Fra KIM LARSEN - Danmarks Nationalskjald modtog vi den 22. oktober 2018 denne veloplagte HILSEN til DANMARK, og ingen kan være i tvivil om, at denne HILSEN er fra KIM LARSEN, for han starter med at give os en Sang på melodien: "Blip Båt - og gud, hvor går det godt" med en ny Kim Larsen-tekst. - Sangen til PIANOMANDEN, hvor KIM syngende spørger: Hvordan er der i de Dødes Land? bliver besvaret linie for linie af PIANOMANDEN selv.- Vi takker KIM LARSEN for denne HILSEN:

 

TTT  h 

Denne HILSEN   har  Hanne Leffler

    modtaget

under  tankeinspiration 

den  22. oktober 2018 af

Kim Larsen   (1945 – 2018 )

EN HILSEN TIL DANMARK

vv

 

 ¯

 

  
Melodi: Blip båt og gud hvor går det godt

1.Når Jeg skriver en sang, skal den ha’ pep, -
den skal ha’ klang af Kim Larsen.
Jeg kan skrive endnu – også med pep;
og når Jeg synger, I kender mig igen.
:/: R: For det sir’ blip båt, og gud hvor går det godt.
Vi har, hvad vi skal ha’ af både stort og småt. :/:

2.Jeg kan synge endnu, sno mig endnu,
og Jeg mindes endnu glade dage.
Jeg sang: ”Hvad gør vi nu – nu lille du? ”
og ”Midt om natten” var den, Jeg elskede højest.
:/: R: For det sir’ blip båt, og gud hvor går det godt.
Vi har, hvad vi skal ha’ af både stort og småt. :/:

3.”Papirsklip” var mit dejligste Hit.
Slutted’ med +) Domine et sanctus”.
”Jutlandia” var også et Hit.
Men ”Susan Himmelblå” – det blev det største Hit!
:/: R: For det sir’ blip båt, og gud hvor går det godt.
Vi har, hvad vi skal ha’ af både stort og småt. :/:
+) Herren er hellig
    
4.Da ”Haveje” skred frem, swinged’ det godt,
for vi må jo aldrig glemme,
at ta’ ”Guderne med”, så vejret bli’r godt.
G U D selv HAN sørger for, alting bliver godt!
:/: R: For det sir’ blip båt, og gud hvor går det godt.
Vi har, hvad vi skal ha’ af både stort og småt. :/:

5.Skal det klinge af noget, må vi ha’ med
hende, der hed  ”Fru Sauterne”;
og endnu en sang må vi ha’ med.
”Disse smukke unge mennesker” – de skal afsted!
:/: R: For det sir’ blip båt, og gud hvor går det godt.
Vi har, hvad vi skal ha’ af både stort og småt. :/:

6.Husk - ”Danas Have”  er størst på vor Jord,
og det kan varme os alle.
Når ”tiden er kold, som vi lever i”,
klarer Danmark Lyset til hele ”Moder Jord”
:/: R: For det sir’ blip båt, og gud hvor går det godt.
Vi har, hvad vi skal ha’ af både stort og småt. :/:

7.At vejret i dag blev et solskinsvejr, -
det varmer alle i hjertet.
Disse sange var dem, Kim Larsen havde kær!
Nu har Jeg danset – den allersidste dans!
:/: R: For det sir’ blip båt, og gud hvor går det godt.
Vi har, hvad vi skal ha’ af både stort og småt. :/:

¯ ¯ ¯

 

Som I læste i min sang, kan Jeg stadigvæk synge og spille, og da Jeg kom herop, hvor Engle og Mennesker bor, efter at de har været et Trip på Jorden, så var Jeg dårlig nok kommet indenfor, før de skreg alle sammen:

Kim Larsen – nu er det vores tur til at høre dig synge; -

og hvad skete der så?

