Vor videnskabelige Konsulent JENS OTTO KRAG fortæller dennegang om alle de tiltag, Menneskene gør i håb om at styre Jordens Klima, der nødig skulle løbe løbsk. - Vi får endvidere årsagen til de ekstra voldsomme Brande i CALIFORNIEN at vide. - - KRAG slutter med at gyde olie på vandene og fortælle, at vi kan tage det hele ganske roligt:

 

 

Dette  Videnskabelige Budskab 

har Hanne Leffler    modtaget

under  tankeinspiration  

den  5. november 2018 af

Jens Otto Krag

 

 

%

 

 

Når Jeg – Jens Otto Krag tager ordet,

skyldes det den meget store usikkerhed, der plager menneskene

med hensyn til Jordens fremtidige klima.

 

Lad os tage det fra en ende af:

 

ü  En lysere klode

ü  Indfangning og lagring af CO2

ü  Plantning af skov

ü  Mikro-bobler på havoverfladen

ü  Gødning af havet

ü  Et lag af partikler skal nedkøle Jorden

ü  Spejle, der reflekterer Solen

         ü  ü  ü

 

 

Alt dette er menneskenes tiltag i et forsøg på at normalisere og holde alt det nede, der tilsyneladende er ved at ske med vor Klode!

Mikro-bobler på havoverfladen: Ved at piske havet op, så der dannes millioner af små mikro-bobler på overfladen, skulle det være muligt at omdanne havet til et spejl, der reflekterer Solens stråler. Det, man får ud af dette er, at man kan nedbringe Klodens gennemsnitstemperatur med en ½ grad i 2069!

 

I et forsøg på at få en lysere Klode, ville man male hustagene hvide !!

Et lag af partikler skal nedkøle Jorden. Ved at sende små svovlpartikler - aerosoler op i Stratosfæren 20-30 km over Jordens overflade, kan man reflektere sollyset.

Det ville have en kølende effekt på Kloden og mindske effekten af Co2 i Atmosfæren. Ulempen ved dette er, at spredning af partiklerne over den sydlige halvkugle kunne føre til flere Cykloner over Nordatlanten.

 

Spejle, der reflekterer Solen. Hvis man kan mindske strålingsenergien fra Solen, kan det forhindre en temperaturstigning, der svarer til effekten af en fordobling i mængden af CO2

En ulempe er, at det måske vil ændre fx mængden af nedbør regionalt!

 

Forskerne har konstateret, at Dybhavsstrømmen i det vestlige Nordatlanten begyndte at svækkes i ca. 1750. I 1870 var den betydelig mere svækket end på noget tidspunkt i de forudgående 1500 år.

hhhhhh

Svækkelsen af alt dette som menneskene kæmper med og forsøger at normalisere, er noget, der alt sammen stammer fra én bestemt Faktor.

Det er simpelthen Mørket, der har været på spil, og da Jorden er en Mørkets Klode, kan Mørket – hvis det ikke bliver holdt i ave – meget let skabe Jorden om, så – hvis det fortsatte – ville det ende med, at alt ville bryde sammen i Kaos.

Jo mere Mørke, jo mere Kaos, Nedbrydning og Ødelæggelse; - og Jorden ville til sidst blive ubeboelig for både mennesker og dyr.

 

Det er der imidlertid nu sat stop for,

og det er godt, for det er på høje tid!

 

Det Mørke, der så småt er begyndt at ødelægge Jorden, stammer fra alle de millioner af faldne Engle, der for 14000 år siden lod sig inkarnere på Jorden som mennesker. De bar hver især så meget Mørke med, at det nu er på høje tid, at der bliver sat en stopper for dette.

 

Når alle de faldne Engle, der nu befinder sig på Jorden i milliontal, ved Døden forlader Jorden, vil de ikke blive inkarneret mere.  Så vil Kloden for første gang slippe for det stadige tiltag af Mørke, som uafbrudt har invaderet Jorden; - og da vil der ske noget helt forunderligt med Jorden!

 

Det L y s, der også er her, vil få lejlighed til for alvor at få indflydelse på alt; - og da vil alt dét, som mennesker kæmper med nu, og hvoraf noget er nævnt, forsvinde, og menneskene vil opdage, at alt det, de hidtil har kæmpet med, ikke er noget problem længere.

