Fra den dygtige og meget elskede Skuespiller MARIA GARLAND fik vi den 2. oktober 2015 denne HILSEN TIL DANMARK samt et TILLÆG den 14. januar 2019, hvor man tydeligt kan fornemme MARIA GARLAND's specielle tone. - Denne HILSEN er skrevet af en stærk, myndig og meget hjertevarm Person. - Vi takker MARIA GARLAND for denne HILSEN.

 TTT  h

Denne HILSEN   har 

Hanne  Leffler  modtaget 

  under  tankeinspiration 

den  2. oktober 2015  af

 

 Skuespiller Maria Garland  

                                         (1889  - 1967 )

   v EN HILSEN TIL DANMARK v

     samt Tillæg af 14.  januar 2019 

¯

Dette Tillæg til Jer fra Maria Garland er kommet til på den måde, at Jeg i 2015 havde

overgivet Danmark min Hilsen via Mediet Hanne Leffler og hendes faste uundværlige

Medhjælp Kirsten Pedersen. -  Det begyndte imidlertid at haste meget med at få min

Hilsen frem på Hannes Hjemmeside – lefflerhanne.dk – og da Jeg samtidig ønskede at

sende disse ord til Den danske Befolkning, blev vi enige om, at det skulle være nu.


Hvis man kigger sig omkring på Jorden i dag, så ser det mildt sagt broget ud mange steder. De folkevalgte Ledere rundt omkring lever ikke op til det, man kalder en god Leder, - tværtimod! Så hvordan skal Verden blive anderledes med sådan en samling Ledere, der alle tænker først på sig selv og sidst på deres Folks velfærd?

                       Nu skal Jeg give Jer en forklaring, som vil sætte det hele på plads for Jer.

Alle disse Ledere, der sidder og leder på bedste beskub, hører slet ikke til på Jorden! De tilhører alle sammen Gruppen G U D´s faldne Engle. - Denne Gruppe er meget stor, og G U D har i denne periode ladet inkarneret så mange af disse Engle, at der aldrig har været så mange på én gang på Jorden før. Det er gjort med den hensigt, at de alle denne gang vil få bugt med det Mørke, der stadig hviler i deres Tanke.

Her kan Jeg fortælle, at det indtil videre er lykkes en stor del af dem at fange Lyset, og når det er sket, så er hensigten nået med deres inkarnation.

Men der er jo endnu en mægtig Skare af inkarnerede Engle, der stadig bærer Mørkets tyngende Byrde i deres sind; - og her kommer Hanne Leffler og Kirsten Pedersen ind som en meget nødvendig Førstehjælp. Disse To Piger udstråler tilsammen så meget Lys, og de er begge så indstillet på at hjælpe deres ulykkelige Brødre og Søstre, at det betyder, at disse To af alle er bedst egnede til at modtage disse Engle og deres Angers-Bønskrifter.
--
Hanne Leffler og hendes Medhjælper Kirsten Pedersen har i 20 år med mellemrum modtaget een eller flere af G U D’s dybest faldne inkarnerede  Engle.
Disse to Kvinder bærer tilsammen et stort ansvar for, at alt det negative, der sker på Jorden lige i øjeblikket, ikke tager overhånd, så Jorden til sidst bliver ubeboelig for mennesker.
De gør dette ved at tage G U D´s dybest faldne inkarnerede Engle under søvnfrigørelse .  - Alle disse Engle, der i 14000 år ulovligt har ladet sig inkarnere på Jorden blandt menneskene og trukket Mørkets tunge spor efter sig overalt, har på denne måde fået så stor en Gæld til menneskene, at denne Gæld kun kan sones på én måde:
Når een eller flere - frigjorte af deres Skytsånd - usynlig står ved Pigernes side og under tankeinspiration afgiver et Angers-Bønskrift til deres mange Ofre, vil den Anger, der følger dette Bønskrift, være så dyb og knusende for dem, at de vakler og skal støttes undervejs.
Men det betyder samtidigt, at det Mørke, der i årmillioner har hvilet i deres Tanke, bliver afpolariseret. - Når dette sker, er de atter modtagelige for Lyset! - Og har først Lyset fået adgang til deres Tanke, vil de ikke mere være i stand til at følge Mørket og Ondskaben på deres vej!
For alle disse mange formørkede Væsener, hvoraf vi bl.a. finder en del Ledere rundt om på Jorden og i de mange Terror-Organisationer, gælder det, at de har behov for på denne måde at blive hjulpet nu, fordi de i denne periode lever deres sidste inkarnation. - Når de en dag forlader Jorden, vil de ikke blive inkarneret mere !
--
Dette arbejde, som disse To Piger udfører dag og nat, er det største Kærlighedsarbejde, nogen kunne yde disse faldne Engle. Hvis pigerne på et tidspunkt var stoppet med det eller måske aldrig var kommet i gang med det, så havde alle disse Væsener været fortabte i Al Evighed.


