Vi har den store glæde at overgive Danmark denne HILSEN, som vi modtog den 6. juli 2019 fra een af GULDALDERENs store Sønner - JONAS COLLIN, der som bekendt var H.C. ANDERSENs faderlige Beskytter, da denne havde mest brug for det:

 

 

 Denne HILSEN   har  Hanne Leffler   modtaget
 under  tankeinspiration 

den 6. juli 2019 af

  JONAS  COLLIN

       (1776 - 1861)     

EN HILSEN TIL DANMARK

.
Når man siger Jonas Collin, så er det første, Folk tænker på – H.C. Andersen; - og det er da fuldstændigt rigtigt, at Jeg tog mig meget af den unge kejtede dreng, der stod helt alene i verden og i den grad trængte til faderlig beskyttelse; - og den var jeg gudskelov i stand til at give ham, så han ikke tabte modet helt i de unge vanskelige år.

Men Jeg har nu også haft held med meget andet end dette, og det kan man alt sammen læse i vedlagte Biografi. Jeg er glad for at kunne sige, at jeg har gjort noget for Danmark, som stadig i vor Tid bærer frugt.

Jeg er også inkarneret i Danmark denne gang. Jeg havde et meget stort ønske om at gøre noget for Danmark, og grunden er den, at Jeg kunne forudse, at der på et tidspunkt ville ske noget i dette Land, som Jeg kunne hjælpe på vej, og det er faktisk dét, Jeg er i fuld gang med nu!

Danmark er Fremtidens Land, Håbets Land og det Land, hvorfra selve  G U D oplader Sin Røst; - og dét, Jeg sige nu, er hverken overdrevet eller selv- brygget. Dét, der er sket i Danmark, er intet mindre end et veritabelt Under, så kom ikke og sig’, at der ikke sker Mirakler stadigvæk!

Den Kvinde, det drejer sig om, er vist næppe selv klar over, hvor stort det er, dét hun formår. Hun arbejder fuldstændig uselvisk som Medium for Den oversanselige Verden. Hun ved, hvor meget menneskene har brug for den Kontakt, hun altid har haft via Bogen Vandrer mod Lyset, med denne Verden. Hendes Mål er at få bragt Sandheden – den Sandhed, hun selv kender – ud til den danske Befolkning; - og sandelig om ikke dette er ved at lykkes for hende.
Hendes navn er Hanne Leffler. Hun har sammen med sin Medhjælper Kirsten Pedersen modtaget så mange Hilsener, Budskaber, Abstraktioner, Åbenbaringer, Angers-Bønskrifter og Sange, at denne lille Kvinde virkelig er i stand til at byde den danske Befolkning noget ganske unikt og noget, de alle sammen har meget brug for.


For ca. 6 år siden startede Hanne en Hjemmeside lefflerhanne.dk, og pr. dato er den kommet op på  1 0 6 6 9 2  besøg; - så der må snart være mange i Danmark, der er klar over, at der er sket noget, som er fuldstændigt utroligt og usammenligneligt med noget andet.

                                  Jeg har lyst til at præsentere mig for Jer.
Mit navn er Flemming Pedersen; - og da Jeg for et godt stykke tid siden fik øje på Hanne Leffler’s Hjemmeside, så blev Jeg nærmest målløs. At en kvinde – et Medium under tankeinspiration var i stand til at fremvise så mange fuldstændig forskellige emner, der alle havde een Fællesnævner, - som bestod af stor Følgerigtighed, et Sprog, der var hævet over almindeligt dansk – en Logik, som ikke svigter eet eneste sted; - dette var i sandhed forbløffende – ja, nærmest utroligt; og endnu en ting, - hvert eneste Budskab, Hilsen osv. er i nøje overensstemmelse med Bogen Vandrer mod Lyset.


Denne Bog er modtaget under tankeinspiration af den danske Medium Johanne Agerskov og udkom første gang i 1920. Bogen er læst af mange Danskere, men endnu flere burde læse den, da alt hviler på Sandhedens Klippegrund.


Jeg blev så betaget af al denne Følgerigtighed, at Jeg på stedet lavede en Emneoversigt - Hanne Leffler, hvor alle de ca. 200 emner, som Hanne selv har valgt og sat ind, står noteret under hinanden med navn og indhold. -  Den bliver løbende opdateret, fordi Hanne bestandig sætter noget af det nye, hun modtager fra Oversanselig Side ind på denne Hjemmeside.

       Jeg har også givet udtryk for dette i Erkendelse.dk, hvor Jeg starter med at sige:

                               ”Giv slip på angst og frygt! For lyset er kommet. –
                                           Og mørket trækker sig tilbage.”

