Den 26. september 2018 modtog vi fra "DEN DYBT ANGRENDE" et ANGERS-BØNSKRIFT, der må røre enhver. -- En Kvinde har under ANDEN VERDENSKRIG været med til at gøre Jødernes Skæbne endnu værre, end den var. - Hun beder nu i dyb Anger alle sine Ofre om TILGIVELSE.

 TTT  h

Dette ANGERS-BØNSKRIFT  har Hanne Leffler   

modtaget

      under  tankeinspiration

den 26. september 2018 af

DEN  DYBT  ANGRENDE

 

                                                      d

 

 

Jeg ønsker at anråbe en hel Verden om Tilgivelse,

fordi jeg under Anden Verdenskrig var med til at gøre Jødernes

Skæbne endnu værre, end den var. –

Jeg undså mig ikke for at lade den Ondskab, jeg bar i mit sind, gå

ud over komplet uskyldige mennesker, og som sådan blev jeg

medskyldig i

Adolf Hitlers uhyggelige og nådesløse Jødeforfølgelse.

 

 

Der gives ingen undskyldning for dét, vi har gjort. Man kan ikke bare – som de fleste af os gjorde dengang – sende Skylden tilbage til Adolf Hitler og selv fralægge sig ethvert ansvar for sine handlinger, for selv om Adolf Hitler var den Hovedskyldige, så må al den Ondskab, som hans Håndlangere og Tilhængere udførte i Førerens navn, dog stå for hver enkelt’s regning; - og når det store Regnskab skal gøres op, så vil man i  G U D´s Øjne være skyldig.

 

Hvad mener I om denne kvinde fra Hrubieszow i Polen, som greb en pistol fra sin mands hånd og skød Jøder under en Massakre på den lokale Kirkegård?

 

En sådan kvinde kvæler en kvindes fineste egenskaber som Omsorg, Moderfølelse, Barmhjertighed og Beskytterinstinkt, og derved forråer hun sig selv i en sådan grad, at Englene i Himlen må græde over hende.

 

Ondskab er Kærligheden og Barmhjertighedens værste fjende; - og de, der lider af en sådan Ondskab, tilhører ikke Menneskeslægten - men derimod G U D´s faldne Engle.

£   £   £

 

Alle disse faldne Engle befandt sig oprindeligt i G U D´s lyse Himmel; - og her varde så lig den SKABER, der skabte dem, at de alle besad en vældig fond af Kærlighed, Magt og Viden. Deres udseende var det skønnest tænkelig mulige, og de udstrålede et Lys med et så betagende farvespil, at alle disse skønne Engle forhøjede livet i  G U D´s RIGE for G U D på en måde, så man ikke kunne forestille sig, at dette skønne nogensinde skulle ændre sig.

¬  ¬  ¬

 

For 25 millioner år siden skete der imidlertid noget,

som med eet slag ødelagde dette fuldendte liv.

 

Lidt under halvdelen af G U D´s Engleskare faldt for Mørket; - og dette Mørke gjorde, at de på et tidspunkt forlod G U D´s RIGE, fordi den store, dybe og inderlige Kærlighed, de alle havde båret til hinanden, svandt ind.

De slog sig ned i det lille skønne Rige, G U D havde anbragt rundt om Jordkloden til andet formål; - og på grund af det stedse tiltagende Mørke i deres Tanke, forandrede alt sig til det værre, som tiden skred frem.

 

Efter årmillioner blev Mørket tættere iblandt dem, og til sidst var det før så skønne Sted blevet forandret til et koldt, mørkt og uhyggeligt Plan, hvorfra al Skønhed var forsvundet. - Det blev simpelthen et veritabelt Helvede for dem alle.

