Den 24. september 2018 modtog vi en Hilsen fra een af Danmarks store Sønner - BENNY ANDERNSEN. - Han skriver: "Selv nu, hvor Jeg har forladt Jorden og befinder mig i Englenes Sfære – kribler det i mig efter at skrive endnu en Sang, som kunne glæde og fornøje Danskerne." Og Sangen, som vi fik, var ny til melodien: BJØRNEN VÅGNER. - Vi takker BENNY ANDERSEN for denne livssprudlende Hilsen, som om noget er et BEVIS på, at vi overlever Døden:

 

 TTT  h

Denne HILSEN   har  Hanne Leffler 

            modtaget                

under  tankeinspiration 

den 24. September 2018 af

B e n n y    A n d e r s e n   

( 1929 - 2018 )

 

 

vEN HILSEN TIL DANMARK v

 

 ¯

 

 

Så blev det endelig minBenny Andersens tur til at stå

ved Mediet Hanne Lefflers side og overgive hende min Hilsen til Danmark.

Denne Hilsen, som Jeg lægger hele min Sjæl i, skulle meget gerne bevæge, interessere

og glæde det danske Folk; -

for det er præcis dette danske Folk, mine ord er henvendt til.

 

Jeg havde den store glæde at leve i det Land på Jorden, som for mig er Verdens dejligste; - det Land, som Adam Øhlenschlæger har skrevet om i ”Der er et yndigt land:

Vort gamle Danmark skal bestå

så længe bøgen spejler

sin top i bølgen blå.

 Ikke sandt, - det er da Poesi, der vil noget!

 

I min tid som Benny Andersen har Jeg fungeret som Hyggepianist til forskellige arrangementer i mange år; - og det, at få lov at spille for mennesker og på denne måde glæde dem, var lige noget, der passede mig.

 

Men Jeg er jo nok mest blevet kendt for de Digte, Jeg skrev; - og det var, som om Jeg, når Jeg var i

gang med et Digt, foldede – ikke alene min jordiske Sjæl ud – men også min himmelske Sjæl; - og

at dette gav resultat, kan Jeg se de talrige gange, nogle af de Sange bliver sunget, som Jeg nævner her.

 

                                          Barndommens land

                                          Se, hvilken    morgenstund                  

                                          (Svantes lykkelige dag)

                                          Rosalina-sangene

                                          Hilsen til forårssolen

                                          Bjørnen vågner

                                          Vasketøj vajer for vinden

                                          Go nu nat  

 ¬ ¬ ¬    

            

Ja – Jeg bliver aldrig færdig. Selv nu, hvor Jeg har forladt Jorden og befinder mig i den yderste

Kreds af Sjette SfæreEnglenes Sfære – kribler det i mig efter at skrive endnu en Sang, som kunne

glæde og fornøje Danskerne.

 

 

     Melodi: Bjørnen vågner

 

                                             1. Det er tid nu at komme i gang;
                                             Jeg må skrive og skrive og skrive,
                                             for kun da kan Jeg helt opladt blive. -
                                             Jeg er klar til at skrive en Sang.

 

                                              2. Der er Lys over Danmark i kvæld!
                                              Dette Lys - åh, det tindrer og stråler. - 
                                              Det er svært, men hvis Jeg nu det måler,
                                              vil det flagre af sted som sig selv.

 

                                              3. Lyset gør Danmark helt til et Land,
                                              som ikke på kort vil forsvinde,
                                              men for stedse vil glimte og skinne,
                                              som det største – det enest e Land.

 

                                              4.Husk – at Danmark   en Digter sig fik!
                                              Om en Snedronning skrev denne Digter.
                                              En Forfatter Jeg heller ej svigter; -
                                              føjer endnu en Sang til som brik.

 

                                              5.Jeg har båret på   tusinde pund
                                              og har magtet det uden at falde!
                                              Men Jeg må altså sig’ til Jer alle,
                                              at det tungeste var sidste pund.

 

                                              6.Men i dag er Jeg   heldigvis fri;
                                              alt er fnuglet og vejer ej noget!
                                              Jeg er ganske befriet for Åget, -
                                              Jeg er let, Jeg er glad -  f u g l e f r i !

 

                                               7.Og Jeg står ved de To Pigers kant.
                                               Jeg må vide, hvor langt de er kommet.
                                               KRISTUS, ARDOR tilsammen har trommet
                                               Engle sammen, thi  HIMLEN Vi vandt !

 

                                               8.Og her aner Jeg G U D i det blå.
                                               Fra Sin Himmel HAN  måtte her lande.
                                               Og nu står HAN hos Kirsten og Hanne.
                                               Og omkring dem er  h i m l e n  s k ø n t   b l å !

