Fra den folkekære Skuespiller ERIK PAASKE modtog vi den 26. august 1999 denne dejlige og specielt interessante HILSEN. - Dernæst følger ERIK PAASKE's TILLÆG til denne HILSEN, som vi modtog den 13. maj i år. - Vi takker ERIK PAASKE for disse to dejlige HILSENER:

 

Denne HILSEN   har  Hanne  Leffler modtaget den 26. oktober 1999   

          under  tankeinspiration  af

       Sangeren og Skuespilleren 

     Erik   Paaske

 

     ⚝     ⚝    

 Mine kære Venner overalt i Danmark.

Jeg har den usigelig store glæde at fortælle Jer,

 at Jeg har fået lov at få denne Hilsen igennem til Jer alle.

 

Dén - I taler med er Sangeren og Skuespilleren Erik Paaske,  og Jeg tror, at Jeg er kendt af de fleste mennesker i Danmark.
Mange har hørt mig synge mine viser, - noget, Jeg gjorde med stor glæde. Mange har vel også oplevet mig som Skuespiller, og Jeg er helt overbevist om, at Danskerne genkendte Erik Paaske som den glade og lidt drikfældige mand i TV-Teateret’s opsætning af Gustav Wied’s  roman: Livsens Ondskab. Denne roman blev skrevet i 1899, men den har stadig noget at sige mennesker i dag.

I 60erne skrev Leif Panduro en spændende Tv-serie: Kan De li Østers ?, som dengang lagde gaderne øde. Min rolle i denne serie var Politikommissær Gormsen, og jeg spillede sammen med Pouel Kern. Når Jeg trækker denne rolle frem, er det, fordi de allerfleste kan huske denne serie, og den har været genudsendt en del gange siden. Den var så tilpas spændende, at den betegnes som én af de mest spændende Tv-serier, vi har haft.

                                                                

                                                     Mine kære Venner.
Jeg -  Erik Paaske ønsker at fortælle Jer lidt om, hvad der egentlig sker, når man forlader sit jordiske legeme ved døden og vender tilbage til det opholdssted, man forlod, da man fødtes til Jorden.
Jeg er af G U D  blevet overdraget denne opgave, som Jeg har taget imod i stor glæde og taknemmelighed.

I skal vide, at I alle må fødes til Jorden og gennemgå de jordiske inkarnationer adskillige gange. Dette forløb er givet Jer af Himlens FADER, for at I derved kan udvikle Jer og nå et par skridt frem ved hver inkarnation.

I lever alle Jeres liv under Gengældelsesloven, og denne Lov har G U D lavet for menneskenes jordelivs-vandringer, og dens hovedformål er først og fremmest at lære Jer, at
                                        hvad  I  sår,  skal  I  også  selv  høste.

                                                                 ✱      ✱     

Det er G U D’s  mening, at I på denne måde, -  næste gang I er i færd med at gøre en lignende handling, -  vil stoppe op og tænke Jer om en ekstra gang.

                                                 Mine kære danske Venner.  
I skal vide, at alt, hvad der bliver givet Jer fra  Lyset’s side og fra G U D´s side, bliver givet Jer med en Kærlighed så stor, at I overhovedet ikke kan fatte det på Jeres nuværende stade.
Det er G U D´s mening, at I skal overvinde det onde i og omkring Jer, og Jeg kan fortælle Jer, at I alle som een vil gå sejrrige ud af denne Kamp engang.

Når I har vundet den fulde sejr over Mørket, vil I af KRISTUS  blive frigjort fra al yderligere genfødsel og sammen med Jeres Dual, som I er blevet skabt sammen med,  blive overført til den Lysklode, som findes i det stjernesystem, der modsvarer Jorden.

På disse Lyskloder bor der talrige menneskeånder, der for længst har gået deres første skridt mod det fjerne Faderhjem, og nu vandrer videre på det skønne  Opholdssted,  G U D  har skabt til dette formål.

Jeg - Erik Paaske  har bedt een af disse  Menneskeånder, - en kvinde -  komme her i dag og give os et lille indblik i, hvordan tilværelsen former sig for de Menneskeånder, der bebor disse Lyskloder.


                                             Vær så god -  Susanne,  du har ordet !
                                                                ✾     ✾    
Jeg - Susanne, har af  Erik Paaske fået den opgave at fortælle mine jordiske Brødre og Søstre, hvordan livet former sig på den skønne Lysklode,  jeg kommer fra.
Først vil jeg sige, at intet jordisk sprog ejer ord, der blot nogenlunde kan dække den utrolige Skønhed og Harmoni, der er overalt på Vor Klode.