Det lyder voldsomt! Havde G U D virkelig ikke haft andre muligheder for at hjælpe Sine dybest faldne Børn?

Hvis Hanne og Kirsten havde misset deres opgave, så ville det have set sørgeligt ud, - ikke alene for alle disse faldne Engle - men også i høj grad for Jordens Befolkning. Det Mørke, der nu skal bekæmpes, er så halsstarrigt og vedholdende, at hvis ikke det bliver bekæmpet effektivt her og nu, så ville det i løbet af få årtier tage magten på Jorden; - og der var da sket det, at Jorden var blevet så mørkefyldt, at der ingen redning ville have været mulig! Hvis dette var sket, ville G U D kun have haft én mulighed for at genoprette hele denne Misere. HAN måtte slukke alt Lys i SIT UNIVERS, og var det først sket, ville der ingen G U D være til på ny at skabe Liv.

G U D var fuldstændig klar over denne fare, da HAN på én gang inkarnerede de fleste af Sine faldne Engle på Jorden. HAN vidste, at hvis ikke der opstod en tilstrækkelig modvægt eet eller andet sted på Jorden, så ville det ende helt galt! Det tunge Mørke, alle disse Engle bar med sig i deres Tanke, ville – hvis det fik frit spil – hurtigt skabe Jorden om til en fortabt Mørkets Klode.

G U D spillede højt spil, da HAN satsede på, at der ville komme en Lysets Modvægt og klare begreberne. HAN havde inkarneret Kirsten Pedersen og Hanne Leffler i slutningen af 1930erne.        G U D var nødt til at stole på, at disse To Piger på et tidspunkt fandt hinanden og indledte et frugtbart samarbejde. Det var den eneste mulighed, G U D havde for at redde Evighedslivet for alle Sine mange dybest faldne Engle.  Og gudskelov gik det, som det skulle!

T T T  

--
Da der blev kaldt på Hanne Leffler i 1997, var denne lille Kvinde øjeblikkeligt klar over, at den kontakt, hun havde fået til Det Oversanselige, var så vigtig, at den skulle hun passe på og holde fast ved.
Da Kirsten Pedersen året efter kom ind i billedet, var denne Kvinde meget hurtigt klar over, at den forbindelse, Hanne havde opnået til Den oversanselige Verden, var ægte; - og da gik det op for hende, hvilken Opgave der ventede hende her.

I 20 år har Kirsten og Hanne i fællesskab arbejdet så godt sammen, at dét, der stod svævende for

20 år siden, nu er blevet til en glædelig Kendsgerning; - og vi er nu alle i stand til at kunne forudse,

at det hele ender, som det skal! Der vil ikke være een af  G U D´s faldne Engle, der måtte stå foran

G U D´s RIGE uden at komme ind.


                               Porten er åben for alle – uanset hvem!

14. januar 2019                                                                     Maria Garland


                Maria Garlands HILSEN til DANMARK  den 2. oktober 2015:


                       Så fik Jeg endelig lov til at åbne munden og sige, hvad Jeg mener!

Som Maria Garland har Jeg så meget følelse for Danmark, at Jeg simpelthen må sige dét,

Jeg siger nu:


Er I klar over – I, der lever i Danmark, at det ikke alene er Jordens Smørhul -

men et veritabelt Paradis på Jorden?

