Denne interessante og meget tankevækkende Afhandling modtog vi fra en ATEIST den 12. juni 2019, - som først prøver at bevise, at mennesket kan klare sig uden en G U D, og bagefter forsøger at bevise det modsatte, - at mennesket ikke kan undvære en G U D! - - - - - - Derefter sker der noget overraskende, - nemlig, at G U D selv taler til ham !

 

Denne AFHANDLING har  Hanne Leffler  modtaget 

 under  tankeinspiration den 12. juni 2019 af

M i k a e l    R o t h s t e i n

 
Når Jeg i dag tager ordet, så er det, fordi Jeg har så ekstremt meget på hjertet,

som Jeg ønsker at meddele Danskerne.


Jeg beskæftiger mig med Kirkehistorie, og skønt Jeg selv er Ateist, har dette altid haft min interesse.

 


I min forrige inkarnation bar Jeg navnet Anton Thomsen. - Jeg var dengang dansk Filosof og skrev afhandlinger og interesserede mig for Imanuel Kant’s filosofi. - Sprog og Oldtidsforskning havde også min store interesse og ikke mindst udviklingen af Filosoffen Georg Wilhelm Friedrich Hegel’s filosofi. - På et tidspunkt skrev Jeg en afhandling om den skotske Filosof David Hume, -hans liv og hans filosofi. - Næsten samtidig kom der et lille Skrift fra mig, der handlede om Religion og Religionsvidenskab; - så I ser, at Jeg næsten er gået i samme fodspor i denne inkarnation, som Jeg gennemlever nu.

Det ligger så dybt i mig, at Jeg - Mikael Rothstein  også valgte at beskæftige mig med dette emne denne gang, -  og grunden til det skal Jeg forsøge at gøre forståeligt for Jer.

At Jeg er Ateist er ikke så særegent, for så står man fri og uafhængig og kan tænke om det forskellige, som man vil; - men spørgsmålet er så, om mennesker i længden kan klare sig uden    en G U D!
                                                X X X
Det har Jeg grundet meget over, og Jeg vil meget gerne hjælpe menneskene til en afklaring om dette spørgsmål, så derfor vil Jeg nu prøve at bevise, at mennesket kan klare sig uden en G U D, og bagefter skal Jeg forsøge at bevise det modsatte; - at mennesket ikke kan undvære en G U D!

Nedenstående punkter beviser, at mennesker udmærket kan klare sig uden en G U D:

z Et menneske fødes, - lever og dør, og det foregår ganske uden G U D´s medvirken

z Menneskene er efterhånden nået så langt – teknologisk, videnskabeligt og kulturelt; - og dette beviser i sandhed, at menneskene på Jorden er i stand til at klare sig selv uden G U D

z Hvis man virkelig skulle forestille sig, at der var en G U D, så kan man da undre sig over, at denne G U D ikke har grebet ind for længe siden, når man betænker de Rædsler, mennesker måtte gennemgå under Anden Verdenskrig

z Ligeledes kan man undre sig over, at en sådan G U D ikke sørger for, at sådanne ting som fattigdom, hjemløshed, mennesker - der dør i store Skarer af hunger og tørst. - Ja, kort sagt, burde en sådan G U D ikke sørge for, at Jorden blev til at leve på for ethvert menneske, hvis HAN virkelig var SKABEREN af det hele?

z Burde en sådan G U D  ikke sørge for, at menneskene fik ordentlig besked, så de vidste, om der var et liv efter Døden eller ej. Som det er nu, kan mennesker håbe, - men de ved ikke noget bestemt

z En anden ting, der kan undre, er, at hvis G U D virkelig var en kærlig G U D, burde Han da ikke have sørget for, at den Jord, vi lever på, var fri for forfærdelige jordskælv, vulkanudbrud, oversvømmelser osv.?

z Hvis der virkelig var en G U D, ville HAN da ikke have udvirket, at ingen af Hans kære Børn skulle lide af sygdomme eller legemsmangler i én eller anden form?

z Kort sagt! Hvis der var en kærlig G U D, så ville HAN da have sørget for menneskene på en hel anden måde, end tilfældet er; - så efter dette kan Jeg kun komme til det resultat, at der ingen GUD eksisterer, og at menneskene på Jorden er overladt til sig selv.