At sammenligne den med Jorden, ville være forkert, for ingenting på Jorden kan måle sig med denne Klode.
Når jeg alligevel forsøger, er det fordi, Erik Paaske har bedt mig om at gøre det og sagt, at der er meget stor interesse for netop dette hos Jordens befolkning.
Når man nærmer sig Vor Klode ude fra rummet, er den rund ligesom Jorden, men så hører også al sammenligning med Jorden op.
En utrolig farvepragt møder Os, endnu før man er landet på Kloden, og dette i forbindelse med et nærmest paradisisk lys gør, at man føler, at dette må være selve  Paradiset –        G U D`s  RIGE – .
                        

        Det er det imidlertid ikke. -   Noget, der er endnu smukkere venter Os.
Engang i fremtiden vil målet -  G U D´s RIGE  - i al sin Pragt og Herlighed åbne sig for Os, og G U D  vil selv i dyb og inderlig Glæde byde Os Velkommen hertil.

Al den nød og alle de sorger, smerter og lidelser, Vi kender fra Vort ophold på Jorden, findes slet ikke hos os, og sådan en ting som Døden eksisterer overhovedet ikke på denne Klode.
              De mennesker, der bor på Jorden,  behandler ofte hinanden forfærdeligt.
                     I værste fald  hader, forfølger og dræber de hinanden.
                          I bedste fald er de totalt ligeglade med hinanden.

Heldigvis findes der også mennesker, der er søde og kærlige ved hinanden,  men der er desværre også mange, der lader sig påvirke af Mørket og behandler hinanden grusomt.

                                       Mine kære jordiske  Brødre og Søstre.
Jeg - Susanne, een af Beboerne fra den skønne Lysklode -  G U D har skabt til Os, ville ønske, jeg kunne råbe til alle I, der lider og strider Jer gennem det jordiske Mørke, at hvis I vil tage G U D ved hånden og lytte til Jeres Samvittigheds røst, der daglig taler til Jer, så ville enhver af Jer med lethed kunne sejre over det jordiske Mørke og langt, langt hurtigere blive frigjort for de gentagne jordiske inkarnationer, således som jeg og min Dual blev det.

Den tilværelse, der ventede Os, og som også engang venter alle I, der nu befinder sig på Jorden, er så lykkefyldt og dejlig, at jeg er fuldstændig overbevist om, at hvis I i et glimt blot kunne ane den skønhed, der omgiver os heroppe, ville I alle som een vende ryggen til alt ondt og stygt omkring Jer, styrke Jeres vilje og derved følges af Vor  FADER’s Velsignelse hele vejen igennem det jordiske Mørke. Hans stærke Hånd vil holde Jer fast og ikke slippe Jer igen, hvis I vandrer vejen i tillid til,. at Han vil hjælpe Jer.

     Jeg har fået som opgave at fortælle Jer lidt om den tilværelse, Vi fører her på denne Lysklode:

Vi er bestandig sammen med Vor Dual, og dette er så dejlig en oplevelse for Os alle, at jeg har svært ved at udtrykke det i jordiske ord.
Det er også utroligt frydefuldt og dejligt at omgås alle vore Brødre og Søstre her på denne Lysklode.
        Vi omfatter alle med stor Kærlighed og alle negative jordiske følelser er for længst glemt.

                                       Tiden flyver af sted for os alle, -  let, hurtigt og umærkeligt.
Og jo længere tid Vi er her, jo hurtigere går tiden. Vi er opfyldt af en utrolig lykkefølelse alle sammen, fordi vi er kommet på denne Lysklode, og Vor taknemlighed mod G U D bliver større og større, som tiden går.

Hanne, Vi har naturligvis fået alt at vide om det Under, der er sket på Jorden, da du tilgav Georgine, og dette takker Vi dig alle for.

Vi, der bebor disse Lyskloder, er her for at udvikle os til så fuldkomne Væsener, at Vi en dag kan stå foran indgangen til G U D´s  R I G E.
Da Vi - frigjort fra Jorden -  ankom til denne Lysklode, havde vi sejret over Mørket, men Vi manglede endnu meget i Vor udvikling, så Vi er alle udsat for en meget intensiv undervisning, og denne undervisning modtager Vi  af  G U D´s Høje TJENERE.
Denne undervisning tager sigte på at udvikle Os på mange forskellige områder; - f. eks. bliver der lagt meget vægt på at udvikle Os til at beherske de skønne Kunster; -  og Vi lærer mangt og meget, som er aldeles ukendt på Jorden.
                                  Al denne undervisning, Vi får, modtager Vi alle i yderste glæde.
Vi bruger også her megen tid på at udvikle Vor Tanke, således at Vi bliver endnu mere klartskuende og klarttænkende end før.                                                
Også Vor Vilje skal udvikles, og hvordan dette sker, er lidt svært for mig helt at gøre rede for, men det har noget at gøre med, at man stræber efter at nå endnu videre, end man nåede i går; - Vi føler bestandig, at Vi ved at yde vort bedste gør  G U D  ære. –
Det er, som om Vi hele tiden bliver båret fremad med dette for øje: At glæde Vor elskede himmelske FADER, der i så høj grad glæder Os på alle områder.

