Menneskene i denne tid er urolig over, om de klimaforandringer, der kan registreres på vor Klode, til sidst gør JORDEN ubeboelig for mennesker. - Læs her, hvad G U D DEN ALMÆGTIGE den 12. juni 2019 udtaler om JORDENS KLIMA:

 

 

Denne TALE  har  Hanne Leffler 

modtaget   

 under  tankeinspiration

den  6. juni 2019 af

 G U D   om  Klimaet

.

Disse Ord fra Jeres SKABER er henvendt til Jer alle, der ængstes for, at Jorden en dag bliver helt ubeboelig på grund af de Klimaforandringer, Jorden er underlagt i denne tid – som fx Co2-udslip og den temperaturstigning, som måske ender med at løbe løbsk!

JEG ved, at Jens Otto Krag besvarer de spørgsmål af videnskabelig karakter, som Mediet Hanne Leffler og hendes Medhjælp Kirsten Pedersen med mellemrum stiller ham - blandt andet om Klimaforandringer.

JEG har intet ønske om at gå i Jens Otto Krag’s fodspor; - idet Krag på en god og overskuelig måde forklarer, hvad det er, der sker på Jorden i denne tid.

Men JEG – Jeres SKABER har et ønske om at fortælle Jer, at intet menneske, der går på Jorden, behøver at frygte, at klimaet nogensinde løber løbsk!  JEG holder alle Tråde i Min Hånd, og JEG ved, hvor vigtigt det er, at Jorden er til at opholde sig på. Jorden er en nødvendig Udviklingsklode for alle Mine dyrebare og elskede Børn, der gennem inkarnationernes række skal lære at afvise og bekæmpe Mørket – det onde, og følge Lyset – det gode; - og når det er sket, vil I alle blidt blive fjernet fra denne Klode og overført til en skøn Lysklode i MIT UNIVES, hvor I skal fortsætte Jeres åndelige Udvikling.

JEG sørger for, at Jorden til enhver tid vil være beboelig for Jer. Det ligger i MIN MAGT at sørge for dette; - så al den Angst for, at Klimaet en dag vil løbe løbsk, er således ganske unødvendig!

At I sørger for en ”grøn” Klode og alternative måder som fx vindmøller og solenergi, er både fornuftigt og rigtigt, men lad være med at tro, at det på grund af Klimaet er forkert at købe afskårne blomster, for så er I helt derude, hvor al den glæde, JEG ønsker, I alle skal have på Jorden, bliver trådt under fode.

.

.
Gå trygt på Jorden!


Den holder til Jer alle lige så længe,
der er brug for den til Jeres Udvikling!


G U D