--
Da Jeg var Maria GarLand, var Jeg ikke i stand til at se dét, som Jeg tydeligt ser nu; - at Danmark udstråler et Lys, som ikke kan undgå én ting, - at gøre det af med alt det skadelige Mørke (i åndelig betydning) , som nogle Lande på Jorden er opfyldt af.
Dette Mørke, som vel ser drabeligt og uovervindeligt ud, har fået en Modstander, som er så stærk, at den er i stand til at kæmpe med dette Mørke – og vinde over det!

Lad mig recitere disse linjer, som H.C. Andersen skrev engang i Sangen: I Danmark er jeg født:

-                                        Du danske, friske strand,
                                          hvor Dannebrogen vajer.
                                             Gud gav os den - Gud giv den bedste sejer.
                                          Dig elsker jeg!  - Danmark mit fædreLand.


                   Disse magtfulde ord skal følges af – sidste vers af - Der er ingenting der maner.

                                        Derfor blotter vi vort hoved,
                                        hver gang flaget går til top,
                                       mens det drager vore hjerter
                                        og vort sind mod Himlen op.
                                        Det er vore drømmes tolk,
                                        det er både Land og folk. –
                                        Lad det hvide kors forkynde
                                        for hver fremmed havn og red,
                                       - om end hele Verden strides 
                                       jeg er Danmark, jeg er Fred. Fred.                                                                                                                                                                                                                    Axel Juel

                  Endnu et par verselinjer skal følge: - sidste vers af  - Danmark i tusind år:


                                           Danmark, i tusind år
                                           søhavn og bondegård
                                           og fri mænds arv.
                                           Brug du os, hvor du kan,
                                            tag du os, mand for mand !
                                           Stå skal vort fædreLand
                                           som fri mænds arv !
                                                                 Valdemar Rørdam

                Ja – ikke sandt! Alt peger hen på, at Danmark er noget ganske særligt.

-

--       

--
Det Lys, Danmark udspreder, er så stærkt og så koncentreret, at det kan stå mål med den samlede sum af den Ondskab, som florerer rundt om på Jorden i denne tid.
Hvis Danmark ikke fandtes på Landkortet, så ville der mangle dét, som er i stand til at afbalancere Ondskaben med Godhed. Da ville der ske det, at Ondskaben ville få frit løb. Dét, der var i stand til at holde denne Ondskab i skak, ville mangle på Jorden.

¯ ¯ ¯
-
         Og nu kommer dét, som Jeg – Maria Garland  har i Godteposen til Jer:

Danmark ejer noget, som ingen andre Lande har. Det drejer sig om en ganske bestemt Kvinde. Denne Kvinde har formået at bygge en Bro; - og denne Bro når helt op til GUD-FADERS HJERTE.

  Hvad en sådan Bro betyder?

Det betyder ganske enkelt – sagt på godt dansk – at denne kvinde formår at opfatte, hvad

HIMLENS G U D med Sine Ultra-Høje Tankesvingninger indgiver hende.

Hanne Leffler har siden 1997 kunnet høre, hvad G U D´s Engle og G U D´s TJENERE giver hende under tankeinspiration. At hun også er i stand til at høre, hvad G U D siger, er et Under, der er så stort, at det aldrig nogensinde før er sket på Jorden.

Når Hanne Leffler modtager G U D´s TANKER, omdanner hun dem til ord, som mennesker kan forstå.


Jeg ønsker at give Jer et eksempel på dette:


                                                            G U D:
                                  1.    Ak Mine Børn. Lyt til Jer FADER!
                                           Mit Hjerte slår i samme takt.
                                           Bestandig uden stop JEG lader
                                           en Engel  følge Jer i takt.
                                           Og Englen viser Jer en vej.
                                           Og Vejen ender her hos MIG.

                                    2.    Den  vej, som I må gå på Jorden,
                                           den valgte I jo selv engang.
                                           Og I må vandre her på Jorden,
                                            indtil I bliver fri engang.
                                            Når Mørket  helt er veget bort,
                                            ja - så forsvinder natten sort.

                                     3.    Når Lyset  fanger Jeres hjerte,
                                            og Lyset stråler i Jert blik,
                                            da bort for stedse er al Smerte, -
                                             den Smerte - I på Jorden fik.
                                             Så åbner JEG Mit Paradis
                                             i  Evighed  på  himmelsk  vis.