 

Jeg måtte endnu engang iføre mig min kasket, og så sang Jeg de sange, Jeg har sunget for Jer så

mange gange. De fik både ”Langebro” og ”Kanonerne knalder på Kronborg”, og sådan en ting som

De kaldte det for Danas Have”, vakte vild Jubel, for Jeg kom jo lige fra Danas Have!

 

Men det allerførste, der skete, da Jeg kom herop, hvor Englene bor, var, at Jeg fik foretræde for selveste G U D i HANS HIMMEL. G U D tog mig i Sin Favn og sagde disse fantastiske Ord til mig:

 

G U D:

K i m  L a r s e n.

Dine allerstørste Viser, som fandt vej til Mit Hjerte, var – dem alle sammen!

Du skal vide, at når du sang for et feststemt og taknemmeligt publikum, der klappede og jublede, så var JEG også blandt een af dine Tilhørere. Inden din inkarnation grundede du over, hvordan du bedst kunne optræde for Danskerne med sang, og dit valg faldt på en ”Gavflab”, som kunne synge det hele ned, og som ikke gik af vejen for noget; - og det lykkedes dig til fuldkommenhed at fremstå som den Kim Larsen, du i forvejen havde ønsket at blive; - og det tag, du fik i Danskerne - små, store og ældre, – overgik dine forventninger.

 

Danskerne græd, fordi deres Nationalskjald  var død; - og JEG ønsker, at du skal sende en Hilsen til Danmark og fortælle dem, at du lever, og at du heroppe også er i stand til at synge for menneskene og glæde dem, præcis som det skete på Jorden.

 

Min kære Kim Larsen. JEG – din SKABER  ønsker at takke dig, fordi du nøjagtig blev den, du

havde ønsket at være; - for det var netop på denne måde, at du fik det største tag i

Danskerne.

 

Det er sådanne Engle som dig,

der får den største Succes på Jorden!

G U D

z

 

Da Jeg mistede min Pianomand, var det et stort savn.

Jeg ønsker nu at synge Pianomand for Jer:

 

                                                   Stille blues i mol og maj

                                                     Pianomand ka’ du høre mig?

                                          Hvordan står det til i de dødes land?

Det ved du nu – Pianomand.

 

Er det koldt og mørkt i den sorte grav

eller stråler himlen som det klareste rav?

Er der sang og musik i de dødes land

og swinger det – Pianomand?

 

Er der fuglefløjt og bægerklang?

Er der fest og farver hele natten lang?

Er der sol over Gudhjem i de dødes land

eller dybt godnat – Pianomand?

 

Er der sol over Gudhjem i de dødes land?

Det ved du nu – Pianomand.

 

Jeg hørte, den blev sunget ved den Mindefest, der blev afholdt for mig ugen efter min død, søndag den 7. oktober på Københavns Rådhusplads.

 

I det Land, hvor Jeg nu er kommet hen, som er alt andet end dødt, havde Jeg et dejligt gensyn med min   Pianomand . Han fortalte mig, at Han dybt bevæget havde hørt min sang, og nu ønsker Han med egne ord at fortælle, hvordan der er i ”de dødes Land”.

 

 

µ µ µ

Pianomanden:

Jeg – der var Kim Larsens Pianomand, og som har fået ordet nu, besvarer de spørgsmål, Kim Larsen stillede i sangen:

 

Er det koldt og mørkt i den sorte grav

 

Det er kun legemet, der befinder sig i den sorte grav. - Den Ånd, der er knyttet til ethvert menneske, bliver frigjort ved Dødens komme og bliver af den pågældendes Skytsånd dysset i søvn og båret op til den Sfærebolig, vedkommende forlod, da han eller hun blev inkarneret på Jorden.

 

Stråler himlen som det klareste rav?

Er der sang og musik i de dødes land

og swinger det – Pianomand?

 

Det er G U D, der har skabt de seks Astralsfærer rundt om Jorden, hvor menneskene kan opholde sig imellem inkarnationerne. Når G U D skaber, anvender HAN Lysets svingninger; - og det betyder, at der overalt i alle seks Sfærer stråler et overordentlig skønt og klart Lys. Her er der ikke noget, der hedder dag og nat, og man behøver ikke at hvile og sove, som man gør på Jorden.