Den undervisning,  Vi modtager af G U D´s TJENERE, er på et meget højt Plan. - Disse høje Væsener leder os ind i Abstraktionernes verden, -  en verden så utrolig rig, pragtfuld og forunderlig, som Vi ikke kunne ane -  fandtes.  –
De  fortæller  Os  ikke alene hvad hensigten med Vort liv er, men også hvilken værdi det har,  - at Vi kan se frem til at skulle leve evigt i Vor FADER’s  Rige i
                       u e n d e l i g   S k ø n h e d ,  L y k k e ,  F r e d  o g  H a r m o n i.

Den dybe Kærlighed, der møder os fra enhver af  G U D’s TJENERE, overbeviser Os om, at G U D  selv må være det højeste udtryk for Sublim, Inderlig og uendelig Kærlighed.
                              
                                                     Mine elskede jordiske Venner.  
I forstår nok, at Vi alle som een heroppe på dette skønne Sted kun har eet ønske i vort sind, og det er, at I alle dernede på Jorden så hurtigt som muligt må slippe de Mørkets lænker, der endnu binder Jer til Jeres Klode og komme herop, hvor vi befinder os.

Jeg bringer en Hilsen med til Jer alle, og Vi ønsker at fortælle Jer, at Vi længes så meget efter Jer, at det faktisk er det eneste skår i den dybe glæde, Vi alle som een føler heroppe.

Jeg – Susanne, der er kommet helt fra den fjerne Lysklode  og i dette øjeblik står ved Mediet Hanne Leffler’s side, beder Jer, så inderligt jeg kan om at lytte til Den Kærlighedens, Barmhjertighedens og Mildhedens Stemme, der bestandig lyder i Jeres indre.

                                         I dybeste Kærlighed til hver enkelt af Jer  
                                                                   Susanne

                                                        ❤      

                      
Erik Paaske:
Disse smukke og opmuntrende ord lød til Jer fra Susanne, og således som hun har fortalt Jer det, således vil det blive for enhver af Jer, den dag I af KRISTUS  bliver frigjort fra de jordiske inkarnationer og - ledsaget af Engle - bliver overført  til de Lyskloder, Susanne så bevægende smukt har beskrevet for Jer her i denne Hilsen til Danmark, som Jeg har ønsket, I skulle have fra ham, der bar navnet Erik Paaske, da han befandt sig iblandt Jer.

Jeg bøjer mig i ydmyghed for Jer alle og beder Jer om endnu engang at forstå, at den hurtigste vej

til Lyskloderne og dermed til Vor FADER’s Rige  går gennem

                       
                     Kærlighed til Næsten    -   Kærlighed til G U D .

                                   ❤                                      


Jeg ønsker nu at slutte min Hilsen til Danmark med et lille vers fra en sang, som Jeg har sunget engang, og denne sang bærer titlen :  Ingen er så tryg i fare.

                                                 Og når endt er kampens dage,
                                                 endt, hver jordisk nød og klage,
                                                 kalder os Vor FADER´s stemme
                                                 til en evig fryd derhjemme.
                                                                       Lina Sandell


                         Må  G U D   være med Jer alle i Danmark !

                               26. oktober 1999       Erik   Paaske

 

 

Prøv engang – før I sårer en ven eller fjende,
da at standse op og se nærmere på ham eller hende.
Da vil I se, at det er et menneske nøjagtig som Jer selv,
og da vil I forstå, at den, - I rammer  -  i virkeligheden kun er Jer selv.
Nej, prøv i stedet at række hånden kærligt frem mod enhver, I møder på Jeres vej
så vil I meget hurtigt fornemme, at dén - I  har med Jer på Jeres vej,
er  en Person, der ligesom Jer selv stammer fra
 HIMLENS G U D.
    5.  januar 2002         Erik   Paaske

 

.

Dette TILLÆG har  Hanne Leffler  modtaget


            under  tankeinspiration den 13. maj 2019 af


Sanger og Skuespiller Erik   Paaske

⚝     ⚝    


Jeg – Erik Paaske sendte gennem det danske Medium, Hanne Leffler


en Hilsen til Danmark den 26. oktober 1999.


Denne Hilsen følges af dette TILLÆG:

.