                     13. december 2011            G U DDer er mange, der har været forundrede over, hvordan i alverden Hanne på stedet kan omforme     G U D´s TANKER til ord – i dette tilfælde til dansk.


                                     Det er her blevet min Opgave at forklare følgende:

Når et Medium modtager noget under tankeinspiration, så kan det gøres på forskellige måder:

1.    Modtage ordene nøjagtigt, som de bliver givet uden oversættelse af nogen art. Dette sker, når Medier på Jorden modtager enkelte sætninger fra Afdøde, der sender noget til deres Efterladte på Jorden.

2.    Inden ARDOR atter vendte tilbage til Lysets Verden, inkarnerede Han sine faldne Brødre og Søstre i stort antal på Jorden. Heri befandt sig en del Medier, der helt klart havde evner til at modtage ord, sætninger og budskaber fra Den oversanselige Verden. Da disse Mørkets Personer udelukkende havde kontakt til Mørkets Eksistenser (ingen af Lysets Engle anvendte disse Personer som Modtagere til deres Budskaber) var det som følge deraf udelukkende Mørkesnak, der kom igennem disse Mediers modtagerapparat; - og dette kunne i de allerfleste tilfælde ikke være til gavn for nogen. De, der ønskede at høre, hvad disse Medier bragte, har enten selv været een af De Ældste eller haft svært ved at skelne mellem Lys og Mørke.

3.    Hvor det er Lysets Ånder, der står som modtager af Budskaberne, er disse klare, sammenhængende, følgerigtige og altid i fuldkommen overensstemmelse med teksten i Bogen Vandrer mod Lyset.
Eksempel på et Medium af denne kategori var Mediet Johanne Agerskov. Hun modtog teksten til Vandrer mod Lyset og tilhørende Værker; - og alt, hvad Johanne Agerskov modtog, var i nøje overensstemmelse med Lysets Sandheder.

4.    Det sidste eksempel er et højt udviklet Menneske, der i alle sine inkarnationer har vist en hel usædvanlig modstandskraft over for Mørket. Det utrolige er, at denne Kvinde, hvis navn er Hanne Leffler – aldrig nogensinde har ladet Mørket få indpas i sin tanke. Dette har givet hende så stor en Åndskraft, at hun i denne inkarnation af G U D er blevet udvalgt som det Medium, der skal modtage Hilsener, Budskaber, Sange Abstraktioner og Åbenbaringer fra Den oversanselige Verdens Eksistenser. Dette har denne Kvinde nu klaret at modtage fuldkommen korrekt. Alt er i nøje overensstemmelse med Værket Vandrer mod Lysets Sandheder, som Hanne Leffler kender så godt, efter at hun i adskillige år har studeret denne Bogs Sandheder til bunds.

5.    At et Menneske er i stand til år efter år at modtage alt dette, hvoraf særlig Abstraktionerne kan være vanskelige at modtage, kan kun pege på én ting: -  
At denne Kvinde, der i en særlig grad formår at holde sine egne tanker væk fra det modtagne, er klar over, hvor vigtigt dette er, som hun modtager; - at hun intet som helst har med de modtagne tanker at gøre; - og at hun har en ubegrænset Tillid til G U D´s HJÆLP og STØTTE.

6.    Denne Kvinde har yderligere et fortrin. Hun er i stand til at tale med G U D og helt uden besvær at opfatte det, G U D sender hende under tankeinspiration.

¬ ¬ ¬

Et sådant Medium er i stand til at bringe menneskene dét, de har brug for at få at vide nu og i fremtiden. At hun er et Menneske med et Menneskes begrænsede formåen, har intet at sige i denne forbindelse. Hanne Leffler har for længst sprængt de lænker, der omgiver ethvert Menneske.

Det er først og fremmest Hanne Lefflers store iboende kærlighed til alt og alle, der har bragt hende til at stige så højt; - og hendes forhold til G U D og hendes absolutte Tillid til denne mægtige SKABER giver hende en sådan Sjælskraft, at - skønt hun er startet som menneske på Jorden – dog vil stå for os alle som
                    Den,  der  bar  G U D’s  ORD  ned  til  hele  Jordens  Befolkning.                          Jeg – Maria Garland er nu kun i stand til at sige eet:

                 Tak G U D, at Hanne Leffler findes i Din Børneflok!        2. oktober 2015                                              Maria GarlandG U D’s  faldne Engle kaldes De Ældste- G U D´s lyse Engle kaldes De Yngste.