Om der er sang og musik, og om det swinger, kan Jeg – Pianomanden – kun svare et stort og glad JA til. Der er musik og sang i alle seks Sfærer helt afhængig af, hvad menneskene ønsker, og hvor højt udviklede de er, - men sandelig swinger det! Jeg har den store fornøjelse at akkompagnere Kim Larsen, når Han udfolder sig i sang for de tusinder af menneskeånder, der ikke kan få nok. 

 

Er der fuglefløjt og bægerklang?

Er der fest og farver hele natten lang?

 

Til glæde for menneskeånderne har G U D sørget for i kraft af SIN VILJE, at der er et væld af fugle i alle seks Sfærer, der fløjter skønt!

 

Med bægerklang ligger det lidt tungere! Man behøver ikke at spise og drikke her, men G U D har sørget for, at der i alle Sfærerne findes dejlige frugter og bær, hvis smag og aroma langt, langt overgår de jordiske frugter. Om der er fest og farver hele natten lang? Også her må Jeg – Pianomanden svare, at der er fest og farver og skønne Landskaber og et væld af de skønneste blomster med en farve og en duft, som gør livet nærmest til et Paradis for menneskeånderne.

 

Om der er sol over Gudhjem i de dødes land?

 

Her ses Solen overalt; - og G U D har beredt disse skønne Verdener, så menneskene kan hvile ud og glæde sig over det alt sammen imellem de ikke altid lige lette inkarnationer på Jorden.

                                                                                        Pianomanden

 

Jeg ønsker at takke min Pianomand for denne fine skildring.

 

Jeg ønsker også at takke alle de Musikere, der akkompagnerede mig

i Gasolin”, iBellamiog Kielgasten”.

Min sidste Tak skal gå til Kjukken”, som Jeg dannede i 1995.

Tju hej Gutter, hvor det swingede!

 

I én af de udsendelser, der blev lavet i Tv efter min død, udtalte Wili Jønsson:

Nu mangler vi lige at få endnu en sang af Kim Larsen !

 

Jeg ønsker her at svare Wili Jønsson.

Kære Wili. Dit ønske har du nu fået opfyldt, idet min Hilsen til Danmark starter med en sang på melodien – Blip båt og gud hvor går det godt.

Tak for et dejligt samarbejde og et langt og godt Venskab!

Fra Ham, du swingede så godt med

 ¯

Må Jeg – Kim Larsen i dag, hvor Jeg står med hjertet fyldt af taknemmelighed og glæde, takke hver

eneste Dansker, som har lyttet til mine sange og måske sunget med på dem. I skal alle vide, at I

står mit hjerte nær, og at Jeg, da Jeg lod mig inkarnere i Danmark, netop ønskede at glæde og

fornøje Jer og sætte lidt fut i hverdagen, og dette tror Jeg sandelig lykkedes for mig!

 

b b b

 Mine tanker går i dette øjeblik til min Kone Liselotte og mine seks dejlige børn:

Sylvester, Alice Eve, Molly, Lui, Pelle og Hjalmer.

Her, hvor Jeg befinder mig nu, er Jeg i stand til at følge Jer alle; - og dét, der kan glæde

mig allermest, det er, hvis I sender mig en lille tanke engang imellem!

 

Når Jeg slutter min Hilsen med: ”Om lidt bli’r her stille”, så er det, fordi netop denne Sang udtrykker

det, vi alle ønsker, - at vi ses engang igen! - Og dette kan Jeg nu svare et stort og glad – JA - til!

 

G U D være med Jer alle sammen!

 

      22. oktober 2018                                                      Kim Larsen  

  ¯  

 

              Dette har  Hanne Leffler    

        modtaget   

 under  tankeinspiration

den 11. december 2018   af

Kim Larsen

                          ved  Hanne´s  Søster-Flok-Møde                                                

 

Jeg – Kim Larsen har hørt min Hilsen til Danmark blive læst op i

Hannes Søster-Flok af Hannes uundværlige

Medarbejder  Kirsten Pedersen.