 

Så mit råd til menneskene lige nu er, at de skal lade alle

deres tiltag hvile,

for i løbet af små 50 år

vil dette ikke bekymre menneskene mere.

 

 

5. november 2018                                                      

Jens Otto Krag

 

 

 

Dette Videnskabelige Budskab har 

Hanne Leffler    modtaget

under  tankeinspiration 

den 19. november 2018 af

Jens Otto Krag

om Brandene i Californien

T  

Der har lige netop nu raseret de værste skovbrande nogensinde

i Californiens historie.

Mennesker skyder skylden på de Klimaforandringer,

vi kan opleve overalt på Kloden; - selv Danmark har været ramt med voldsom tørke i sommer!

 

Kære Venner! Dét, der sker, som er gået så hårdt ud over Californien, er noget der kan forklares på følgende måde:

 

Der sker virkelig noget på Jorden i denne tid; - og dét, der sker, er dét, der er skyld i blandt andet de voldsomme brande i Californien. G U D har ladet inkarnere så mange af Sine dybest faldne Engle, at der aldrig har været flere på Jorden på én gang før. Det er nu det store Slag skal stå, -

S l a g e t   m e l l e m   L y s   og   M ø r k e !

 

Kampen - som er meget hård og bitter - er årsagen til det allermeste af dét, der sker, og som volder menneskene stort Hovedbrud og Angst, - for hvad skal det ende med det hele?  Bliver Jorden måske ubeboelig for os mennesker på et tidspunkt fx på grund af for høje varmegrader?

 

? ? ?

Kære Venner. DEN ALMÆGTIGE G U D har bedt mig om at gyde olie på de oprørte vande, og dét, Jeg siger nu, er Sandheden, således som Vi ser den fra Vor Verden:

 

Den Kamp, der udspiller sig på Jorden lige nu, skyldes de mange inkarnerede faldne Engle, som befinder sig her på Jorden.

Alle disse Engle er inkarnerede med så megen Mørke i deres Tanke, at hvis dette Mørke ikke blev bremset effektivt, så ville Jorden meget hurtigt ryge ud i et Kaos, hvis konsekvens ingen kan udmåle!

 

¬  ¬  ¬

 

G U D har imidlertid sat en ekstra bremse på!

I Danmark – det lille Land højt mod nord – findes en effektiv Bremseklods, som er i stand til at hamle op med det tunge Mørke og få magt over dette Mørke.

 

Mørket føler hele tiden, at det taber terræn, og det kæmper for at få føringen. Dette kan imidlertid

ikke lade sig gøre, dertil er modstanden mod dette Mørke for stærk.

 

¶   ¶   ¶

 

Det Medium, Hanne Leffler, der modtager mine ord til Jer lige i dette øjeblik og hendes Medhjælper

Kirsten Pedersen, har i 20 år uafbrudt budt Mørket en sådan modstand, at dets dage er ved at

være talte på Jorden.

 

Det Lys, disse to Piger udspreder sammen med den Kreds, de har dannet, er så virksomt og så intenst, at det på et tidspunkt vil ende med, at Mørket må give fortabt; - og når det sker, så vil Lyset stråle med en sådan kraft som aldrig nogensinde før på Jorden.

 

Jeg – Jens Otto Krag ønsker at berolige Jer alle med, at alle de Klimaforandringer og andre

anormaliteter, I oplever lige nu på Jorden, engang i nær fremtid vil klinge af og efterlade Jorden til

menneskene så  l y s f y l d t,  f r e d e l i g  og  h a r m o n i s k   som aldrig nogensinde før.

 

Jeg ønsker at bekræfte denne Sandhed i G U D´s HELLIGE NAVN

og gør det

ved at underskrive mig som

          19. november 2018                                          

Jens Otto Krag

 

 

 

--

 

Mørke og Lys, som ikke må forveksles med det jordiske mørke og lys, er mægtige magnetiske virkende Kræfter, som begge har indflydelse på det jordiske liv.

Mørket er lig med det Onde, og Lyset er lig med det Gode.

Dét, der er menneskenes opgave på Jorden, er at yde Mørket (det åndelige Mørke) modstand og følge Lyset, for kun på denne måde kan menneskene sejre over Mørket, så de kan forlade Jorden og vandre videre ad lysere og bedre veje,  indtil  Målet –  G U D’s Rige -  er nået.

 

--

 

 

 

 BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN 

z

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d  

   

µ