Så kom hun på banen, denne kloge og uforfærdede Forfatterinde ELSA GRESS. - - Den 24. juni 2019 modtog vi hendes HILSEN TIL DANMARK. - Vi takker ELSA GRESS for denne inspirerende HILSEN:

 

Denne HILSEN   har  Hanne Leffler   modtaget


 under  tankeinspiration  den 24. juni 2019 af

                                                                           
    Forfatterinde Elsa Gress

(1919-1988)

EN HILSEN TIL DANMARK    
Når Jeg – Elsa Gress ønsker at sende denne Hilsen til Danmark,


så er den egentlige grund nok den,

at Jeg simpelthen ikke kan nære mig for at stikke næsen frem; -

så dette her måtte Jeg ikke lade ugjort!

.
Nu skal man jo ikke tro, at det bare er gøgl og ballade det hele. Jeg er et alvorligt menneske, der tager tingene meget højtideligt, men ok – lidt sjov hører der til, - ellers bliver det for kedeligt.

Som Elsa Gress var Jeg en dansk Forfatterinde, men ved I, hvad Jeg først og fremmest er – en utrolig nysgerrig Person, som er en hund efter gode Nyheder; - og dette her er noget, der slår alt!

Det store, der er sket, er sket i det lille land Danmark; - og lige nu er Danmark ved at sprænges - først og fremmest på grund af det enorme Lys, men også i høj grad på grund af det Medium, G U D har ladet tilflyde vor Nation! Hanne Leffler er i den grad en Person, som vi kan være glade for; - idet hun giver Danskerne noget, som de ikke kunne have fået på anden vis.

Hun er faktisk svaret på enhver Danskers Bøn, og den Bøn, der stiger op fra tusinder af Danskeres hjerter, lyder således:


Kære G U D.
 Fortæl os, hvad vi skal tro på; - giv os Visdom til at skelne mellem ret og galt; - giv os Sandheden, så vi forstår, hvem vi er, og hvad vi er rundet af.

Må vi få åbenbaret lidt af den Verden, Du og Dine Engle befinder Jer i; - og først og fremmest, kære G U D, - lad os få at vide, hvem Du er mere klart og tydeligt end ellers; for det billede, vi hidtil har haft af DIG – VOR HØJE SKABER – er alt for svagt, udvisket og utydeligt til, at vi kan danne os et sandfærdigt billede af DEN MÆGTIGE GUDDOM, der styrer alt!

Lad os få Sandheden at vide om Jesu Kristi Forsoningsdød. Kan det virkeligt passe, at Han ene person har sonet alverdens Synder? Og kan det virkeligt passe, at hvis man går til Alters og indtager KRISTI Legeme og Blod, at man da kan få Tilgivelse for sine Synder? Kan eet menneske – er Han end aldrig så from og god – virkelig bære alverdens Synder på sine skuldre, og vil Du tillade det ?

Vi ønsker også at få at vide, hvordan det hænger sammen med Reinkarnations-tanken; - for hvis vi alle har levet mere end én gang på Jorden, så må det være tegn på, at vi undergår en Udvikling; - og det sætter unægtelig det hele i et noget andet perspektiv.

  HØJE HERRE! Oplys os om hensigten med vort liv på Jorden; - og fortæl os, om vi lever videre efter Døden! Og noget, vi har spekuleret meget over. - Er det kun de virkelig gode og fromme, der kommer i Himlen, eller kan vi alle på et tidspunkt regne med at stå foran DIG og blive budt Velkommen til DIT HERLIGHEDSRIGE?
                                      ✖     ✖    


Alle disse spørgsmål og flere endnu ønsker mennesket af i dag at stille, - og voila – svaret på alt

dette kan Danskerne få, når de går ind på Hanne Lefflers Hjemmeside lefflerhanne.dk . - Her ligger

det hele udbredt for deres øjne. De kan bare gå i gang med at læse; - og dette har Danskerne

allerede for længst gjort. Denne Hjemmeside har efterhånden et besøgstal, der hele tiden vokser og

vokser, og som nu er oppe på 116270 Besøg!

                                                                                                        ✾     ✾    

Jeg – Elsa Gress har set meget frem til at overgive Danskerne denne Hilsen, og Jeg ønsker at sætte dette lille vers under min Hilsen til Jer alle:

                                                                    Mel.: Se, nu stiger solen

Lysvæld bag ved lysvæld i himlen ind,
did, hvorfra den kommer nu, morgnens vind,
ret som om det ånded af lyset ud –
o du milde Fader, min Skaber, Gud!
                                                Jakob Knudsen
                                                                                                                                
    24.juni 2019                                                      Elsa Gress

                                                           BEKRÆFTET  I  G U D's  NAVN