Denne Brandtale 3 kommer fra en Person, der har en masse at sige Danskerne. - Han fortæller blandt andet, hvorfor DANMARK er beskyttet for alle udefra kommende Angreb ! - - Vi takker - " Den, der – skønt Han ikke sidder for Roret mere, - dog er i stand til at bide fra sig" - for denne meget vigtige TALE !

 

Denne BRANDTALE  har  Hanne Leffler  modtaget  
 under  tankeinspiration den 3. september af
Dén, der – skønt Han ikke sidder for Roret mere, -
dog er i stand til at bide fra sig.


Brandtale IIIDén, der taler i dette øjeblik,

er Een, der har en masse at sige Danskerne!

.
I trænger til at blive rusket lidt op, og Jeg tror, Jeg er den rette til det! Er I klar over, at I bor i Verdens mest privilegerede Land? Vi er på alle måder dækket ind, når vi bor i Danmark. - Landet har så stærk en Lysudstråling, at dette Lys spreder Mørket overalt.

Dette Lys sikrer også en anden ting. Det beskytter Landet fra alle udefra kommende Angreb af enhver art  som Naturkatastrofer og lignende. –
               Hvis nogen forsøgte at angribe Danmark, ville det ikke lykkes for dem!
                                    ✶           
Der er flere grunde til dette vældige Lys. For det første er vor Dronning og hele Kongehuset alle som een G U D´s lyse Engle, der har ladet sig inkarnere på denne måde; - og for det andet er Danskerne selv et så udviklet Folkefærd, at de tilhører de højst udviklede i Verden!

Dernæst har G U D ladet inkarnere en Kvinde, som simpelthen har betydet rigtigt meget – ikke alene for Danmark - men for hele Jordens Befolkning.

Lad mig kort ridse op nogle af de ting, hun står bag:

Den 13. februar 1997 afgav denne Kvinde, hvis navn er Hanne Leffler – en så storslået og unik TILGIVELSE, at Lyset nærmest eksploderede omkring hende i dette øjeblik. Dette Lys spredte sig hastigt og nåede på sin vej ud i æteren, hvor Djævelen (ARDOR) havde afsat nogle Æterbestemmelser om den nærmeste Fremtid på Jorden. –

Første og Anden Verdenskrig var afsat i disse Æterbilleder! - Hvis den sidste af disse Bestemmelser var gået i opfyldelse, så havde det set meget sørgeligt ud for Livet på Jorden, idet en altomfattende og ødelæggende Kernevåbenkrig ville have spredt sig fra land til land, og den stærke Stråling ville effektivt have dræbt alt liv på Jorden.

Dette skete imidlertid ikke. Da det omtalte Lys på sin vej nåede disse Æterbestemmelser, var Lyset så stærkt, at det var i stand til at hamle op med Ondskaben i ARDORS Bestemmelser, og det betød, at disse Æterbilleder blev totalt udslettet, - og Faren for Jorden og dens Befolkning blev afværget på stedet

Da dette skete, var G U D i stand til at nulstille samtlige menneskers karma, så de fra den næste inkarnation bliver født uden karma!


G U D, der hidtil havde befundet SIG i Sin Himmel, forlod nu denne Himmel og begav SIG ned på Jorden, - helt nøjagtigt til Danmark, fordi G U D i en periode følte, at HAN skulle stå ved Mediet Hanne Leffler og hendes Medhjælper Kirsten Pedersens side i deres såre vanskelige og såre vigtige arbejde...her......Jorden.                                                                                                                                   (Der er også andre årsager til dette, men det vil senere blive åbenbaret! )

Hanne Leffler har som Medium kontakt med hele Himlens Hærskare af Engle; - alle G U D’s TOLV TJENERE og G U D selv, som hun ene af alle er i stand til at ”høre”, og som følge deraf kan G U D nu via Hanne Leffler sende Budskaber og Hilsener til Jordens Befolkning og dette er sket i et rigt antal de sidste 22 år.