 

Jeg kan fortælle Jer, at Jeg stod dybt rørt imens og lyttede til ordene; - og min tanke var:

Hvis disse ord rører Hannes Søster-Flok, så er der også en mulighed for, at ordene rører

det øvrige Danmark, når de læser det.

¯ ¯ ¯

Jeg er klar over, at min Hilsen hurtigt vil blive sat ind sat på Hannes Hjemmeside. I denne forbindelse ønsker Jeg at sige til alle:

 

I skal vide, at Jeg – Kim Larsen, der i virkeligheden er een af G U D´s Engle, har så meget

Kærlighed, at det rigeligt rækker til hver eneste Dansker, og med denne Kærlighed i Hjertet slutter

Jeg mine ord og beder dig – kære Hanne, om du vil spille

Om  lidt  bli’r  her  stille” !

                                                                                               

11. december 2018                                                    Kim Larsen

  ¯

             

 

 

 BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN 

z

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d  

 

µ

 

 

d d d

 

 

Om lidt bli'r her stille

Om lidt bli'r her stille
Om lidt er det forbi
Fik du set det, du ville?
Fik du hørt din melodi?

Forladt og alene
Danser cirkus prinsessen rundt
Går i stå på sin line
I et sanseløst sekund

Om lidt, om lidt
Er vi borte.
Vi ses måske igen


Om lidt bli'r her stille
Om lidt er det forbi
Fik du set det, du ville?
Fik du hørt din melodi?

Om lidt, om lidt
Er vi borte
Vi ses måske igen
Om lidt, om lidt
Er vi borte.
Vi ses måske igen

 

 

       Danas Have

 Der var engang et Land,
et yndigt lille Land,
som man næppe på en globus finde kan.
Færgerne de sejled både dag og nat,
over Storebælt, Øresund og Kattegat.

Ungerne de rolerskated på Strøget,
stakkels lille Ninn fik no'et i øjet;
men det var forbi den dag, da broen kom,
baby; C'est la Vie, - alle veje fø'r til Rom.

De kaldte det for Danas Have,
men det er længe siden nu,
at kun de gamle folk i Slagelse, -
de kan huske det endnu.

Alle gik og snakked' på kartoffelsprog,
ingen andre end de selv ku' forstå; -
der var ord som rødgrød, kusse og Gajol,
levertransplantation, dankort og kørestol.

Statsministerfruen ku' gå i spagat,
Dronningen hun uddelte sildesalat.
Kirkerne stod tomme, men på Sommersko,
sad de allesammen og vented på Godot !

De kaldte det for Danas Have,
men det er længe siden nu.
de kaldte det for Danas Have,
men det er længe siden nu.

længe længe siden nu
længe længe siden nu
længe siden nu

De kaldte det for Danas Have,
men det er længe siden nu.

Længe siden at der var Lykkehjul,
længe siden englene daled ned i skjul.
Længe siden at de brægede som får,
inde på det go'e gamle Christiansborg,

Længe siden at de havde succes,
med at være fri og ligetil,
længe siden at de stod hinanden bi, længe siden;
ja, og så ikke me'r om det.

De kaldte det for Danas Have,
men det er længe siden nu
at kun de gamle folk i Slagelse,
de kan huske det endnu.

La la la la - - -, længe længe siden nu - - -.

 

 

fra Nettet:

Kim Melius Flyvholm Larsen[1][2] (født 23. oktober 1945 i København,[3] død 30. september 2018)[4] var en dansk sanger, sangskriver, forfatter og guitarist. Han blev først kendt som medlem af rockgruppen Gasolin, men blev siden denne gruppes opløsning solist og bandleder. Han var fra 1970'erne en af Danmarks mest populære musikere og omtaltes ofte som "Danmarks nationalskjald". Som solist solgte han flere end tre millioner plader og samlet set over fem millioner eksemplarer.