Heri kan man læse mine betragtninger om dét, der er sket; - og det er mit store og inderlige Håb, at det vil hjælpe med at få Danmark til at forstå, hvor stort og hvor – ja rent ud sagt – pragtfuldt det er, at en dansk Kvinde er i stand til at kommunikere med G U D, som vi andre taler i telefon; - for det betyder, at  G U D nu for første gang i Menneskehedens Historie kan henvende sig direkte til menneskene på Jorden, fordi SKABEREN  har fået en brugbar Tolk, der kan opfatte  G U D’s  Ultrahøje Tankesvingninger!

                                    Fat Mod kære Danskere! Vi er ikke alene i UNIVERSET.

Der sidder en uendelig kærlig  G U D og varetager alle vore interesser; - og den G U D taler til os nu, og vi kan læse, hvad HAN siger, for Mediet Hanne Leffler og Kirsten Pedersen har modtaget  G U D’s ORD og skrevet disse ORD omhyggeligt ned, så de kan glæde og gavne ikke alene Nutidens mennesker, men også Fremtidens mennesker.


Til slut ønsker Jeg at sige, at det har været en utrolig oplevelse at stå som søvnfrigjort ved Hanne Leffler og Kirsten Pedersens side, - og Jeg ønsker af hele mit hjerte, at dét, der sker her og nu, må komme så mange Danskere som muligt til gode!  


 6. juli 2019                                         JONAS  COLLIN
                                    BEKRÆFTET  I  G U D's  NAVN
G U D:
JEG takker Jonas Collin for hans meget fine beskrivelse af det store, der er sket i Danmark.

Også for MIG er dette stort. -  Glæden var ved at sprænge MIT SIND, da det lykkedes Hanne Leffler at få kontakt med MIG, så JEG nu via denne lille Kvindes lydhørhed kan tale direkte til Mine Børn på Jorden.


   Hanne og Kirsten modtager bestandig MINE ORD; -  og JEG har rigtigt meget at sige!

Alt dét, JEG ikke har kunnet få sagt i de 5 millioner år, der har levet mennesker på Jorden, kan JEG nu udtrykke i menneskelige ord, så de kan læses og forstås af mennesker.

                                    JEG ønsker at sige til alle, der læser dette,

                            at I må være klar over, at dét - at I kan læse MINE ORD, –

             er det  U n d e r, som Vi altid har ventet på, og som nu er en realitet!


                                             Tak Hanne, fordi du gik hele vejen!


              6. juli 2019                                        G U D
                             

.
.


   I Danmark er jeg født . . .

1.    I Danmark er jeg født, dér har jeg hjemme,
dér har jeg rod, derfra min verden går
du danske sprog, du er min moders stemme,
så sødt velsignet du mit hjerte når.
Du danske, friske strand,
hvor oldtids kæmpegrave
stå mellem æblegård og humlehave.
Dig elsker jeg! – Danmark, mit fædreland!


2.    Hvor reder sommeren vel blomstersengen
mer rigt end her ned til den åbne strand?
Hvor står fuldmånen over kløverengen
så dejligt som i bøgens fædreland?
Du danske, friske strand,
hvor Dannebrogen vajer –
Gud gav os den – Gud giv den bedste sejer!-
Dig elsker jeg! – Danmark, mit fædreland.


3.    Engang du herre var i hele Norden,
bød over England – nu du kaldes svag;
et lille land, og dog så vidt om jorden
end høres danskens sang og mejselslag.
Du danske, friske strand,
plovjernet guldhorn finder –
Gud giv dig fremtid, som han gav dig minder!
Dig elsker jeg! – Danmark, mit fædreland!


4.    Du land, hvor jeg blev født, hvor jeg har hjemme,
hvor jeg har rod, hvorfra min verden går,
hvor sproget er min moders bløde stemme
og som en sød musik mit hjerte når.
Du danske, friske strand
med vilde svaners rede,
I grønne øer, mit hjertes hjem hernede!
Dig elsker jeg! – Danmark, mit fædreland!
                                                         H.C. Andersen   


.

Biografi fra Nettet:

Jonas Collin (1776 i København – 1861 sammesteds) var en dansk jurist og gehejmekonferensråd. Han var en indflydelsesrig embedsmand i enevældens sidste årtier. Navnet Collin er et tilnavn, som hans oldefar Baltzer Jensen fik, da han stammede fra byen Kolding.
Jonas Collin var eneste barn af inspektør for klasselotteriet Niels Collin (1736-97) og hustru Ingeborg Bolten (1735-1817). Jonas blev undervist hjemme indtil han i 1792 blev indskrevet ved Københavns Universitet. Herfra tog han juridisk embedseksamen i 1795.


