2 0 0 0 *ENGLE fra SJETTE SFÆRE gav i fællesskab Menneskene den 14. januar 2019 denne meget smukke SANG på melodien: Giv mig GUD en salmetunge. - Vi takker ENGLENE for denne SANG.

TTT  h 

Dette DIGT   har   Hanne Leffler  modtaget

under  tankeinspiration den 14. januar 2019 af

2 0 0 0   E n g l e   fra  Sjette  Sfære

 


 

 

Melodi: Giv mig Gud en salmetunge

1.Det er Englene, der synger
for at fjerne alt det, der tynger.
Vi vil give Jer Fred!
Vi vil synge om det, der kommer;
så det bliver ægte sommer,
som kan vare ved.


2.Hør os mennesker, - for Vi taler!
Medens vi sagte til Jorden daler,
hilser Vi på enhver.
Vores ord skal Mørket sprede;
Vores ord skal give Jer Glæde;
Hjerte-ro til enhver!


3.I skal vide, at Vi Jer følger,
så Vi det stygge Mørke dølger,
så I kan vorde fri!
Kære broder, kære søster, -
husk Vi Engle altid Jer trøster.
Husk Vi Engle står bi!


4.Hvis I kunne se vores Skare,
medens Vi søger at bevare
alt det bedste på Jord,
så vil intet mere I frygte;
ingen Krig vil mere I frygte.
Intet mere på Jord!

µ µ µ


5.Hvis I vender Jer imod Mørket,
græder Vi, - Vi frygter – ak for Mørket -
frygter for dettes Magt.
Vi skal lede Jer imod Lyset;
stedse lede Jer frem mod Lyset.
G U D har Lyset i Pagt.


6.Hør, - for nu vil Englene bede
om, at I alle vil være rede,
når det store vil ske.
Stjernens Lys fortæller Jer stadig,
at den sender Lys til Jer stadig;
dette Lys kan I se!


7.Vid i Danmark Lyset er kommet;
vid, at en Kvinde til Jer er kommet
fra GUD-FADERS Favn!
Denne Kvinde gir’ Jer til visse, -
alt det bedste får I til visse!
Hun har Leffler i navn.


8 Og hun gir’ Jer, hvad I behøver;
I får mange fine prøver; -
hver dag kan I det se.
Når GUD-FADER selv til Jer taler,
frier HAN Jer for alle Jer Kvaler!
Det er nu, det vil ske!

 

 G U D:
9.Kære Børn. JEG ser Jer på Jorden
lige fra Syden og helt til Norden.
Følger alle Jer skridt.
Ønsker kun enhver af Jer Glæde.
Husk JEG selv er hos Jer til stede!
Følger alle Jer skridt!

z
                           

                           14. januar 2019                                                  

2 0 0 0   E n g l e   fra  Sjette  Sfære

 

 

 BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN 

z

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d

 

µ

 

 

d d d