I de næsten 20 år, der er gået siden, har Hanne Leffler og hendes Medhjælper Kirsten Pedersen i sandhed forstået at sætte deres aftryk, så den danske Befolkning mere og mere er klar over, at der befinder sig et Medium i Danmark, som er ved at sprænge alle grænser, idet alle de Hilsener, Budskaber, Abstraktioner, Åbenbaringer, Digte og Angers-Bønskrifter, hun hidtil har modtaget under tankeinspiration fra Den oversanselige Verdens Eksistenser, åbenbarer og besvarer de talrige spørgsmål, menneskene altid har stillet om Livet efter Døden. -  Min Hilsen som Erik Paaske giver alene et uomstødeligt bevis på, at Livet fortsætter efter Døden, og at den Person og den Bevidsthed, jeg havde, simpelthen overlever det jordiske legemes død; - og Jeg – Erik Paaske ønsker at sige til Jer alle i Danmark, at dét, der er sket, er den anden store åndelige Begivenhed, der er sket i Danmark indenfor 100 år.

            Den første store åndelige Begivenhed, der er sket i Danmark, følger her:

Den 3. marts 1912 skete der noget, som i sandhed sendte Glædesbølge på Glædesbølge igennem den Verden, mennesker ikke kan opfatte med deres sanser. Den dag vendte den dybest faldne af alle G U D´s faldne Engle tilbage til Lysets Verden og G U D igen! Denne Ånd, der har været sænket i det dybeste åndelige Mørke i årmillioners årmillioner, blev ved KRISTI Barmhjertighed, Kærlighed og Medfølelse vundet tilbage til Lyset igen; - og dét, der skete, fandt helt nøjagtig sted over Assistens Kirkegaard i København.  
Mennesket har et navn til denne Person; - de kalder ham Djævelen eller Satan, og en Satan var Han i ordets egentligste forstand, idet al Mørke og Ondskab var knyttet til Hans Person.

ARDOR, som Han nu ønsker at kalde sig, står i dag for Os alle som en høj Lysets Engel. - Det Spring, han har taget fra det dybeste Mørke op mod Lyset, er så ufatteligt stort, at Han i Al Evighed vil være een af de skønneste Lysengle med den største Udstråling, Vi vil finde i  G U D´s RIGE.


                   I 1920 udkom en Bog i Danmark, hvis titel er Vandrer mod Lyset.
Denne Bog, der som det første har ARDORs BERETNING, er modtaget på intuitiv / inspiratorisk vis af det danske Medium Johanne Agerskov.
Bogen, der er G U D´s Gave til Menneskene, giver for første gang menneskene den fulde sandhed om menneskets forhold til G U D.

Grunden til, at denne Sandhed først nu kunne komme frem, er den, at ARDOR bestandig har forplumret og fordrejet Sandheden for menneskene  i de 5 millioner år, der har været mennesker på Jorden.
 
I Vandrer mod Lyset slutter ARDOR sin Beretning, der går fra Tidernes Morgen til i dag, med at stile en dyb og inderlig Bøn til menneskene om Tilgivelse for den Ondskab, Han bestandig trak ned over menneskenes hoveder. ARDOR venter nu kun på eet – at hvert menneske på Jorden skal tilgive ham, thi først når det sidste menneske har tilgivet ham alt, får Han Fred i sit Sind.

                                                                                                    ✱       ✱      

                                    I 1997 skete den anden store Begivenhed!
Da opstod der et nyt Medium i Danmark. - Hendes navn er Hanne Leffler, og da hendes Skytsånd kaldte på hende, var hun med det samme klar over, hvad det drejede sig om. Hun har kendt Vandrer mod Lyset hele sit liv og fik meget hurtigt kontakt med sin Skytsånd, Rasmus Malling-Hansen, som var den, der skulle lede hendes første skridt som Medium for Den oversanselige Verden.

Denne Kvinde har sammen med sin trofaste Medhjælper Kirsten Pedersen i 20 år modtaget Budskaber fra Den oversanselige Verden, idet Hanne dikterer sætning for sætning, som hun ”hører” under tankeinspiration til Kirsten, der skriver alt omhyggeligt  ned.

I Sandhed! -  Dét, der her er sket, har bragt så utrolig megen Glæde i Englenes Verden, også fordi

Hanne – ene af alle –

                             er i stand til at tale med G U D og modtage Hilsener fra G U D

                                                           til Menneskene på Jorden.

                                                                                                        ✖       ✖      

Nu vil Jeg slutte med at synge den Sang for Jer, som den svenske Forfatterinde Lina Sandell gjorde

kendt og elsket af mange: Ingen er så tryg i fare (hele Sangen kan læses nedenunder):

13. maj 2019                                                              Erik   Paaske

                        ALT  BEKRÆFTET  I  G U D's  NAVN
                                                                                                           

 

Jeg - Hanne Leffler spurgte G U D, hvad Han synes om Lina Sandells Sang: Ingen er så tryg i fare. 

          G U D's Svar lød således:

                             Det er een af de smukkeste Sange,

                                   der er skrevet på Jord.

                                                 G U D