Hanne og Kirstens vigtigste Opgave er foruden at modtage Hilsener fra berømte afdøde Mænd og Kvinder – at modtage G U D’s dybest faldne inkarnerede Engle, som G U D har ladet inkarnere på Jorden i et meget stort antal


Disse faldne Engle har så meget Mørke i deres Tanke, at hvis ikke dette Mørke med mellemrum blev holdt i skak, så ville det ende helt galt


Det er meningen, at alle disse mange Engle skal nå til at få afpolariseret det Mørke, de har i deres Tanke, så Lyset atter kan få adgang


Det, disse To Piger på denne måde gør, er at redde alle disse Engle fra den visse Fortabelse; - og det betyder

                   a.    at hver eneste een af dem kan få indpas i G U D’s RIGE til det Evighedsliv, der venter os alle

                     b.    Hvis ikke disse Engle var blevet reddet på denne måde, ville de have været totalt afskåret fra nogensinde at komme ind i G U D’s RIGE

                      c.    Sorgen over dette og Savnet af disse Engle ville, som tiden gik, vokse til højder hos alle i G U D’s RIGE -  G U D selv inklusive; – og det ville ingen kunne udholde, så på et tidspunkt ville alle bede G U D om at blive udslettet; - og G U D måtte gøre det, da HAN ikke kunne love, at det nogensinde blev anderledes

                      d.    Resultatet ville blive, at G U D måtte slukke alt Lyset i SIT UNIVERS og derefter var der tilbage kun det Mørke, hvorfra intet Liv nogensinde kunne fremstå igen

                                     ❖     ❖    
--
Hanne Leffler og hendes Medhjælper Kirsten Pedersen har i 20 år med mellemrum modtaget een eller flere af        G U D’s dybest faldne inkarnerede  Engle.
Disse to Kvinder bærer tilsammen et stort ansvar for, at alt det negative, der sker på Jorden lige i øjeblikket, ikke tager overhånd, så Jorden til sidst bliver ubeboelig for mennesker.
                   De gør dette ved at tage alle disse dybest faldne Engle under søvnfrigørelse .
 - Disse Engle, der i 14000 år ulovligt har ladet sig inkarnere på Jorden blandt menneskene og trukket Mørkets tunge spor efter sig overalt, har på denne måde fået så stor en Gæld til menneskene, at denne Gæld kun kan sones på én måde:
Når een eller flere - frigjorte af deres Skytsånd - usynlig står ved Pigernes side og under tankeinspiration afgiver et Angers-Bønskrift til deres mange Ofre, vil den Anger, der følger dette Bønskrift, være så dyb og knusende for dem, at de vakler og skal støttes undervejs.
Men det betyder samtidigt, at det Mørke, der i årmillioner har hvilet i deres Tanke, bliver afpolariseret. - Når dette sker, er de atter modtagelige for Lyset! - Og har først Lyset fået adgang til deres Tanke, vil de ikke mere være i stand til at følge Mørket og Ondskaben på deres vej!
For alle disse mange formørkede Væsener, hvoraf vi bl.a. finder en del Ledere rundt om på Jorden og i de mange Terror-Organisationer, gælder det, at de har behov for på denne måde at blive hjulpet nu, fordi de i denne periode lever deres sidste inkarnation. –
                     Når de en dag forlader Jorden, vil de ikke blive inkarneret mere !
                                            ✶     ✶    

Med dette perspektiv for øje ønsker Jeg nu at slå fast, at dét, som Hanne Leffler og Kirsten Pedersen

udfører, redder ikke alene Livet på Jorden - men redder i virkeligheden Evighedslivet for alle

i det hele UNIVERS!

.
Så det, der er sket og sker i Danmark i denne tid,
er så vigtigt, at intet overhovedet kan være vigtigere; -
så det er på høje tid, at dette går op for Danmark og Danskerne,
så Pigerne kan få den anerkendelse og Tak,  de om nogen fortjener!

3. september 2019        Dén, der – skønt Han ikke sidder for Roret mere, -
                           dog er i stand til at bide fra sig.
BEKRÆFTET  I  G U D's  NAVN