Den 20. august 2018 modtog vi denne Bøn om Tilgivelse fra PRÆSIDENT TRUMP, der angrede sine sårende bemærkninger til NYHEDSFORMIDLERNE:

 

TTT  h 

Denne BØN om TILGIVELSE  har

Hanne Leffler  modtaget 

      under  tankeinspiration

den 20. august 2018 af

         

Donald  Trump  /

1254 Nyhedsformidlere

 

 «

 

 

Jeg – Donald Trump – USA’s Præsident ønsker at sige disse ord til alle de Nyhedsmedier,

jeg har generet med de tåbelige udtalelser om,

 at man ikke kunne stole på noget af det, de sagde.

 

Jeg har været i Tænkeboks i Den åndelige Verden og er her blevet klar over, at jeg er gået alt for

vidt i mine nedladende udtalelser om vore Nyhedsmedier.

 

Jeg er fuldstændig klar over, hvilket arbejde det er at skulle formidle et nyhedsstof, der spænder over så mange områder. Det er helt klart, at der kan smutte en fejl engang imellem; - men derfra og til at sige, at det er usandhed, alt, hvad de siger, er der et spring; - og jeg er blevet klar over, at jeg ikke alene har taget munden for fuld, - men at jeg simpelthen har været så oprørende uforskammet overfor de tusinder, der med omhu hver dag formidler vort nyhedsstof.

 

Jeg bøjer mig dybt for Jer alle og beder Jer om at tilgive mig mine sårende og forkerte bemærk-

ninger.  Mit Sind har ikke plads til den Anger, der fylder mig i dette øjeblik; - og jeg håber, I

modtager min Bøn om Tilgivelse som dét, den er, - en erkendelse af, at jeg – Donald Trump er gået

alt for vidt i mine udtalelser.

 

Jeg ønsker Jer al mulig arbejdsro- og glæde fremover.

 

                                                                              Donald  Trump  

  «          

 

 1254 Nyhedsformidlere:

 

Vi ønsker at sige følgende til Præsident Donald Trump:

Vi har modtaget Deres Bøn om Tilgivelse; - og vi forstår, at De virkelig angrer de dybt sårende og

forkerte udtalelser, De har ladet gå videre til U S A’s Nyhedsformidling.

 

Vi takker G U D, fordi vi er nået så vidt

og beder denne G U D om at styrke Donald Trump,

 så han  bedre i Fremtiden er i stand til at skelne

Sandhed  fra  Usandhed !

 

          20. august 2018             1254 Nyhedsformidlere

 

 

 

 BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN 

z

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d  

 

µ

 

d d d