 ¬ ¬ ¬

 

 Ja – sådan kunne Jeg blive ved i tusinde år; - men som Engel har man jo også andre opgaver og kan ikke sidde at skrive hele tiden.

 

Nej – min opgave er lige nu at sende en Hilsen til alle mine danske Venner, og det skal ikke være en

almindelig kedelig Hilsen.- Nej, I må gerne alle sammen forstå, at det største Eventyr og den største

Lykke det var at forlade den Jord, hvor Jeg hidtil har trådt mine sko og hilse genkendende til den

skønne Verden, Jeg forlod for 88 år siden, fordi Jeg skulle iføre mig Danskeren Benny Andersens

klædning. Om der er Glæde i den yderste Kreds af Sjette Sfære! ?

 

Ja – Glæden er så stor, at Jeg bliver modtaget som den kære hjemvendte Broder, Jeg er. Jeg er selv meget rørt og glad for at være vendt tilbage. Og Glæden er så stor, at den fylder hele mit Sind og får mig til at sige:

 

Mine kære savnede Brødre og Søstre.

Mit Hjerte er totalt fyldt til randen af Fryd over at være vendt tilbage til Jer alle igen.

På Jorden lever man – nå ja, måske meget godt engang imellem, - men når Jeg er sammen med Jer i den skønne Verden, G U D har skabt til Os alle, da først er Jeg i stand til at udfolde mig som den Engel, Jeg er. Jeg er så at sige kommet i mit rette Element, og det er jo dejligt, hvad enten man er en fisk eller en Engel.

 

d d d

 

Jeg – Benny Andersen har nu ingen grund til at beklage mig. Jeg har haft det dejligt på Jorden og

fået gjort det, Jeg præcis ønskede at gøre for Danskerne, og som Jeg havde forberedt mig på inden

min Jordsejlads.

 

Jeg var på besøg hos UNIVERSETS SKABER og HAM, menneskene kalder G U D. Min kærlige FADER tog mig i Sin Favn og sagde følgende:

 

G U D:

M i n  S ø n.

Du fortjener den største Tak af alle, fordi du hele tiden er gået den lige vej. - Når man går den lige vej som Engel, betyder det, at man hele tiden følger det kompas, der taler i ens indre, og som fortæller een, at man følger den rigtige vej.

Benny Andersen. Du har forstået at skabe netop det univers, som kom til at indeholde det, mennesker kunne glæde sig over, læse og synge med på. JEG kan fortælle dig, at specielt Sangen ”Barndommens land” har rørt MIG dybt. Du forstod i denne Sang den Kunst, det var som voksen at bøje sig ned og blive barn igen.

 

Det har også altid glædet MIG at se det smukke og kærlige forhold, der var mellem Povl Dissing og dig. Du forstod meget hurtigt Povl Dissings specielle kvaliteter, og du havde ret, - det var netop ham, der skulle synge dine Sange og være din Partner gennem årene.

Sangen ”Hilsen til forårssolen” glæder Jeg MIG over hver gang, JEG hører, den bliver sunget. JEG vil kalde den dit og Povl Dissings Mesterværk, idet du har skrevet teksten og Povl Dissing melodien.

Det sidste vers har rørt MIG særligt dybt:

 

                                           Tag da kun min sidste spinkle mønt.

                                           Livets sol er min den sidste del af livet

                                           For som solfanger er jeg nu begyndt

                                           at forstå, at ALT og INTET er os givet.

                                           Og engang går solen sin runde uden mig.

                                           Men når forårssolen skinner -

                                           lever jeg.

 

I det hele taget har du forstået at ramme en Streng i Mit Sind, hver gang du satte din pen til papiret.

 

Benny Andersen. Modtag din SKABERS dybtfølte Tak for alt, hvad du formåede som Forfatter.

Med dine Sange og Digte  har du højnet det danske Folk!

G U D

z

 

 Benny Andersen:

I min Hilsen til Danmark ønsker Jeg at takke det danske Medium Hanne Leffler og hendes

Medhjælper Kirsten Pedersen, fordi min Hilsen er kommet fuldkommen fejlfrit igennem, og fordi I To

er i så tæt kontakt med Vor Verden, at sådant noget kan lade sig gøre.

 ¯ ¯ ¯

Jeg ønsker at slutte med DigtetOde til Døden” fra Digtsamlingen Sjælen marineret fra 2001:

 

        ODE til DØDEN:

Når jeg kun tænker på mig selv

tænker jeg: godt nok

du har slået nogle skæve

men også sat dig spor

har en hel del at fortryde

  • og en del at være stolt af

facit:

det ku ha gået meget værre

men det gik dog meget bedre

du fik rigeligt

du har bestået -

du består.

