Atter har vor videnskabelige Konsulent JENS OTTO KRAG lovet at besvare det spørgsmål, vi har stillet ham, - og denne gang drejer det sig om de mange truede dyrearter, vi i denne tid finder her på Jorden. - JENS OTTO KRAG´s Svar modtog vi den 6. maj 2019, og vi takker for dette fine Svar:

  TTT  h

Dette Videnskabelige Budskab har Hanne Leffler  modtaget 

        under  tankeinspiration   den 6. maj 2019 af

    Jens Otto Krag

       om truede dyrearter

 Atter bliver Jeg – Jens Otto Krag kaldt til Jorden for at udrede noget,

og denne gang drejer det sig om truede dyrearter!

--
                                             I Nyhedsmedierne kan man læse følgende:

”Fra en halv til én million dyrearter trues af udryddelse, - nogle indenfor få årtier, - dels på grund af forurening, dels på grund af ændrede levevilkår”


Allerførst må vi slå fast, at den tiltagende forurening overalt på vor Klode i høj grad har skadet dyrebestanden mange steder; - dette hænger også sammen med de ændrede levevilkår, som den moderne teknologi m.m. har skabt.

Det har afstedkommet og vil fortsat afstedkomme, at mange fuglearter og dyr forsvinder fra vor Klode!

                     Men lad os nu lige pudse glasset på luppen og se, hvad der sker!

Menneskene sidder lige nu i den værste Suppedas, de har siddet i nogensinde; - og dette kan ikke undgå at ødelægge adskillige dyrearter og plantevækster med for den sags skyld. Men dét, der kan alarmere mest af alt, er det tunge Mørke, der i disse årtier hviler så tungt over Kloden, at hvis dette fortsatte, ville det se meget dårligt ud for os alle. Mørket er altid en farlig Ledsager, og dette Mørke stammer hovedsageligt fra de mange millioner af G U D´s faldne Engle, som G U D har ladet inkarnere på Jorden i denne periode i en ganske bestemt hensigt, som ikke kunne udsættes!

Dette Mørke er så ødelæggende for Klodens dyrebestand, at hvis det fortsatte, ville mange af vore mest værdifulde dyrearter forsvinde fra Jordens overflade, fordi Mørket – det åndelige Mørke – som enhver af disse Personer spreder omkring sig, meget let går i forbindelse med det Mørke, der i forvejen befinder sig på Jorden, - dvs. det astrale og materielle Mørke; -  og når dette sker, så forøger det den samlede Mørkemængde på Jorden.
Af de mange millioner faldne Engle, G U D har ladet inkarnere, er hver og een med til at forøge det tungeste Mørke på Jorden; - dog er den store Gruppe af de dybest faldne Engle, der alle har så meget ødelæggende Mørke med sig, - om nogen med til at forøge Jordens samlede Mørkevolumen ret katastrofalt! Hvis ikke G U D havde sørget for en effektiv Afbalancering af dette Mørke, så ville det for alvor have set galt ud for Jorden og dens mennesker og dyr.

G U D har som Afbalancering sendt så mange af Sine lyse Engle til Jorden, som der nogensinde har været.

                          Men den største Afbalancering hidrører fra Danmark.
Her har G U D ladet inkarnere Mediet Hanne Leffler og hendes Medhjælp Kirsten Pedersen, og disse To Piger afbalancerer Jordens Mørke på så effektiv en måde, at Mørket nu efter 20 års ihærdig modstand fra Pigernes side er ved at udmattes for alvor. – Af disse to er Hanne Leffler et Menneske, hvis kraft er så stor, at hun har hævet sig over det rent menneskelige, og Kirsten Pedersen er een af G U D’s højeste Engle !

--
Hanne Leffler og hendes Medhjælper Kirsten Pedersen har i 20 år med mellemrum modtaget een eller flere af G U D’s dybest faldne inkarnerede  Engle.
Disse to Kvinder bærer tilsammen et stort ansvar for, at alt det negative, der sker på Jorden lige i øjeblikket, ikke tager overhånd, så Jorden til sidst bliver ubeboelig for mennesker.
De gør dette ved at tage G U D´s dybest faldne inkarnerede Engle under søvnfrigørelse .  - Alle disse Engle, der i 14000 år ulovligt har ladet sig inkarnere på Jorden blandt menneskene og trukket Mørkets tunge spor efter sig overalt, har på denne måde fået så stor en Gæld til menneskene, at denne Gæld kun kan sones på én måde:
Når een eller flere - frigjorte af deres Skytsånd - usynlig står ved Pigernes side og under tankeinspiration afgiver et Angers-Bønskrift til deres mange Ofre, vil den Anger, der følger dette Bønskrift, være så dyb og knusende for dem, at de vakler og skal støttes undervejs.
Men det betyder samtidigt, at det Mørke, der i årmillioner har hvilet i deres Tanke, bliver afpolariseret. - Når dette sker, er de atter modtagelige for Lyset! - Og har først Lyset fået adgang til deres Tanke, vil de ikke mere være i stand til at følge Mørket og Ondskaben på deres vej!
For alle disse mange formørkede Væsener, hvoraf vi bl.a. finder en del Ledere rundt om på Jorden og i de mange Terror-Organisationer, gælder det, at de har behov for på denne måde at blive hjulpet nu, fordi de i denne periode lever deres sidste inkarnation. - Når de en dag forlader Jorden, vil de ikke blive inkarneret mere !