                                        z z z

                 I nedenstående punkter forsøger Jeg at bevise, at der eksisterer en G U D:

z Menneskene har altid – lige fra de ældste Tider – haft en Gudstro; - haft et behov for at kunne henvende sig til en G U D, der hører dem og bønhører dem

z Det sker, at man hører om mennesker, der har bedt en inderlig Bøn til G U D, og som er blevet bønhørt

z Op igennem tiden har der været inkarneret så mange Præster og Biskopper på Jorden, som alle har hævdet, at G U D eksisterer; - og man kunne måske forestille sig, at alle disse Forkyndere af     G U D´s Eksistens simpelthen er sendt til Jorden af G U D for at bringe Budskabet om en levende    G U D videre til menneskene

z Der er mange Ateister på Jorden, men der er endnu flere mennesker, der har en dyb og inderlig Gudstro; - og man kan spørge, - kan så mange mennesker tage fejl?


z Når man ser, hvor viseligt alt på Jorden er skabt, - planter, dyr og mennesker, så må man uvilkårligt spørge: Hvor kommer al den Visdom fra? Hvem har skabt alt dette?

z Det eneste vi mangler nu for at blive helt overbevist om, at G U D eksisterer, det er, at G U D selv oplader Sin Røst og taler til menneskene. Hvis G U D er ALMÆGTIG, så må HAN da også kunne finde en måde at tale til menneskene på, så de kunne høre og forstå, hvad HAN siger. Dette mangler vi endnu at opleve!

            z z z

 
Nu har Jeg ærligt forsøgt – først at forklare, hvorfor G U D ikke eksisterer, og bagefter det stik modsatte, - at der eksisterer en kærlig G U D; - og hvad kan så være det rigtige, idet det er klart, at kun én af tingene kan være det rigtige!


        Jeg vil nu gøre et forsøg, og hvis det lykkes, så må Jeg tro på, at der eksisterer en G U D.

Jeg vil forsøge at stille et spørgsmål til denne G U D, og hvis HAN virkelig eksisterer og svarer mig, så må Jeg bøje mig for HANS EKSISTENS!

..

Jeg spørger:
Hvorfor er der så megen Ulykke og Dårligdom på Jorden?

Hvis Du eksisterer, så måtte du da nemt kunne sørge for,  at Jorden bliver

et betydeligt bedre sted at leve på for menneskene?

 

G U D:
                                                              M i n  k æ r e  S ø n .
JEG er i den heldige situation, at der er et menneske på Jorden – en dansk Kvinde ved navn Hanne Leffler, der helt uden besvær kan høre, hvad JEG siger, og derfor er JEG i stand til at besvare dit spørgsmål:

                                                             Allerførst vil JEG slå fast,
at JEG er en ALMÆGTIG, ALKÆRLIG og ALVIS GUD, som holder alle Tråde i MIN HÅND, og hvis TANKE er ALLESTEDSNÆRVÆRENDE.

Men JEG er også en myndig G U D, der har sat menneskene på Jorden i den hensigt, at de skal lære at afvise Mørket – det onde og følge Lyset – det gode.

Jorden er således en Udviklingsklode for mennesker, og i kraft af den frie Vilje, JEG her givet ethvert af Mine Børn, vælger de selv vejen, de vil gå.
                            JEG  KAN  IKKE  OG  SKAL  IKKE  VÆLGE  VEJEN  FOR  DEM.

Mange mennesker vælger Lyset på deres vej, men der er desværre næsten lige så mange, der med mellemrum vælger Mørkets Veje; - og det betyder, at Mørket i deres tanke får dem til at begå alle de Mørkehandlinger, vi kender. Til menneskenes udvikling på Jorden har JEG skabt en Lov, der hedder Gengældelsesloven! 

                          Det betyder, at -  s o m  d u  s å r ,  s k a l  d u  h ø s t e !


Hvis du i én inkarnation har skabt mørke, rædsel og dårlige forhold for dine medmennesker omkring dig, så vil du ifølge denne Lov opleve i næste inkarnation at blive mødt af nøjagtig dét, du selv sendte ud.
Det betyder, at denne inkarnation vil bringe dig alle de lidelser, du har bragt dine medmennesker i din forrige inkarnation; - og dette vil få dig til at forstå, at følger du Mørket, så vil dit liv blive et sørgeligt liv fyldt med ubehag og smerte. Det vil gøre, at du i næstfølgende inkarnation lettere vil kunne følge Lyset – det gode!

                                        Således opdrager JEG Mine BØRN på Jorden !
Mange steder på Jorden kunne mennesker have det meget bedre, end de har det,- men de har forsømt det vigtigste af alt, - at lytte til deres indvendige Stemme (Skytsåndens stemme), der klart og tydeligt fortalte dem, hvilke vej de burde gå.  -

Det er således ikke Min Skyld, at Jorden ikke er så god, som den kunne blive; - det er menneskenes egen skyld. - Når menneskene efter en række fremadskridende inkarnationer har fået lært helt at afvise Mørket, vil KRISTUS  frigøre disse mennesker fra al videre jordisk inkarnation; - og de vil alle vandre videre ad lysere og lykkeligere veje, indtil de når Endemålet, der er MIT RIGE!

                                   G U D

    zMikael Rothstein:

                                         Jeg har hørt alt, hvad G U D har sagt,

og Jeg takker denne G U D og bøjer mig i dette øjeblik dybt for HAM!

   12. juni 2019                                              M i k a e l    R o t h s t e i n

 ..

..NB.: Vi spurgte, om vi måtte sætte navnet - Mikael Rothstein

under dette Budskab og fik svaret:


  I har min velsignelse til dette.

 M i k a e l    R o t h s t e i n