Den 29. april 2019 besvarede ARDOR - Hanne Lefflers Spørgsmål om Mørkets karakter. -Spørgsmålet lød sådan: Er der forskel på Mørket, - graden, størrelsen, styrken og farligheden af det? - - Vi takker ARDOR for dette Svar:

Dette SVAR  har Hanne Leffler  modtaget

under  tankeinspiration den 29. april 2019.

ARDOR besvarer Hannes spørgsmål om Mørkets karakter

 

 

Hanne spørger:

Er der forskel på Mørket, - graden, størrelsen, styrken og farligheden af det?

 
ARDOR:
Ja Hanne, dette spørgsmål har i høj grad betydning for forståelsen af Mørkets Natur, og hvorfor Mørket påvirker mennesker så forskelligt.

Der er intet så uvederhæftigt og ustabilt som Mørket. Det findes i alle afskygninger, så man kan med fuld ret sige, at Mørket ikke er til at stole på!

Mørket kiler sig ind, hvor der er plads, og møder det ingen modstand, så bliver det ved at

opfylde Tanken, således som det skete hos  M i g – ARDOR 

                                  den dybest faldne af alle G U D´s Engle.

Det Mørke, min Tanke indeholdt, var både det farligste og tætteste, og dette Mørke havde

hos mig nået en Styrke og en Ondskab, så Jeg var klar til at føre alle ind i et forfærdeligt

Mørkekaos, hvis Gru ikke lader sig beskrive, og hvor Døden er endestationen for alle.

                                                ➊       ➊      

Mørket hos mine dybest faldne Brødre og Søstre havde hos næsten dem alle den samme farlige karakter som mit; - hvilket vil sige, at de var i stand til at udslette og udrydde alt omkring sig. - Deres Ondskab var så stor, så når Jeg sendte dem ned til Jorden som mennesker, var det som en eksplosion af Ondskab, Jeg sendte ned.

                                          Men således var det ikke hos alle De Ældste.
Mange havde ikke nået at samle så meget Mørke sammen som disse dybest faldne; - og hos dem var størrelsen og styrken af Mørket betydeligt mindre. Dét, der skete, når disse blev inkarnerede som mennesker, var, - at nok var de Onde, men der var måde med Ondskaben; - og endnu en vigtig ting. De var i stand til undervejs at lade sig påvirke af Lyset, som de fandt på Jorden blandt menneskene og de mange lyse Engle, G U D til stadighed har ladet inkarnere på Jorden.

                                                ✪       ✪      


Nogle var så heldige, at de vendte tilbage til Lyset, hvor det hos andre kunne tage lidt længere tid; - men ingen af disse Ældste, der var på vej, kunne måle sig med Ondskaben og Farligheden af det Mørke, man fandt uden undtagelse hos alle De dybest faldne Ældste.

Dog havde hver eneste af disse faldne Engle en urørlig Lysfunke givet dem af  G U D i Skabelsesøjeblikket.
                                                         ✱          ✱         ✱

Denne Lysfunke ville på eet eller andet tidspunkt, – ingen vidste hvornår, reagere overfor det dybe Mørke, de alle besad; - og skete det, var de for stedse reddet for det Mørkets favntag, de alle havde været tvunget ind i.

I denne periode, vi befinder os i nu, har G U D ladet inkarnere alle de mange Ældste, der stadig havde Mørke i deres Tanke i den hensigt, at de denne gang skulle få held til at sejre over Mørket og således vende tilbage til Lyset.

                                         Her har vi en højst blandet Forsamling.

De af De Ældste, der har mindst Mørke i deres Tanke, er ikke farlige for deres omgivelser! Vi finder dem blandt Flygtninge, der søger Asyl i andre lande, fordi tilværelsen i det land, hvor de befinder sig i, er blevet for hård. De strabadser, de må gennemgå undervejs, vil være med til at udjævne deres karma, så de alle, når de vender tilbage til Lyskloden, vil have en Tanke, der er helt fri for Mørke.

