Fra den danske Skuespiller KIRSTEN ROLFFES modtog vi den 6. juni 2019 denne HILSEN TIL DANMARK, og man kan mærke, at KIRSTEN ROLFFES har rigtigt meget på hjerte.

 

                                                                                 

       

Denne HILSEN   har  Hanne Leffler  

modtaget  under  tankeinspiration

den 6. juni 2019 af         

                                                                  
       Skuespiller Kirsten Rolffes        (1928 -2000  )    

EN HILSEN TIL DANMARK Når man som Engel står ved det danske Medium, Hanne Lefflers side

for at overgive hende min – Kirsten Rolffes Hilsen
til det Fædreland, som betyder alt for mig, -

så er det så utrolig en Oplevelse, at Jeg ønsker at beskrive dette her:Mediet Hanne Leffler og hendes Medhjælp Kirsten Pedersen befinder sig i et så stærkt og strålende Lyshav, at dette Lys kan anes langt væk fra. Dette Lyshav møder enhver, der kommer på besøg på denne måde, - og dette gælder også de faldne Engle, der kommer for at afgive fx et Angers-Bønskrift; - men selv om disse Engle ikke er i stand til at opfatte den store Lysglans, så er det dog så utrolig en Oplevelse for dem også, fordi det Lys, der møder dem - blot i mindre målestok – betyder så meget for disse Mørkevæsener, at det er, som om de kommer til en hel anden Sfære.

Endnu en ting oplever vi, når Vi som Engle passerer den Lysvej, G U D i kraft af SIN VILJE har dannet, og som ender der, hvor Hanne og Kirsten befinder sig. Det er, som æteren udsender en ganske særlig fred og ro, som er hel speciel på dette sted, og som dels stammer fra den Englevagt, der bestandig befinder sig omkring de to Piger, når de arbejder, og dels skyldes det faktum, at        G U D uafbrudt befinder sig i Pigernes Sfære!

Som Kirsten Rolffes fik Jeg utrolig mange dejlige opgaver, som Jeg alle løste så  akkurat og så omhyggeligt, som Jeg kunne; - og én af disse roller, som danskerne særlig kender mig for, er rollen som Mads Skjerns Søster Anna i ”Matador”. Det var en lidt usympatisk rolle – javel; - men sådan skulle den altså spilles, og bagefter, da rollen var godt overstået, følte Jeg, at Jeg havde gjort et godt  stykke arbejde.

                                                                                         

Der er en særlig Operettefilm, som Jeg ønsker at trække frem, - og det er ”En nat i Venedig”. Jeg var klædt ud efter alle kunstens regler, som den tid krævede det, og mit samspil med den svenske Skuespiller Jarl Kulle, hvor Jeg sang ”Bange er vi ej”, står for mig som et højdepunkt.  I denne Film, der er én af dansk Operettefilms største, optræder også Frits Helmuth, Poul Bundgaard, Birgitte Price, Ellen Winther og Arthur Jensen med flere; - og tilsammen har alle disse Skuespillere skabt et sandt Mesterværk.

                                                                                    

Jeg ønsker også at nævne min rolle i ”Een stor familie” som Sekretæren frk. Rigmor Gramme, hvor Jeg havde den store fornøjelse at spille sammen med Helle Hertz, Lene Paulsen, Ilse Rande, Marguerite Viby, Poul Hagen, Søren Sætter Lassen, Søren Pilmark, Bjørn Puggaard Müller og Ole Thestrup.
Det blev en udsendelsesrække på i alt 12 afsnit; - og da serien vakte glæde hos publikum, er denne serie efterhånden blevet genudsendt en del gange.

                                                      

Jeg – Kirsten Rolffes ønsker nu at sende en ganske særlig appel til Danskerne:
Dét, Jeg siger her, gælder enhver Dansker.


Jeg har fået lov at fortælle Jer, at Danmark repræsenterer noget ganske særligt på Landkortet.

G U D har udvalgt dette Land til at være Landet, hvorfra det Lys kommer, der skal oplyse hele den

øvrige Verden med den Viden, som er ny, og som bærer Sandhedens Stempel på sig; - og således

som   G U D har ønsket det, således er det sket!

                                                                                            


I 1920 udkom Bogen Vandrer mod Lyset. Mediet Johanne Agerskov modtog ordene til dette unikke

Værk på intuitiv/inspiratorisk vis, og det er G U D’s Mening, at Bogen skal danne basis for al religiøs

opfattelse i Fremtiden. På denne måde vil alle de religiøse stridigheder og kampe være slut.

                                                                                                 

Det er også i Danmark, at G U D har ladet Mediet Hanne Leffler inkarnere; - og alt, hvad denne kvinde har modtaget under tankeinspiration fra Den åndelige Verden i de 22 år, Hanne Leffler indtil nu har virket som Medium, er alt sammen noget, som Danskerne skal modtage som de første i Verden.


                                  I, der lever i Danmark, er alle blevet udvalgt til at modtage

                                                disse Budskaber og glæde Jer over dem.

Men der hviler på denne måde også et stort ansvar på Jeres skuldre. Det er meningen, at I, så vidt det er Jer muligt – søger at bringe Nyheden om dette Medium og alt det store og unikke, hun har modtaget fra Den oversanselige Verdens Eksistenser videre til familie og venner, og hvem I ellers mener kunne have interesse i dette. Og så skal I først og fremmest glæde Jer over den Viden og den Skønhed, som bliver Jeres, når I læser eet eller flere Budskaber fra Hanne Leffler’s Hjemmeside - lefflerhanne.dk .Jeg - Kirsten Rolffes ønsker at slutte min Hilsen til Danmark således:

   Melodi: Gud ske tak og lov

1.Lad det rene ord
fange alle på Jord;
lad den rene Sandhed gribe alle!
Lad os ret forstå,
at fra Himlens blå
er Du steget ned på Jord til Os alle.

2.Lad os ret forstå,
at du mellem os gå;
at Du – kære  G U D vil værne alle.
UNIVERSETS DROT,
som gør alting godt,
og som lytter hver gang, vi på DIG kalde.

3.Lad enhver på Jord
ret forstå, Du er stor!
At Du er Den Største af det hele.
Aldrig før er der set
dét, der nu er sket!
Lad os dette med hinanden dele.

4.Vores Jord så grøn,
lad den blive så skøn,
som det Paradis, Du ønsker alle!
Lad al Had på Jord
vige fra vor Jord!
G U D.  - Lad Kærligheden gribe os alle!

6.juni 2019                                                                     Kirsten Rolffes  

 

                                      

 Gud ske tak og lov!
                                                                               
1.    Gud ske tak og lov!        
vi så dejligt sov,            
barnet lå med varme kind på puden.    
Nu som fuglen frisk,        
rask som havets fisk;        
morgensolen titter gennem ruden

2.    Med hin glans fra sky
kom der liv i by,
kom der glimt af sol i alle sjæle.
Alle haner gol,
hilser glad Guds sol     
alle vævre tunger små fik mæle.
                                                                                             
3.    Ej den mindste mus        
savner tag og hus;        
fattigst spurveunge har sin rede.    
Ej den mindste fugl        
savner ly og skjul;    
vi skal heller ej om fristed lede.

4.    Lystig hanen gol,
hilser glad Guds sol,
for hver sjæl er lys og lyst oprundet.
Nu som fuglen frisk,
rask som havets fisk!
Vi har Kærligheds-Asylet fundet!
                                  B.S. Ingemann