Fra Journalist JAMAL KHASHOGGI, der i begyndelsen af oktober 2018 forsvandt i Tyrkiet efter et besøg på det saudiarabiske konsulatet i Istanbul, har vi den 21. november 2018 modtaget denne Hilsen, hvor han, der er een af G U D's ENGLE, fortæller om den dybe Sorg, der opstår i Den oversanselige Verden, når en så forfærdelig handling finder sted på Jorden:

 TTT  h

Denne HILSEN  har Hanne Leffler

    modtaget    

  under  tankeinspiration

den 26. november 2018 af

Journalist Jamal Khashoggi

 ÿ

 

En Hilsen til alle de mennesker,

der fulgte mit liv og min død med medfølelse.

 

Den, hvis navn er Jamal Khashoggi, har været ude for noget, der er så gyseligt, at kun min SKABERs kærlige Velkomst og Trøst hjalp mig over det, så Jeg blev mig selv igen.

 

Jeg, der er en Engel, befinder mig normalt i yderste Kreds af Sjette Sfære, der er Englenes Sfære.

Som Engel blev Jeg sendt til Jorden for at sprede det tunge Mørke, der stadigvæk huserer i mange Lande. Den behandling, Jeg fik i den Saudi-Arabiske Ambassade i Istanbul, ønsker Jeg ikke for noget menneske. Man sørgede for at slette sporene fuldstændig; - men selv om mit legeme er væk, så er de dog ikke i stand til at udslette mit egentlige Jeg – min Englebevidsthed og min Engleskikkelse, som G U D engang har skabt og Jeg vil som alle andre leve i Al Evighed i min FADERS SKØNHEDSRIGE.

 

 µ µ µ

Til den tid vil al Strid og Nag mellem mennesker være slut, og alle vil leve sammen i  F r e d ,   G l æ d e   og  H a r -

 m o n i,  og   K æ r l i g h e d e n  vil på det tidspunkt være enerådende i G U D´s RIGE.

 

Men indtil da!   - I guder - hvor er der mange mennesker, der er så besat af Mørket, at de kun tænker ondt og handler ondt! Her kan Jeg fortælle Jer, at alle disse mennesker ikke tilhører Menneskeslægten, men er G U D´s faldne Engle! For millioner af år siden faldt de for Mørket og forlod G U D´s RIGE for at slå sig ned et Sted i nærheden af Jorden, hvor de de sidste 14000 år har ladet sig inkarnere som mennesker og på grund af det dybe Mørke, de alle bar i deres Tanke, har voldt uendelig meget skade blandt menneskene!

 

Disse onde Væsener bærer alle Hovedskylden for hver eneste Krig, der er blevet udkæmpet på Jorden; - og de

såede således Mørkets onde sæd overalt! Menneskene lod sig lede af dem; - og menneskenes karma blev på denne

måde mangedoblet.

 

Al denne Ondskab kulminerede i Første og Anden Verdenskrig, hvor Adolf Hitler og hans Håndlangere, der alle

tilhørte G U D´s faldne Engle, førte Verden ind i en Krig, hvis mage i Gru og Rædsel  ingen ende fandt.

p p p

Der er stadig i denne tid over hele Jorden inkarneret mange af disse faldne Engle; - og det er dem og ikke menneskene, der står bag al Terror og Bandevirksomhed; - ligesom adskillige Ledere tilhører Gruppen G U D´s faldne Engle.

 

Det er hensigten, at de alle i denne inkarnation når tilbage til Lysets Verden igen; - og for de allerdybest faldne har   G U D vist dem en vej, de kan gå, - for ingen af disse dybest faldne Væsener vil nogensinde være i stand til at sone den store Gæld, de har til menneskene.

--

Hanne Leffler og hendes Medhjælper Kirsten Pedersen har i 20 år med mellemrum modtaget een eller flere af      G U D’s dybest faldne inkarnerede  Engle.

