ELEANOR ROOSEVET, der som U S A's Førstedame var gift med den amerikanske Præsident FRANKLIN D. ROOSEVELT, var den, der som den første i 1948 som Formand for FN’s Menneskerettigheds - kommission var drivkraften bag udformningen af Verdens-erklæringen om Menneskerettighederne. - Den 3. december 2018 modtog vi ELEANOR ROOSEVELT's storslåede HILSEN til VERDEN:

 

TTT  h 

Denne HILSEN   har   Hanne Leffler    modtaget

under  tankeinspiration 

den 3. december 2018  af

Eleanor Roosevelt  (1884-1962 )

EN HILSEN TIL VERDEN

Ó

 

 

Jeg, der taler som Eleanor Roosevelt,

ønsker med dette Budskab at sende disse velmenende og manende ord

ud til alverdens mennesker i håb om,

at hovedparten vil forstå de tanker, der ligger bag mine ord.

 

Jeg – Eleanor Roosevelt har altid i min tid som U S A’s Førstedame været dybt optaget af de forskellige menneskers vilkår på Jorden; - for Jeg synes, der var uendelig meget forskel på, hvorledes man behandlede en farvet person fra Afrika og de, der betjente de øverste stillinger i mange lande. Jeg følte en Uretfærdighed heri, som gjorde mit hjerte så ondt, at Jeg i 1948 som Formand for FN’s Menneskerettighedskommission var drivkraften bag udformningen af Verdens-erklæringen om Menneskerettighederne.

 

Jeg vil ganske kort sige, at Menneskerettighederne handler om ethvert menneskes ret til:

Citat fra Leksikon:

”liv, frihed og personlig sikkerhed, frihed for slaveri og trældom, tortur og umenneskelig

behandling, lighed for loven, frihed for vilkårlig anholdelse, tilbageholdelse eller

landsforvisning, retten til en retfærdig og offentlig behandling ved en uafhængig og

upartisk domstol, frihed for at blive dømt efter love med tilbagevirkende kraft,

religionsytrings-, forsamlings- og foreningsfrihed samt ret til embeder, arbejde og social

tryghed.”

 

Citat fra Nettet:

”I 1946 blev Eleanor Roosevelt udnævnt som delegeret til De Forenede Nationer af præsident Harry Truman, som havde overtaget Det Hvide Hus efter Franklin Roosevelts død i 1945. Som leder af Menneskeretskommissionen var hun drivkraften bag formuleringen af Verdenserklæringen om Menneskerettighederne, som hun forelagde for FN’s Generalforsamling med disse ord:

”Vi står i dag på tærsklen til en stor begivenhed både i De Forenede Nationers og i Menneskehedens liv. Denne erklæring kan meget vel blive det internationale ”Magna Charta” +) for alle mennesker overalt”.   +) Frihedserklæring

 

Nu skal Jeg fortælle Jer noget, som Jeg tror vil interessere og måske forbavse Jer alle. Hvert eneste menneske på Jorden er din åndelige Broder eller åndelige Søster. DEN ALMÆGTIGE, ALKÆRLIGE og ALVISE G U D har skabt hvert eneste menneske i SIN TANKE, før dette menneske fik liv på Jorden; - og hvert eneste menneske er på vej til det samme Mål, som er GUD-FADERS HERLIGHEDSRIGE.

Her vil vi alle mødes engang til det Evighedsliv, hvor alt bestandig stiger i 

G l æ d e ,  F r y d,  F r e d   og  H a r m o n i,  

og hvor  K æ r l i g h e d e n   til vore Brødre og Søstre er så stor, at hvis bare een enkelt af os skulle mangle i dette mægtige Fællesskab, så ville vi alle længes så meget efter ham eller hende, at vi til sidst ikke kunne udholde at leve længere, men måtte bede VOR FADER om Udslettelse.

¬ ¬ ¬

G U D’s RIGE er det Mål, vi alle er på vej til; - og når man tager dette i betragtning, så vil

man også forstå, hvor forkert det er at se skævt til nogle mennesker og at ophøje andre,

for vi er i virkeligheden alle lige – skabt af den samme uendelig kærlige FADER, og intet

vil glæde G U D mere, end hvis vi alle lærte at elske hinanden på Jorden og behandle hvert

eneste menneske med Venlighed, Respekt og Tolerance!

 

Nedenstående punkter viser, hvad Jeg – Eleanor Roosevelt mener er vigtigt

i omgangen med mennesker:

 

  Alle mennesker stammer fra den samme G U D og må derfor betragtes som vore åndelige Brødre og Søstre

 

  Dette gælder alle. Selv den største Forbryder vil med tiden undergå en forandring, som til sidst vil gøre ham værdig til at indgå på lige fod med os andre i G U D´s RIGE

 

  Ethvert menneske har krav på:

         a.    Respekt

         b.    Ubegrænset Taleret

         c.    En absolut ordentlig og venlig behandling

         d.    Ingen udelukkelse af noget selskab

         e.    Al uretfærdig behandling, af hvad art det end måtte være, må være bandlyst

 

         f.    Det største, du kan gøre for dine medmennesker på Jorden, er at vise dem Kærlighed

         g.    Ingen skal føle sig underlegne eller mindre end  andre -

         h.    ligesom ingen skal føle, at de i kraft af deres position er mere end andre

         i.    Alle skal have lige ret til Livets Goder

         j.    Ingen skal hånes eller nedvurderes, fordi de beklæder en nedre plads i Samfundet

         k.    Ingen skal glorificeres og hyldes, fordi de beklæder en øvre plads i Samfundet

         l.    Husk – vi er alle lige!  Alle er vi G U D´s Børn, og i G U D´s RIGE er der ingen  Klasseforskel

        m.    De, der først forstår at efterleve alle disse punkter, vil befinde sig forrest i rækken til      G U D´s RIGE

❤   ❤  

 

Må  G U D  beskytte  Jer  alle!

 

  3. december 2018                                                      Eleanor Roosevelt  

       Ó

 

 

 

 

 

 BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN 

z

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d  

 

µ

 

 

Eleanor Roosevelt  var præsident Franklin D. Roosevelts hustru og dermed USA's førstedame. - Hun arbejdede som social reformator, diplomat og forfatter. – Hun  er i dag U S A’s Ambassadør i FN – Nikky Haily.

 

d d d