Fra PETER MIKKELSEN, der to gange i 1990-erne fik papir på, at han var Verdens bedste *FODBOLD-DOMMER*, modtog vi den 11. februar 2019 denne stærke, betagende og oplysende HILSEN TIL DANMARK. - Vi får her blandt andet at vide, hvordan Den oversanselige Verden ser på den megen Sport, der udfolder sig overalt på Jorden:

 

 

Denne HILSEN   har  Hanne Leffler   modtaget

under  tankeinspiration 

den 11. februar 2019 af

Fodbolddommer

P e t e r    M i k k e l s e n  

(1960 – 2019)

 EN HILSEN TIL DANMARK

vv

 ¯

 

 Jeg står ved Mediet Hanne Leffler og hendes Medhjælper Kirsten Pedersens side. -

De To har lige budt mig Velkommen, og Kirsten sagde til mig:

”Jeg glæder mig over, at du nu er sluppet fri, efter at du i 10 år

har kæmpet mod Kræften”,

og hertil kan Jeg svare:

 

Det er altid en kolossal lettelse, når en Engel efter sin inkarnation bliver frigjort fra den jordiske

Mørkeverden, men for mig var det så velgørende og befriende, at det simpelthen ikke kan beskrives!

R R R 

 

Ja. Jeg befinder mig i Den oversanselige Verden nu; - på den alleryderste Kreds af de seks Sfærer    G U D har anbragt rundt om Jorden som Opholdssted for menneskene mellem deres inkarnationer.

Her har G U D skabt en underfuld Verden til Sine Engle, der  i sin tid – da vi alle gav

G U D Løftet om at lede menneskene fremad, - samtidig måtte forlade det RIGE, der

befinder sig nøjagtigt i Centrum af UNIVERSET, og som overalt er så paradisisk skønt,

at det simpelthen overgår -  

og altid vil overgå  a l t !

 

 

  µ µ µ

Grunden til, at Jeg som Engel blev inkarneret til at være Dommer for unge mennesker, der indbyrdes konkurrerede i fredelig kappestrid under en fodboldkamp, var den, at Den oversanselige Verden, der følger alt, hvad der sker på Jorden, med stor Glæde ser unge raske mennesker dyrke sport af alle slags.

Ved enhver Olympiade er mange Engle til stede, der med stor interesse følger alt, hvad der sker.

HIMLENS G U D følger med dybeste interesse enhver Sportskamp; - og selv om  G U D ikke holder

med noget hold, så vil HAN dog altid glæde sig over en velfortjent Sejr.

 

Der er endnu en grund til, at Vi fra Den anden Side med så stor velvilje glæder os over, at der dyrkes så meget sport på Jorden. Unge mennesker trænger til at bruge deres kræfter, og at dyrke sport er i høj grad at foretrække frem for Kriminalitet, Slagsmål og Krig. Krig er i den grad nedbrydende for sindet; - og at sende unge mennesker i Krig, som det skete under Første Verdenskrig, er simpelthen en Forbrydelse  - set fra Vor Side.

 

Så lad os holde den Olympiske Fane højt og håbe,

at den Olympiske Ild aldrig slukkes!

 

Den, der opfandt det første fodboldspil eller for eksempel det første håndboldspil, var uden at vide det i total samklang med Den oversanselige Verden. Vi har et fint eksempel, vi her kan trække frem!

 

I slutningen af 1800-tallet blev håndboldsspillet opfundet af to danske Skolelærere henholdsvis fra Nyborg og Ordrup. - Disse To lod sig atter inkarnere i Danmark som Mikkel Hansen og Lasse Svan. Ved Verdensmesterskabet i Herning i januar 2019 var de med til at spille det danske Håndboldlandshold til Sejr og Guldmedalje!

Dette vakte stor Glæde i alle danske sind; -

og denne Glæde, der hører til den ægte glæde,

har varmet Os alle!

Jeg har her en oplysning, som Jeg har fået lov at offentliggøre. Hver eneste een af de dygtige Håndboldspillere samt deres Landstræner Nikolaj Jacobsen - er inkarnerede Engle, der i fællesskab før deres inkarnation planlagde at gå denne vej; - og man må sige, at dette er lykkedes over al forventning! Det vil sige, at det Lys, der omstrålede hele denne Flok, var skyld i deres fine samarbejde!

 

Der sker nemlig dét, som sker i alle Livets forhold, at jo mere Lys, man omgiver sig med,

jo større mulighed har man for at vinde slaget; - så vi kan ønske alle vore dygtige

Håndboldspillere Til Lykke og fortælle, at LYSETS HERRE var med dem, da de spillede

deres livs Kamp !


Jeg - Peter Mikkelsen – engang Fodbolddommer,

ønsker at slutte min Hilsen på denne måde ved at sætte sidste vers

af   ”Der er et yndigt Land”   herunder:

 

Hil Drot og Fædreland.

Hil hver en Danneborger,

som virker, hvad han kan,

som virker, hvad han kan.

Vort gamle Danmark skal bestå,

så længe bøgen spejler

sin top i bølgen blå.

                                     Adam Oehlenschläger

 

11. februar 2019                             P e t e r    M i k k e l s e n

¯ 

 

 

 

  BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN 

z

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d   

 

µ

 

 

 

 

»Døden ligger hele tiden lige rundt om hjørnet. Lige nu har jeg bare ikke tid til at beskæftige mig med døden. Men jeg er ikke bange for at dø. Hvis det bliver det, så tackler vi det på en god måde. Heldigvis ved jeg, hvordan jeg skal tackle døden,« sagde Peter Mikkelsen dengang.

 

 

 

 Claus Bo Larsen om Peter Mikkelsen: Han var et fantastisk menneske

 

Han var indbegrebet af en topdommer. Og så var han helt igennem et godt menneske. »Han var den

bedste dommer, vi nogensinde har haft i Danmark. Han banede vejen for de dommere, der kom

efter ham. Det havde ikke været muligt for danske dommere at nå så langt uden ham. Han var en

ener, og som dommer var han fantastisk. Uden tvivl verdens bedste,« siger en dybt rørt Claus Bo

Larsen til B.T..

 

Peter Mikkelsen var verdens bedste dommer. Det er ikke bare noget, som danskerne syntes. Det fik han papir på to gange i 1990'erne.

 

Danskerne hylder Peter Mikkelsen: Et lys i et dansk fodboldmørke !