Den 18. maj 2019 modtog vi dette meget stærke og dybt bevægende ANGERS-BØNSKRIFT fra Erhardt Milch, den mand, der under hele ANDEN VERDENSKRIG var Chef for -, og dermed havde hovedansvaret for DET TYSKE LUFTVÅBEN - *DIE LUFTWAFFE* !

 

      Dette ANGERS-BØNSKRIFT  har Hanne Leffler
modtaget  under  tankeinspiration

den 18. maj 2019 af
  Erhardt Milch  (1892 - 1972)
Chefen for Die Luftwaffe

 

                             
.
                                  Må jeg præsentere mig på denne måde:
Jeg – Erhardt Milch avancerede efter den nazistiske magtovertagelse i 1933 til Generalinspektør for Det tyske Luftwaffe og blev i 1940 Generalfeltmarskal. Jeg havde ansvaret for femte Luftflotille i angrebet på Danmark og Norge i 1940 og havde indtil 1945 ansvaret for den tyske Flyproduktion.
                                                  
Hvis der er nogen, der vil anklage mig for dette, så vil jeg forsvare mig med, at det  ikke er mig, der har sat denne Krig i gang; - det er den tyske Fører Adolf Hitler; - og det er således ham, der bære Hovedansvaret og som følge deraf må besvare de spørgsmål, der bliver stillet ham om denne Krig!

Jeg blev fundet skyldig i Nürnberg for Krigsforbrydelser, idet jeg i 1947 fik Livsvarigt Fængsel! Jeg blev løsladt fra dette Fængsel i 1954, så man må have ment, at jeg havde fået straf nok; - så jeg følte mig fri resten af min levetid.

G U D:
                                                   
                  Erhard Milch.
                                                JEG anklager dig for
                                    Forbrydelser mod Menneskeheden!


Du lod dig i 1892 inkarnere ulovligt på Jorden, hvor du intet havde at gøre. Under hele den Anden Verdenskrig havde du ansvaret for den tyske Flyproduktion; - og det tyske Luftwaffe  har i sandhed gjort så megen skade og været årsag til så ufattelige mange menneskelige Lidelser, så den Gæld, du herved har pådraget dig, er meget stor!

JEG – din SKABER vil sige til dig, at du bragte Mørket til Jorden, og du kan ikke blive fri, før du har sonet dette fuldt ud ! – Du må i Anger over dét, du har gjort, bede menneskene om Tilgivelse for alle de Lidelser, det tyske Luftwaffe har anrettet iblandt dem.                               

Du må bøje dig dybt for hvert enkelt af dine Ofre ; - og først når den sidste har tilgivet dig alt, er du fri.
                                                                              G U D 

                                                                                
                             
 
Erhardt Milch:
Jeg – Erhardt Milch bøjer mig i dette øjeblik dybt for alle de mange mange mennesker, som de ødelæggende Bomber fra Det tyske Luftwaffe, som jeg stod bag, har bragt Jer alle, - Rædsel, Lemlæstelse, Ødelæggelse af Hjem og Døden!

Jeg står i dette øjeblik med en Anger, der er ved totalt at gennembore mit hjerte, og jeg kan kun tage hver enkelt af Jeres hænder og sige, at den Rædsel, jeg føler i dette øjeblik ved dét, jeg har gjort, vil jeg ikke kunne klare at leve med; - så hvis I vender mig ryggen og nægter at tilgive mig, så har jeg kun én udvej, og det er at bede G U D om total Udslettelse!


                  Må G U D støtte Jer alle, så I gør det rette
18. maj 2019                                                                                                                                                                                                         Erhardt Milch
                            BEKRÆFTET  I  G U D's  NAVN


Hitler havde store forventninger til det tyske luftvåben, som Göring og hans højrehånd, Erhardt Milch, stod i spidsen for.