Der findes også mange mennesker på Jorden, der tilsyneladende er som helt almindelige mennesker; - men sker der noget, kommer Mørket frem i dem, og de viser en helt anden side af sige selv, som sommetider kan føre til mord! -  Det er denne mørke side, de viser frem til stor forbavselse for Venner og Naboer! -  ”Han og hun var da så rar og venlig og viste ikke tegn på noget som helst negativt.”

Men de værste – de ubetingede værste af dem alle – finder vi blandt de dybest faldne Ældste. Her har graden og farligheden af Mørket nået et sådant højdepunkt, at disse mennesker som regel ikke formår at skjule, hvem de er.

Vi finder dem blandt Terrorister, Selvmordsbombere, Storbedragere og Bandemedlemmer; - og så er Jorden i denne periode ved at toppe, hvad angår dårlige Ledere, der desværre alle tilhører Gruppen: De dybest faldne Engle.

Det er G U D´s Mening, at hver eneste af disse Ledere skal sejre over Mørket i deres sind, så Lyset atter kan få adgang; - men da de alle er i besiddelse af et Mørke, hvis grad og farlighed er større end normalt, kan det være meget svært for dem at klare dette.

      Til hjælp og støtte for dem alle har G U D lade inkarnere To Piger i Danmark.
--
Hanne Leffler og hendes Medhjælper Kirsten Pedersen har i 20 år med mellemrum modtaget een eller flere af G U D’s dybest faldne inkarnerede  Engle.
Disse to Kvinder bærer tilsammen et stort ansvar for, at alt det negative, der sker på Jorden lige i øjeblikket, ikke tager overhånd, så Jorden til sidst bliver ubeboelig for mennesker.
De gør dette ved at tage G U D´s dybest faldne inkarnerede Engle under søvnfrigørelse .  - Alle disse Engle, der i 14000 år ulovligt har ladet sig inkarnere på Jorden blandt menneskene og trukket Mørkets tunge spor efter sig overalt, har på denne måde fået så stor en Gæld til menneskene, at denne Gæld kun kan sones på én måde:
Når een eller flere - frigjorte af deres Skytsånd - usynlig står ved Pigernes side og under tankeinspiration afgiver et Angers-Bønskrift til deres mange Ofre, vil den Anger, der følger dette Bønskrift, være så dyb og knusende for dem, at de vakler og skal støttes undervejs.
Men det betyder samtidigt, at det Mørke, der i årmillioner har hvilet i deres Tanke, bliver afpolariseret. - Når dette sker, er de atter modtagelige for Lyset! - Og har først Lyset fået adgang til deres Tanke, vil de ikke mere være i stand til at følge Mørket og Ondskaben på deres vej!
For alle disse mange formørkede Væsener, hvoraf vi bl.a. finder en del Ledere rundt om på Jorden og i de mange Terror-Organisationer, gælder det, at de har behov for på denne måde at blive hjulpet nu, fordi de i denne periode lever deres sidste inkarnation. - Når de en dag forlader Jorden, vil de ikke blive inkarneret mere !
--

De allerfleste dybest faldne Ledere har under søvnfrigørelse stået ved Hanne og Kirstens side; - enkelte af dem er øjeblikkelig vendt tilbage til Lyset; - men flertallet af dem har brug for at stå der flere gange, og enkelte – som Vladimir Putin, Donald Trump, Recep Erdogan m.fl.  – har måttet stå ved Pigernes side mange gange; - og grunden til dette er, at disse Personer har en Mørkemur omkring sig, som er så svær at gennembryde, fordi den består af Mørkets allerfarligste, mest vedholdende og mest uhyggelige karakter.

Men for hver gang, disse Ledere besøger Hanne og Kirsten i deres lette Åndedragt, bliver

denne Mørkemur tyndere og tyndere, og på et tidspunkt vil der gå hul på den, så Angeren

kan få afløb!

.
Det er meningen,

at de alle uden undtagelse skal nå tilbage til Lyset i denne periode,

- og således som det ser ud lige nu,

er det en glæde at kunne meddele, at de alle vil nå det!   29. april 2019                                                ARDOR

      BEKRÆFTET  I  G U D's  NAVN