Disse to Kvinder bærer tilsammen et stort ansvar for, at alt det negative, der sker på Jorden lige i øjeblikket, ikke tager overhånd, så Jorden til sidst bliver ubeboelig for mennesker.

De gør dette ved at tage G U D´s dybest faldne inkarnerede Engle under søvnfrigørelse.  - Alle disse Engle, der i 14000 år ulovligt har ladet sig inkarnere på Jorden blandt menneskene og trukket Mørkets tunge spor efter sig overalt, har på denne måde fået så stor en Gæld til menneskene, at denne Gæld kun kan sones på én måde:

Når een eller flere - frigjorte af deres Skytsånd - usynlig står ved Pigernes side og under tankeinspiration afgiver et Angers-Bønskrift til deres mange Ofre, vil den Anger, der følger dette Bønskrift, være så dyb og knusende for dem, at de vakler og skal støttes undervejs.

Men det betyder samtidigt, at det Mørke, der i årmillioner har hvilet i deres Tanke, bliver afpolariseret. - Når dette sker, er de atter modtagelige for Lyset! - Og har først Lyset fået adgang til deres Tanke, vil de ikke mere være i stand til at følge Mørket og Ondskaben på deres vej!

For alle disse mange formørkede Væsener, hvoraf vi bl.a. finder en del Ledere rundt om på Jorden og i de mange Terror-Organisationer, gælder det, at de har behov for på denne måde at blive hjulpet nu, fordi de i denne periode lever deres sidste inkarnation. - Når de en dag forlader Jorden, vil de ikke blive inkarneret mere !

¬ ¬ ¬

 

Det store arbejde,

disse To danske Piger i fællesskab udfører, er så uvurderligt,

at hvis ikke de var der som konstant modvægt

mod Ondskaben på Jorden,

ville det se sort ud for Jordens Befolkning.

 

Nu ønsker G U D at tale:

 

        26. november 2018                                               Jamal Khashoggi

  ÿ

 

 

 G U D: 

JEG ønsker at føje følgende til:

Den måde, menneskene har behandlet een af Mine Engle på, der kom til Jorden for at sprede

Lyset blandt mennesker og Mine faldne Engle, er så sørgelig, at hele Himlen har sørget dybt

over dét, der skete.

z z z

Hvis menneskene vidste, hvilken Sorg de skaber i Vor Verden, så tror JEG, de vil tænke sig om en ekstra gang og så lade være med en sådan forfærdelig handling.

 

JEG – Jeres SKABER, der lader MIN STEMME  lyde for Jer i dette øjeblik, beder Jer alle

sammen om at gå Lysets Veje, thi gør I det, så ville et sådant Mord aldrig have fundet sted.

 

Husk, at en Bøn  til MIG om Hjælp og Styrke  til at overvinde Mørket – det onde på Jorden – vil altid blive bønhørt.

26. november 2018                                                            G U D

    z

                             

  

 

 BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN 

z

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d  

 

µ

 

 

 

Dette Budskab er fremkommet ved, at  Jamal Khashoggi, der efter sin inkarnation er en  frigjort Engel, befinder sig ved vor side. - Her giver han sig til kende og meddeler, at han ønsker at sende en  HILSEN  til alle de mennesker, der fulgte hans liv og hans død med medfølelse.

På et aftalt klokkeslet modtager vi Jamal Khashoggi.

Efter at vi begge har budt ham hjerteligt Velkommen   - lytter jeg og kan nu tydeligt "høre", hvad der bliver mig indgivet under tankeinspiration.- 

     Kirsten skriver alt ned sætning for sætning. 

  

                                            Kirsten Pedersen             Hanne   Leffler         

 

 

 Hvis du har lyst til at få flere Budskaber, kan det lade sig gøre, hvis du sender din E-mail-adresse til

leffler@webspeed.dk.

 Da vil du hver måned få tilsendt forskellige udvalgte Budskaber af de senest modtagne.

  

Venlig Hilsen   Hanne   Leffler 

 

TTT

 

 d d d