God dag at dø på

hvis det skulle være -

  • om end mandag ville passe bedre.’

 

Når Jeg skal ønske noget rigtigt godt for Danmark må det blive:  

G U D  bevare  Danmark!

 

24. september 2018                                                  B e n n y    A n d e r s e n

  ¯

 

 

BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN 

z

 

 

 

Til orientering:

          Benny Andersen var i sin forrige inkarnation den berømte svenske

Komponist Carl Michael Bellmann, (1745-1795), der bl.a. står bag melodierne

Gubben Noak(Lille Lise) og Fjäriln vingad,(Nu er jord og himmel stille).

Der vil senere komme en Hilsen til Sverige fra C. M. Bellmann.

¬ ¬ ¬

 

Efterskrift:

Benny Andersen på besøg hos Hanne fredag den 17.08.18:

Ja Hanne. Så nåede Jeg endelig at komme på tomandshånd med dig.

Jeg ønsker, at du og Kirsten skal modtage min Hilsen til Danmark ved snarest givne lejlighed. Jeg er parat.

Og så kan Jeg allerede nu fortælle dig, at du – Hanne er årsagen til, at jeg i sin tid i min Sang skrev: Livet er ikke det værste man har.

Jeg skrev sangen: Se, hvilken morgenstund i 1972, og allerede på dette tidspunkt lå du færdigpakket dybt i min Sjæl, og Jeg var klar over, at der ventede noget stort forude.

Og det Store gik i opfyldelse den 13. februar 1997.

                                            B e n n y    A n d e r s e n 

 

 

 

          ALT BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN 

 

z

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d 

 

µ

 

 

Citater fra Benny Andersens samlede Digte:

 

 

Den musikalske ål: Skeptisk bøn:

 

Jeg beder for de svage i ånden

(det kneb med kryds- og tværsen i dag)

for de svage i kødet, for de drikfældige

(jeg har en tom flaske for hvert barsk forsæt)

Fred på jorden, hvile for alle forfulgte!

(jeg er bagud med skatten)

Jeg beder for de polioramte, de atombestøvede,

for de tandløse og dem med polypper

(man ved aldrig)

Jeg beder om balance i tilværelsen

som kræmmeren der snyder med vægten:

måtte den bare vise rigtigt

 

 

 

Den indre bowlerhat. Kærligheden:

 

Kærlighed

hænger ikke på træerne

men det er dem man ser på

når man savner den

hvordan mod de klarer sig

så langt de står fra hinanden

kan lige nå næste træ med en bladspids

  • og så er det træ måske

        slet ikke det rigtige

nærmest i vejen

                             alligevel vokser de daglig,

  • og her går man rundt i skoven

                             på sine bevægelige rødder.

Man stikker sine bevægelige grene i lommen.

    det er da det mindste

  • og skynder sig tilbage til byen.

 

Stemmer fra reservatet.

Kærlighedserklæring  (fra mand til kvinde)

 

Her ja

du mit mødested min klarhed ja

men ”din”

vor forskellige enshed

at analysere dig nøjere ja

i bryster livsholdning lår afstamning øjenfarve

men du er uadskillelig

at være din nærmeste omgivelse gør mig større

end nogen har stillet mig i udsigt

gud og barn og livsklovn

det er næsten alt for meget

derfor velgørende med dine små fejl

du menneske med bryster og medmennesker

jeg elsker dig

som får mig til at elske mere end dig

vi er fanget i dette århundrede

som rummer så mange beholdere

der kan rumme det utrolige

men alt for sjældent gør det

jeg er din stolte næste

(jeg som har afskyet stolthed)

umuligt at give op

  med dig som sin nærhed.

 

Poul Dissing:

»Vi har haft så mange år sammen. Benny har skrevet, jeg har sunget, og vi har rejst meget. Han var en af mine allerbedste venner, og så var han en gudsbenådet leverandør af gode tekster. Det er svært at sætte en finger på et danmarkskort, hvor vi ikke har været,« fortæller Povl Dissing.

 

Lars Aslan @lars_aslan

Tak for digtene og sangene, kære Benny.
Og for din store humanisme.
Selv om du ikke længere er i blandt os, så vil din evne til at se det smukke i verden altid leve videre.

 

Lars Løkke Rasmussen

Se hvilken morgenstund, tænkte jeg, da jeg kiggede ud over Aarhus Bugt her til morgen. Smukt. Så hørte jeg, at Benny Andersen er død. Trist.
Livet er ikke det værste man har. Og han levede et langt og rigt liv, og gav os andre så meget. - Æret være Benny Andersens minde.

 

 d d d