Da alle G U D’s Engle i kraft af G U D’s VILJE er skabt og fremstået samtidig

i  G U D’s RIGE, skal disse betegnelser kun betragtes som adskillende.

 

G U D:
                       JEG ønsker at føje dette til Maria Garlands fine Hilsen:

Dét, Hanne Leffler i kraft at sin egen vilje har formået – at bruge de ressourcer, hun ejer som Menneske på Jorden til at finde Mig, som hun kendte så godt fra Værket Vandrer mod Lyset og fra sit eget indre, er en Bedrift, som ingen kunne have gjort hende det efter.

--------------------------------------------------
Derfor er dét, der er sket og resultaterne heraf, -

at Mine Børn på Jorden kan få Hilsener og Budskaber fra Den SKABER, der forekommer

at være de allerfleste mennesker meget langt borte,

noget, som både Nutidens og Eftertidens mennesker må betragte

som et ægte U N D E R !mel.: Som en stjerne

Hanne:
I kan høre, hvad G U D vil sige.
I kan læse Hans klare Ord:

          
G U D:
JEG Jer venter i MIT RIGE.
Alle i MIT HJERTE  bor.
Når I vandrer imod Lyset.
Når I helt afviser Mørket,
vil I finde mig i Lyset !
Husk nu alle  - at afvise Mørket !


     2. oktober 2015                                                    G U D

  z

 

 BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN 

z

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d

  

µ
   Fra Nettet:

MARIA GARLAND er født den 16. maj 1889 i København som Johanne Maria Nathalia Svendsen, tog navneforandring til Garland  i 1911 - Død: 26. oktober 1967
Familie:Gift to gange: med politiinspektør Jean Louis Dalgas Mariboe i 1920, skilt tre år senere. Og med den tyskfødte redaktør og forfatter Ernst Ludwig Harthern-Jakobsen i 1931, som under besættelsen flygtede til Sverige, hvor han fandt en anden kvinde.
Uddannet: På den private institution Dramatisk Læreanstalt i København Debut: I 1914 på Folketeatret i „Et københavnsk hjem“ Kendt fra: Et langt liv ved teater og film, blandt andet glansrollerne Tante Et i tv-udgaven fra 1961 af Gustav Wieds „Skærmydsler“ og film som „Ditte Menneskebarn“, „Soldaten og Jenny“ og „Baronessen fra benzintanken“.

Da Maria Garland første gang på Det Kongelige Teater skulle spille sammen med teatrets største stjerne, Poul Reumert, overså han hende totalt. „Han kan ikke lide mig,“ hulkede hun til sin gode kollega Palle Huld. Hans råd var: „Klø på, Maria.“ Så det gjorde Maria! Og ikke nok med, at hun senere blev ven med den store Reumert og endte blandt de blot syv personer, som var dus med ham – hun udviklede en stil så myndig og respektindgydende, at ingen siden overså hende! Sigende for hendes facon var en replik, som mange stadig vil nikke genkendende til: „Månen har den farve, måner skal ha’!“ Så var det emne uddebatteret! Bemærkningen, som Maria Garland leverede som et øksehug på sit formfuldendte danske, stammer fra tv-udgaven fra 1961 af Gustav Wieds „Skærmydsler“, hvor hun spillede Tante Et over for Clara Pontoppidans Tante To.
-------------------------

                   Baronessen fra Benzintanken                                                                   Skærmydsler

                                                                                                               

 


Maria Garland er inkarneret igen, - denne gang i USA.
Hun hedder Alexandria Ocasio-Cortez og er 28 år.
Ved Delstatsvalget den 6. november 2018
blev hun som Politiker fra det Demokratiske Parti valgt ind i Repræsentanternes hus.
 Hun er den yngste kvinde, som nogensinde har været medlem af Kongressen.

 

d d d

21-Marts-2019