Denne Kamp mellem Lys og Mørke, der nu har fundet sted i længere tid, har gjort det tungeste jordiske Mørke så aggressivt, at dets voldsomme Udslag kan konstateres mange steder på vor Klode. – Mørket er størst de steder, hvor der i forvejen befinder sig meget Mørke.

                         Dette Mørke giver sig udslag på følgende måde:

    Naturens kræfter, som vi kender i forvejen, giver sig ekstra voldsomt Udslag, så vældige Tornadoer, Oversvømmelser, Skovbrænde - der næsten ikke er til at slukke igen – Jordskælv, Tsunamier, Vulkanudbrud osv. optræder i forøget grad på Jorden.
    Talrige dyrearter bukker i denne tid under, fordi dette Mørke af al kraft bekæmper det Lys, der også findes på Jorden; - og dette resulterer i, at mange dyrebestande, der er afhængig af Lyset, simpelthen uddør i denne Kamp.

    Mange mennesker bliver berørte af dønningerne fra denne Kamp, som skaber utryghed på Jorden! De dybest faldne Engle finder vi blandt de mange dårlige Ledere rundt om på Jorden; - vi finder dem som Terrorister, Selvmordsbombere, Bandemedlemmer og - spredt ud over den hele Jord er de inkarnerede som tilsyneladende almindelige mennesker, så mange familier har et eksemplar af Slagsen.

    Klimaet og Klimaforandringerne spiller ikke mindst en rolle i denne tid i Kampen mellem Lys og Mørke! - Disse voldsomme Mørkeudladninger forstyrrer Klimaet overalt på Jorden og er i høj grad skyld i det voldsomme CO2 udslip, som menneskene registrerer og af al magt forsøger at bekæmpe. Men desværre uden særligt held, idet dét, der skal bekæmpes og dét, der i virkeligheden er galt, er det tunge Mørke, der – hvis det fik lov at fortsætte – næsten kunne ødelægge Jorden!

    Kampen mod dette Mørke er i fuld gang og har været det længe, og dette gør, at Tilstandene på Jorden indenfor Klimaområdet spidser til, da Mørket efterhånden er så aggressivt, fordi Mørket af al magt vil kæmpe for at vinde!


Men Jeg – Jens Otto Krag kan endnu engang berolige menneskene med, at alt dette kun er en Overgangsperiode.  G U D gjorde ret i at anvende Hanne Leffler og Kirsten Pedersen som afbalancering overfor Mørket; - for grunden til, at Mørket er så aggressivt lige nu, er netop, at det er ved at udmattes for alvor; - og så længe Pigerne bliver på Posten, så længe fortsætter denne Udmatning; - og den vil til sidst ende med et totalt Knock-out for Mørket. Dette sker i takt med, at de dybest faldne Engle mere og mere forlader Mørket, så Lyset atter kan få adgang til deres formørkede Sjæl; - og når denne periode er overstået - og godt overstået – så vil Lyset stråle klarere og smukkere end nogensinde før på vor Jord, - og da vil omsider alt falde til ro!

                                                   Klimaet vil atter normalisere sig!

De mange dyrearter, der var ved at opgive ævred, vil klare sig, og på Jorden vil så – for første gang nogensinde - opstå paradisiske Tilstande.

Så kan vi igen begynde at synge den gamle Sang, som B.S. Ingemann og J.P.E. Hartmann gav os, om Stork, stork langeben;  - for derefter vil storken atter finde vej til Bondemandens tage i Danmark.

..


1.Stork, stork langeben. -
hvor var du så længe?
Så du Kong Faraos høje sten?
Gik du på Nilstrømmens enge?

2.Stork, stork langeben
med de røde hoser!
Hvor har du gjort af dit ene ben?
blev det i Faraos moser?

3.Stork, stork langeben!
Lykken vil du bringe;
gemmer du den med dit ene ben
listelig under din vinge?

4.Stork, stork, fagre små
bringer du vor Moder.
Er det en Søster med øjne blå
eller en lille Kærbroder?

..
Og så vil Jeg – Jens Otto Krag slutte mit Budskab med nedenstående Sang af B.S. Ingemann og C.E.F. Weyse: Storken sidder på Bondens tag.

--

1.Storken sidder på Bondens tag,
han ser over mark og enge.
Det bliver så dejlig en forårsdag;
nu kommer den favre tid, jeg vented så længe.

2.Storken klaprer på Bondens tag,
og gøgen kukker i skoven.
Med majløv nu kommer skøn Valborgs Dag;
nu stiger der Pinseglans med sol over voven.

3.Storken flyver fra Bondens tag,
han spanker i grønne enge.
Han kommer som gæst til skøn Valborgs Dag;
han bringer den favre tid, jeg vented så længe.

4.Storken flyver til høsten bort;
han kommer igen ad åre.
Du sommerens gæst, dvæl ikke for kort;
velkommen, du favre tid, jeg elsker så såre.

6. maj 2019                                                                            Jens Otto Krag
 

 

 

d d d