 

Der sker det, at når så høje Væsener, som disse Engle bliver påvirket af Mørket, så kommer de stik modsatte egenskaber frem og behersker disse før så strålende Personligheder, så Kærlighed ombyttes med Had, - Omsorg med Ligegyldighed, - Tålmodighed med Irritation, - Blidhed med en Råhed, der er så voldsom, at den går lige til hjertet hos enhver udenforstående, der oplever dette.

T  T  T

Lys lig det Gode, og Mørke lig det Onde  er hinandens Antagonister; - det vil sige, at de er så forskellige, at der absolut ingen lighed er at finde hos dem.

 

Er disse Engle da redningsløse fortabte for Tid og Evighed?

 

Nej – det er en Barmhjertig og en uendelig Kærlig G U D, der har skabt dem alle; -og     G U D er ikke i stand til at undvære een eneste i Sit Rige.

 

Der er en vej tilbage til Lyset for dem alle; - og for de dybest faldne, der ikke på nogen måde er i stand till at sone deres Ondskab mod menneskene, har G U D anvist dem følgende vej:

--

Hanne Leffler og hendes Medhjælper Kirsten Pedersen har i 20 år med mellemrum modtaget een eller flere af G U D’s dybest faldne inkarnerede  Engle.

Disse to Kvinder bærer tilsammen et stort ansvar for, at alt det negative, der sker på Jorden lige i øjeblikket, ikke tager overhånd, så Jorden til sidst bliver ubeboelig for mennesker.

De gør dette ved at tage G U D´s dybest faldne inkarnerede Engle under søvnfrigørelse.  - Alle disse Engle, der i 14000 år ulovligt har ladet sig inkarnere på Jorden blandt menneskene og trukket Mørkets tunge spor efter sig overalt, har på denne måde fået så stor en Gæld til menneskene, at denne Gæld kun kan sones på én måde:

Når een eller flere - frigjorte af deres Skytsånd - usynlig står ved Pigernes side og under tankeinspiration afgiver et Angers-Bønskrift til deres mange Ofre, vil den Anger, der følger dette Bønskrift, være så dyb og knusende for dem, at de vakler og skal støttes undervejs.

Men det betyder samtidigt, at det Mørke, der i årmillioner har hvilet i deres Tanke, bliver afpolariseret. - Når dette sker, er de atter modtagelige for Lyset! - Og har først Lyset fået adgang til deres Tanke, vil de ikke mere være i stand til at følge Mørket og Ondskaben på deres vej!

For alle disse mange formørkede Væsener, hvoraf vi bl.a. finder en del Ledere rundt om på Jorden og i de mange Terror-Organisationer, gælder det, at de har behov for på denne måde at blive hjulpet nu, fordi de i denne periode lever deres sidste inkarnation. - Når de en dag forlader Jorden, vil de ikke blive inkarneret mere !

¬  ¬  ¬

Jeg – der var den kvinde, der tog min mands pistol og under en Massakre skød de Jøder, jeg kunne

komme af sted med, står nu frem og beder alle de, der blev mine Ofre i den værste Krig af dem alle,

om at modtage en dyb Bøn om Tilgivelse for min Ondskab mod Jer alle.

 

Min Anger er ved at gennembore mit sind fuldstændig, og hvis I vender mig ryggen og nægter at

tilgive mig, så er der kun én ting tilbage for mig, - den totale Udslettelse!

 

G U D gøre Jeres vandring så lys og dejlig,

at I ganske glemmer det onde, I har været igennem!

 

26. september 2018                                    DEN  DYBT ANGRENDE

   d

 

 

 

 

Hanne spørger G U D: Er nogle af disse Jøder inkarneret i Danmark ?

 

G U D:  Ja, de er alle inkarneret i Danmark. – De har et stort behov for at tilgive dét,

 

der skete under Anden Verdenskrig, og dette vil ske, når de finder dette Angers-Bønskrift

 

fra ”DEN DYBT ANGRENDE”  Hannes Hjemmeside  lefflerhanne.dk .

G U D

 

 

 

 BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN 

z

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d  

   

µ

 

 d d d