Fra "Hende, der voksede med Opgaven" modtog vi den 22. juni 2019 denne utrolig smukke ÅBENBARING om et emne, som intet Menneske kan forestille sig, nemlig: NÅR ENGLE ELSKER.

 

 

Denne ÅBENBARING  

har Hanne Leffler  modtaget

under  tankeinspiration   den 22. juni 2019 af

Når Engle elsker

 

Hende, der voksede med opgaven

 

 

 

 

Jeg har fået lov at åbenbare noget, som intet menneske

overhovedet kan forestille sig, - så storslået og smukt er det!

 

Åbenbaringen skal vise, hvor smukt to Engle-Dualer har det sammen,

når de atter mødes efter at have været en tur på Jorden.

 

Da  G U D skabte Sine Engle, fik de alle en meget stor evne til at elske hinanden; - og deres Kærlighed er vokset uafbrudt siden, og det betyder, at Kærligheden til deres Dual er nået sådanne højder, at når det sker, at de for et stykke tid skal være væk fra hinanden, så sørger den, der må blive tilbage så dybt og inderligt, at Længslen efter ham eller hende somme tider er ved at gøre dem så fortvivlede, at de må søge hjælp hos  G U D for at holde det ud.

G U D er klar over, hvor slemt de har det; - og HAN er altid parat til at tage dem i Sin Favn og trøste dem, således som kun G U D kan trøste. Således trøstet og således styrket er den pågældende Engel i stand til at klare den nødvendige ventetid.

                                     ❤     ❤    

Når øjeblikket kommer, hvor de atter står overfor hinanden, så er befrielsen og lettelsen for begges vedkommende så stor, at Kærligheden, der har været holdt nede så længe, nu får lov til at vise sig i sin fulde udfoldelse! 

Dét, der sker nu, er svært at gøre forståeligt på jordisk sprog, så ophøjet, smukt og betagende er det. To Engle, der elsker hinanden, er noget af det smukkeste, man kan få at se i  G U D´s UNIVERS; - og dét, man først lægger mærke til, er den helt utrolige Ømhed, de viser hinanden. Det har været svært for dem begge To at være adskilt, og begge har lidt utroligt meget på grund af dette; - og det viser de ved den utrolig store Kærlighed og Glæde, de begge uafbrudt viser hinanden både ved ord - men først og fremmest ved at omfavne hinanden så ømt, så kærligt, som om de forsøger at stryge de mange års adskillelse væk for hinanden.

Dette er det største og smukkeste, der sker, når to Engle-Dualer atter

mødes i Sjette Sfære.

Men de øvrige Engle ønsker også at vise deres Gensynsglæde, og det gør de ved i fællesskab jublende at byde ham eller hende Velkommen, som de nu atter genser. Hvis den pågældende Engel har udført den Mission på Jorden, der var planlagt, kender Begejstringen og Jubelen næsten ingen grænse. Sådan bliver alle Engle budt Velkommen, når de vender hjem efter endt Jordebesøg; - og det at blive budt Velkommen på denne måde af sine kære Brødre og Søstre står for alle som et absolut højdepunkt.

                                                                                                  ✱       ✱      

Men de har det bedste til gode.

G U D ønsker at se hver eneste hjemvendt Engel og takke ham eller hende på en måde, som kun     G U D kan takke! Hvis der har været mange vanskeligheder forbundet med jordelivet, så vil G U D´s Omfavnelse få alle disse ting til at svinde og blive til intet.

G U D´s Tak betyder så meget for den enkelte, at alle er parat til atter at stige ned på Jorden og tage en ny Tørn for at bryde Mørket på Jorden og hjælpe menneskene fremad!

Men da Englene også skal fungere som Skytsånder og således følge et menneske fra vugge til grav, og mange tillige skal forberede menneskene på den næste inkarnation, så kan der godt gå et par hundrede år eller mere, før vedkommende skal ned på Jorden igen.

Dette er det mest almindelige; - men det sker ikke så sjældent, at en Engel lader sig inkarnere hurtigt igen, fordi lysten til at bryde Mørket på Jorden er så stor.

                                                     ➊       ➊      

Det samme gælder, når De Ældste og De Yngste mødes, efter at Mørket i årmillioner havde adskilt dem! Dette Møde mellem To, der i sandhed har elsket hinanden engang, er så ubeskriveligt rørende og så ubeskriveligt smukt, at ord ikke rækker her! Alt dét, de begge har været igennem på grund af adskillelsen, søger de nu at hjælpe den anden med at komme over; - og det er fantastisk at se, når dette lykkes.

 

Intet kan mere adskille disse To. - Dét, de har været igennem,

giver dem sådan en Kærlighed til hinanden,

at dette er noget af det smukkeste at overvære.

  ❤       ❤      

Alt i alt må vi konstatere, at Englenes Kærlighed til hinanden er så himmelhøjt hævet over

den jordiske Kærlighed; - men at alle mennesker engang vil opleve en Kærlighed til

hinanden, som kan sammenlignes med Englenes Kærlighed.

 

22. juni 2019                          Hende, der voksede med opgaven

 

 

 

 

BEKRÆFTET  I  G U D's  NAVN