G U D´s TJENER Nummer 3 – ARIEL - GLÆDENS BUDBRINGER - gav os den 15. august 2018 denne meget smukke ÅBENBARING om den fuldstændigt betagende Oplevelse, det var for TJENERNE at være vidne til Englenes liv i G U D's RIGE de første mange millioner år, hvor alt endnu var fuldendt Harmoni blandt dem alle, - at opleve deres utroligt smukke samvær og den store indbyrdes Kærlighed, der herskede mellem alle disse strålende ENGLESKIKKELSER !

 

 

TTT  h

Denne Åbenbaring  har  Hanne Leffler 

                   modtaget                       

under  tankeinspiration  

den 15. august 2018 af

 

G U D´s TJENER  Nummer 3 – ARIEL

 

 

 ®

 

  

Jeg - G U D´s TJENER Nummer 3 – ARIEL – Glædens Budbringer

ønsker gennem denne Åbenbaring

at sprede Glæde og Længsel

efter det Hinsidige blandt  menneskene på Jorden.

® ® ®

At sprede Glæde kan man gøre på mange måder,

men JEG – ARIEL har valgt denne,

som Jeg er sikker på vil klinge i menneskenes hjerter.

 

Jeg – een af G U D´s TJENERE - ønsker at trække noget frem, som virkelig har betaget hver eneste af G U D´s TOLV TJENERE; - Ja, Vi var af og til så betagede, at Vi omfavnede hinanden af Glæde over det smukke syn, der udfoldede sig for Vore øjne.

 

Hver eneste af G U D´s mange Engle var så smukke, at det var nemt at se, at G U D – SKØNHEDENS KONGE – måtte være SKABEREN af dem alle.

 

Hver eneste Engel udstrålede et Lys, der i farvesammensætning og skønhed var fuldkommen betagende; - og alle G U D´s Engle – selv Dualerne var så forskellige fra hinanden, at ikke To i G U D´s mægtige Engleflok var ens.

 

Men det smukkeste af det hele var den Kærlighed,

der herskede iblandt disse Engle.

 

Man kunne ikke undgå meget tydeligt at mærke, at de alle elskede hinanden så højt, at

der aldrig nogensinde kunne være tale om at forlade hinanden.

 

Hver eneste gang to Engle mødte hinanden i G U D´s mægtige Rige, gav de udtryk for en

Kærlighed, som var så stor, at intet menneske kan forestille sig, hvor stor denne

Kærlighed var. Og dette, der var så smukt for Os TJENERE at skue, gav Os en frydefuld

Vished om, at ingen af G U D´s Engle nogensinde kunne finde på at svigte de andre.

 

   WWW

Alle glædede de sig nærmest uafbrudt over Skønheden i deres SKABERS RIGE¸- og samværet med Dualerne, der to og to fulgtes ad, intensiveredes også hele tiden af de vidunderlige Omgivelser, deres SKABER havde givet dem.

 

Intet – absolut intet kunne være smukkere end det forhold,

hver eneste af

G U D´s Engle havde til alle de øvrige.

 

Kærligheden bandt dem alle sammen, - Kærligheden forenede dem alle, og Kærligheden

gjorde deres samvær så smukt, at Jeg – ARIEL i sandhed må sige, at Kærligheden er det

ypperste af alt!

 

Med henblik på Livet i G U D´s RIGE ønsker Jeg her at trække nogle punkter frem:

 

   Kærligheden i G U D´s RIGE er alfa og omega for Os alle

 

   Kærligheden forener Dualerne på en måde, så man forstår, hvor stor Kærligheden er, når den kan binde Dualer sammen på så smuk en måde

 

   Overalt står G U D´s KÆRLIGHED, der er uendelig til hver eneste af de Skabninger, HAN har skabt. G U D sendte bestandig SIN KÆRLIGHED ud, der på denne måde gennemstrømmer dem alle uafbrudt; - og den stedse stigende Glæde hos dem alle har sit udspring derfra.

 

   Hvis Kærligheden mangledei G U D´s RIGE, så ville det Evighedsliv, alle G U D’s Børn kan se frem til, blive så tomt og indholdsløst for dem, at de på et tidspunkt alle ville bede deres SKABER  om at afbryde deres liv.

    

Jeg takker Hanne Leffler, der som Medium har modtaget mine ord og hendes dygtige Medhjælper Kirsten Pedersen. Uden disse To danske Piger ville ingen af de mange Budskaber, Hanne Leffler til dato har modtaget, have set dagens lys.

 

Jeg – ARIEL ønsker at slutte denne Åbenbaring med nedenstående lille Digt, skrevet af Hanne Leffler  den 2. maj 1998.

 

 Kære  G U D !
Hos dig bor Glæden -
G l æ d e n  -  der er over al forstand . -
Du har på alle måder og til alle tider søgt
at skabe glæde for dine Børn på Jorden. -
Selv  i  Koncentrations-lejrene  prøvede du
at skabe lidt glæde for dine stakkels Børn der!
Der var bare eet sted, dette ikke kunne lade sig gøre. -
I  H e l v e d – S f æ r e n
v a r  d e r  i n g e n  a d g a n g  f o r  g l æ d e n !
                                                                                  Hanne Leffler

         ¬
 

15. august 2018               G U D´s TJENER  Nummer 3 – ARIEL

 ®

 

 

 

 

 BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN 

z

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d  

 

µ

 

 

 

 

Hvis du har lyst til at få flere Budskaber, kan det lade sig gøre, hvis du sender din e-mailadresse til

 

leffler@webspeed.dk.

 

Da vil du hver måned få tilsendt forskellige udvalgte Budskaber af de senest modtagne.

 

 

                                                                  Venlig Hilsen   Hanne   Leffler                                                              

 

 

d d d