Den 24. november 2018 modtog vi en ABSTRAKTION, der beskriver forskellen mellem Tredie og Fjerde DIMENSION - fra De Tre, der takker G U D, fordi dette lykkedes:

                                                                                                TTT  h

Denne  ABSTRAKTION  har  Hanne Leffler 

  modtaget under  tankeinspiration  

den  24. november 2018 af


                           Tre, der takker G U D, fordi dette lykkedes

       Forskellen mellem Tredie og Fjerde DIMENSION 

 


Jordens mennesker trænger til meget; -
og en Abstraktion, der forklarer dem den indviklede Gåde om forskellen på Tredje Dimension og Fjerde Dimension,
må derfor hilses velkommen af mennesker.


 -
Jorden er underlagt den Tredje Dimension, og alt i Den oversanselige Verden tilhører Fjerde Dimension.
 
Ifølge aftale med Den oversanselige Verden vil vi nu lade nedenstående punkter vise forskellen mellem Tredje Dimension og Fjerde Dimension:
 

l Tredje Dimension har tre udstrækninger, - længde, bredde og højde.

¡  Fjerde Dimension har en ekstra udstrækning, som vi kan kalde Tidens udstrækning, og dette betyder, at Fjerde Dimension er total forskellig fra Tredje Dimension
 
lI Tredje Dimension, der er underlagt Mørkets Verden, findes den endelige uigenkaldelige Død

¡  Fjerde Dimension, der tilhører Lysets Verden, ejer det evige Liv som en uomstødelig Kendsgerning  -  i sig.
 
l  Der er så stor forskel på Tredje og Fjerde Dimension, at der bogstavelig talt ingen lighed er
 
¡ Fjerde Dimension tilhører den Verden, som menneskene ingen mulighed har for at opfatte med deres fem Sanser

l Jorden består af Mørkets langsomme materielle og astrale  mørkesvingninger

¡ I Lysets Verden består alt af Lysets hastigere materielle og astrale Lyssvingninger. – G U D’s RIGE    er i kraft af G U D’s VILJE formet af Lysets  allerhastigste svingninger og er i  eet  og  alt      M a g e l ø s t !
 
l Jorden, der tilhører Mørket, er en begrænset Verden
 
¡ Den oversanselige Verden, der er en Lysets Verden, er en ubegrænset Verden
 
l På Jorden vil livet aldrig være i stand til at nå højeste udfoldelse
 
¡ I Lysets Verden vil Livet i Al Evighed bestandig stige og stige mod endnu højere udfoldelse
 
l Jorden, der befinder sig i et Mørkeunivers, vil aldrig kunne nå den Skønhed, Fred, Harmoni og Lykke, som er G U D´s Gave til alle Sine Børn
 
¡ Den Lysets Verden, som udfolder sig i sin største Pragt udenfor Jordens Univers, er menneskene end ikke i stand til bare at ane Storheden af
 
l Jorden har, som alt i den Tredimensionelle Verden, en begrænset levetid

¡ Lysets Verden, hvor G U D, G U D´s TOLV TJENERE og Englene befinder sig, er en Verden i Skønhed og Variation, der uafbrudt forandrer sig til det  skønnere, og som aldrig nogensinde forgår
 
l I Jordens Verden findes både Ondskaben og Godheden
 
¡ I Lysets Verden kan kun Godheden trives; - der er ikke plads til Ondskaben
 
l Jorden er uforudsigelighedens Verden
 
¡ I Lysets Verden er alt forudsigeligt

        ¡ l ¡ l

At bygge bro mellem den Tredimensionelle og Firdimensionelle Verden, er ikke noget, der er forundt mennesker.
 
Der er kun eet menneske, der på Jorden har formået at forene Jord og Himmel på en måde, så den Verden, der hidtil har været fuldkommen lukket for mennesker, nu åbenbarer sig for dem i al sin Pragt og Herlighed.
 
Det er den danske kvinde Hanne Leffler, der som Medium uden besvær kan høre både hvad Engle,   G U D´s TOLV TJENERE og G U D siger til hende under tankeinspiration.
 
Her er et eksempel på, hvad DEN ALMÆGTIGE, ALKÆRLIGE og ALVISE G U D via Hanne Leffler siger til Sine Børn på Jorden.
 
G U D:
                         JEG ønsker at sende   M i n e   B Ø R N   på  Jorden  denne  Hilsen:

Det at være fuldendt vil i oversanselig betydning sige, at man har besejret Mørket og således

kun har Lys i sin Tanke, og at man ikke mere er modtagelig for Mørkets angreb
                                    

                    Det betyder, at man ikke mere tilhører Jordens Mørkeverden.

KRISTUS, den højeste af alle Mine Engle, vil i dyb og inderlig Glæde løse den pågældende Ånd fra de jordiske inkarnationer, og når dette sker, vil den pågældende menneskeånd aflægge sit jordiske præg og fremstå i det Evighedslegeme, som ethvert menneske bærer i sit sind.
Her bliver menneskeånden sammen med sin Dual og en stor Skare Brødre og Søstre ført til en skøn Lysklode i Mit Univers, hvor de skal fortsætte deres udvikling - undervist af Mine Engle og MINE TJENERE. - De vil få åbenbaret de muligheder, de har i deres Tanke, - få beskrevet Universet omkring sig, ligesom adskillige Gåder vil blive afsløret for dem.


I denne skønne Verden, hvor Død og Smerte ikke eksisterer, vil Kærligheden til deres Brødre

og Søstre vokse og vokse; - ligesom Taknemmeligheden mod MIG vil give Os et så nært

forhold, at de, når de når MIT RIGE,  vil forstå,

-

at det er MIG
  – 
deres SKABER - UNIVERSETS G U D,
de står overfor.

z

.
                                                         Giv mig, Gud, en salmetunge

                                                       Hvert dit værk er stort vidunder,
                                                       i din visdom ingen bunder,
                                                       som af den har øst.
                                                       Kun en dåre tør det nægte,
                                                       at hos dig er alting ægte,
                                                       alting mageløst.
                                                                        N.F.S.Grundtvig

24. november 2018                         Tre, der takker G U D, fordi dette lykkedes

 

 

                                    BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN 

z

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d  

 

µ

 

 

 

 

Hvis du ønsker at få flere Budskaber, kan det lade sig gøre, hvis du sender din e-mailadresse til

 leffler@webspeed.dk.

 

Da vil du hver måned få tilsendt forskellige udvalgte Budskaber af de senest modtagne. 

 

Venlig Hilsen   Hanne   Leffler

 

d d d