der hidtil har plaget Jordens Befolkning, vil blive minimeret og vil til sidst ende med at blive en Saga blot

 

ü Mennesker vil ikke mere dø af hunger eller af tørst. Forholdene på Jorden vil regulere sig selv, således at dette ikke mere vil finde sted

 

ü Ingen – absolut ingen - vil mere være hjemløse. Alle vil have et hjem, de kan kalde deres

 

ü Alle de mange sygdomme af forskellig art, der nu hjemsøger menneskene, vil langsomt svinde.  G U D vil svække de forskellige bakterieformer og virus-arter, så disse ganske langsomt dør ud, og Jorden kan derefter se frem til at bestå af raske, sunde mennesker

 

ü De mange fængsler, der nu til stadighed er fyldt op, vil til sidst være overflødige; - idet de Forbrydere, der nu opfylder fængslerne, vil forsvinde fra det menneskelige samfund

 

ü Menneskene vil overalt bestå af lovlydige Borgere, der behandler hinanden respektfuldt og venligt; - og sådan en ting som voldtægter, mord og krig vil ikke mere eksistere på vor Klode

 

ü Den menneskelige angst for fremtiden vil svinde, fordi der bliver ikke mere noget at frygte!

 

ü G U D´s Vilje og Naturen vil udglatte alt til det bedre; - og dette gælder også frygten for, at Co2-

udslip vil ødelægge klimaet, så Jorden til sidst bliver for varm for menneskene at opholde sig på,

      f o r  d e t t e  v i l  a l d r i g  s k e !

 

            ü   ü   ü

 

Grunden til den ekstreme varme, vi har oplevet her i sommer, kommer eet sted fra:

 

Det Mørke, der har plaget Jorden de sidste 14000 år, hvor G U D´s faldne Engle (De Ældste) ulovligt

fik ideen at lade sig inkarnere som mennesker på Jorden for at glemme deres forfærdelige ophold i

Helvede, fik i den grad Mørket til at accelerere på Jorden, så menneskenes tilværelse blev mangefold

forværret.

 

Dette Mørke har med mellemrum skabt ubalance på forskellige områder som fx ekstrem varme og tørke eet sted og regn, der ikke stopper og giver oversvømmelser et andet sted!

Det skaber lige nu en voldsom ubalance af klimaet, og dette viser sig tydeligt i den voldsomme hede, der har hvilet over den nordlige halvkugle i denne sommer.

 

Jeg – Jens Otto Krag kan imidlertid berolige menneskene med, at denne ubalance ikke vil vare ved.

Når Mørket, der står bag ubalancen, forsvinder, så vil Lyset overtage også klimaet på Jorden, og

Lyset vil sørge for, at alt bliver afbalanceret; - og menneskene kan da endelig trække vejret og

glæde sig over den dejlige Jord, der nu viser sig for deres øjne.

 

Mørket kæmper sin sidste Kamp på Jorden, og Kampen er hård, for Mørket vil ikke give sig! -

Men Lyset er stærkere end Mørket, så Mørket vil snart helt bukke under.

Dette specielt skadelige Mørke trækker nu sine sidste krampetrækninger, før det forsvinder helt og

efterlader Jorden så skøn som ny!                        

                                                   1. august 2018 

                                       Jens Otto Krag

  %

  

--

Mørke og Lys, som ikke må forveksles med det jordiske mørke og lys, er mægtige magnetiske virkende Kræfter, som begge har indflydelse på det jordiske liv.

Mørket er lig med det Onde, og Lyset er lig med det Gode.

Dét, der er menneskenes opgave på Jorden, er at yde Mørket (det åndelige Mørke) modstand og følge Lyset, for kun på denne måde kan menneskene sejre over Mørket, så de kan forlade Jorden og vandre videre ad lysere og bedre veje,  indtil  Målet –   G U D’s Rige -  er nået.

--

 

G U D:

JEG takker Jens Otto Krag for hans fine fremstilling af den Fremtid,

der venter Jordens Befolkning.

JEG ønsker at føje til, at menneskene mere og mere vil komme til at leve på en Klode, som

bliver netop, som Krag har skitseret det.

Den dag, alle Mine faldne Engle har forladt Jorden, vil Fremtiden for Jordens Befolkning

blive, at menneskene kommer til at leve i et Jordisk Paradis!

 

JEG ønsker at bekræfte dette og vil lægge hele MIN VELSIGNELSE  i,

 

at menneskene nu endelig kan få den lykkelige Tilværelse,

 

JEG – deres SKABER  altid har ønsket for dem,

 

at de måtte opleve !

 

     1. august 2018                                                              G U D

    z 

 

 

Den som har livets mildhed søgt:

                                                   Fra operetten ”Farinelli”, Emil Reesen og Mogens  Dam

 

Døden selv kan ej mig skræmme,                            Lykken søger man i blinde,

ingen skælven er i min stemme                               ingen ved, hvor den er at finde.

som forråder mig,                                                  Men hvorhen jeg går,

thi jeg ved, at jeg                                                  som en stjerne står

har dog elsket og jeg kan ej glemme                       over vejen smilet fra en kvinde.

disse timer, gyldne, glade,                                     Hun forgyldte mine dage,

nu da livets bord jeg skal forlade.                          kun med smil jeg tænker nu tilbage.

 

Den som har livets mildhed søgt,                           Den som har livets mildhed søgt,

møder sin skæbne uden frygt,                               møder sin skæbne uden frygt,

såvist vil mig åbnes en himmel,                             såvist vil mig åbnes en himmel,

jeg fandt den her på jord.                                     jeg fandt den her på jord.  

 

 

 

 

BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN 

z

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d  

 

µ

 

 

d d d