Jonas Collin havde en lang række vigtige tillidsposter, bl.a. var han medlem af Det kongelige Teaters direktion. Jonas Collin huskes dog især for sin indflydelse inden for kunst og kultur. Han var mæcen for nogle af Danmarks mest kendte guldalder-digtere som H.C. Andersen, der var tæt knyttet til Jonas Collin og hans familie. Blandt dem, som Collin skaffede økonomisk og anden hjælp, var også Steen Steensen Blicher, Johanne Luise Pätges, senere Heiberg samt Severin From, der blev en kendt skakspiller.
Jonas Collin blev den 13. november 1802 gift med Henriette Christine Hornemann (1772-1845), der medbragte to døtre fra sit ægteskab med Michael Gottlieb Birckner (1756-98), en af Jonas Collins barndomslærere. Christine og Jonas fik fem børn sammen:


Familien Collin boede indtil 1838 i en nu nedlagt gård i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv, derefter i Amaliegade 9, hvor huset stadig kan ses.
Jonas Collin var begravet på Assistens Kirkegård. I 1914 blev gravstenen flyttet til Frederiksberg Ældre Kirkegård.


Den Collinske gård i Bredgade i København (Bredgade 4). Her boede familien Collin, med faderen Edvard Collin og sønnen Jonas Collin, som begge var mæcener for datidens kunstnere så som H.C. Andersen.  
I det stille, borgerlige hjem, som længe vedblev at stå under den strenge bedstemors herredømme, opdroges det eneste barn efter datidens skik i stor tarvelighed: han undervistes hjemme af skiftende lærere og dimitteredes i april 1792 til Universitetet, hvor han kort efter tog anden eksamen og i juni 1795 blev juridisk kandidat, naturligvis med bedste karakter.
Han havde haft lyst til at gå sagførervejen, men moderen ønskede, at han skulle tage plads på faderens kontor for at kunne arve den ret indbringende bestilling ved lotteriet, og han føjede sig efter hende. Sin rigelige fritid anvendte han til omfattende studier på de forskelligste områder; han læste levende sprog, deriblandt italiensk, hørte forelæsninger over matematik, filosofi og naturvidenskaber, tog (1800) landmålereksamen, skrev afhandlinger over udsatte prisopgaver og artikler i tidsskrifter, deltog også som medlem af Drejers Klub i det, der repræsenterede det videnskabelige og æstetiske liv.
Han var i 1820 (sammen med etatsråd Bech) stifter af Sparekassen for Kjøbenhavn og Omegn, og sagnet fortæller, at da han forelagde Frederik 6. planen, sagde kongen: "Ja, Collin! Det er en god idé; men de må stille sikkerhed for de penge, som Folk betror Dem, ikke under 5 eller 600 Rdl."; det er den samme sparekasse, som nu har Indskud af noget nær 100 millioner kr. I 1822 gav han impulsen til Rysensteens Badeanstalt, var i 1824 medstifter af Athenæum og af Selskabet for Naturlærens Udbredelse, i 1829 af Kunstforeningen og af Rosenborg Brøndanstalt, i 1832 af Selskabet til Hesteavlens Fremme, fra 1820 medlem og senere bestyrer af Efterslægtselskabet, i 1819 plantede han Kongelunden på Amager (hvor man siden har rejst et monument for den, som satte fasaner i skoven), i 1834 var han med til at fremkalde den første danske industriudstilling, i 1837 medstifter af Foreningen til forsømte Børns Frelse. Lige fra 1803 til 1832 var han sekretær ved Fonden ad usus publicos; det var den kasse, hvoraf der under enevælden uddeltes gratialer og rejseunderstøttelser til digtere, videnskabsmænd, kunstnere, af og til også industridrivende og håndværkere, og stillingen bragte ham derfor i stadig forbindelse med den opadstræbende ungdom, som i ham altid fandt en faderlig ven.


To gange, fra 1821-29 og atter fra 1842-49, var han medlem af direktionen for Det kongelige Teater; ikke blot i dets administrative styrelse og økonomiske affærer, som indeholdt mange ”Musereder”, bragte han orden, men også i æstetisk henseende hjalp han det fremad, og uden ham ville den heibergske vaudeville næppe være nået op på den nationale scene; Johan Ludvig Heiberg og hustru nærede derfor også den største højagtelse og hengivenhed for ham.


At Thorvaldsens værker blev bevarede for Danmark og samledes i det museum, der nu er hovedstadens største kunstneriske eje, skyldtes Collin måske mere end nogen anden; ham var det, som i 1833 under samråd med Anders Sandøe Ørsted i henseende til formerne konciperede Thorvaldsens testamente, og fra 1837 var han formand for komiteen til museets oprettelse. Alle vore digtere fra hin tid skylde ham taknemmelighed, men ingen i højere grad end H.C. Andersen; på et tidspunkt, hvor denne besynderlige skikkelse måtte tage sig ud som en ubegribelighed, en komplet umulighed, havde Collin tro på, at der lå noget gemt i det sælsomme barn, mod til at træde ham i faders sted og tålmodighed til at holde ud med ham gennem alle prøvelsens lange år; Andersens drøm, at hans egen berømmelse en gang skulle kaste sit genskin over det collinske navn, er jo også gået i opfyldelse.