Fra den Største, Barmhjertigste og Kærligste af alle ENGLE - KRISTUS modtog vi den 8. september 2019 denne storslåede og smukke TALE - henvendt til alle Mennesker på Jorden. - - -- - - - - Derefter følger KRISTUS i STILHEDEN fra den 12. december 1999:

Denne TALE  har  Hanne Leffler  modtaget  
    under  tankeinspiration

den 12. december 1999 og 8. september 2019 af


      KRISTUS, der taler til Menneskene 

samt  KRISTUS  i Stilhede

 
 

.
 
                                   Hør mig, I mennesker overalt på Jorden!

                            - Hør mig, thi Jeg – KRISTUS  taler til Jer nu!Jeg er den af alle G U D’s Engle, der har ansvaret for, at menneskenes inkarnationer alle sker, som de skal.

Da G U D for årmillioner siden spurgte Sin samlede Engleflok, om Vi ville hjælpe HAM med at lede Hans sidst skabte Børn – Menneskene ud af Mørket og fremad mod Lyset, var min Dual den første, der i dyb Medfølelse med de lidende mennesker, ønskede at hjælpe dem.
Som hendes Dual greb Jeg Tanken, og Vi trådte begge som de første frem og gav  G U D Løftet - at lede Vore yngste brødre og søstre til at blive Os selv lig.  – G U D tog med Glæde imod Vort Løfte; - og Dualpar efter Dualpar trådte derefter frem og gav  G U D dette Løfte!

                                           G U D takkede Os alle og sagde henvendt til mig:


Du var den første, der sammen med din Dual trådte frem og gav MIG Løftet; - dig giver

JEG Hovedansvaret for denne store Gerning. Du skal være Min Repræsentant blandt

Englene; - og på dig påhviler Hovedansvaret for menneskenes inkarnationer.

                         I det øjeblik, du trådte frem med dette Løfte, blev du til KRISTUS.
                                                                          ✖                                                          Jeg takkede G U D.  Mit svar lød således:


Jeg lover at lede mine yngste brødre og søstre på Jorden, og Jeg slipper dem ikke, før Jeg har bragt

den sidste til hvile i DIN FAVN.                                                                                                                                                 FADER. Vær med Os alle !

                                         ☘     ☘    


I 5 millioner år har menneskene kæmpet og stridt og kæmpet og stridt; - thi Kampen ud af Mørket var svær; - men for talrige lykkedes denne Kamp.

G U D gav mig Magt til at frigøre ethvert menneske fra de jordiske inkarnationer, når de når så vidt; - og det er hver gang en usigelig Glæde for mig at gøre dette!

For det pågældende Menneske selv vil han eller hun mindes denne Stund i Al Evighed. – I Frigørelsesøjeblikket mister den pågældende Person sit jordiske Præg og står i den Engleskikkelse,     G U D har givet enhver i Skabelsesøjeblikket.

Når Jeg henvender mig til Jer i dag, så er det først og fremmest min Kærlighed til hver enkelt af Jer, der gør, at Jeg ønsker at fortælle Jer, hvordan I lettest kan nå til det store øjeblik, hvor Jeg frigør Jer fra al videre jordisk inkarnation!

                                                         Mine kære brødre og søstre.
                                     På Jorden er I omgivet af Lys såvel som Mørke.
--
Mørke og Lys, som ikke må forveksles med det jordiske mørke og lys, er mægtige magnetiske virkende Kræfter, som begge har indflydelse på det jordiske liv.
                          Mørket er lig med det Onde, og Lyset er lig med det Gode.
Dét, der er menneskenes opgave på Jorden, er at yde Mørket (det åndelige Mørke) modstand og følge Lyset, for kun på denne måde kan menneskene sejre over Mørket, så de kan forlade Jorden og vandre videre ad lysere og bedre veje,  indtil  Målet –  G U D’s Rige -  er nået.
--

Hvis I beslutter Jer til at følge Lyset – det gode og sky Mørket – det onde, så vil Jeres tanke og vilje helt uvilkårlig lede Jer ad den vej, som I selv har ønsket; - og dette vil gøre det nemmere for Jer.

G U D – Jeres SKABER har i SIN UENDELIGE KÆRLIGHED til Jer alle sat Jer på Jorden i den hensigt, at I skulle lære at sky Mørket og følge Lyset; - for kun på denne måde vil I blive så fuldkomne, at I er parate til at indgå i det skønne Evighedsliv i   G U D’s RIGE, der venter Jer alle.

Husk – I er alle Børn af DEN ALMÆGTIGE, ALKÆRLIGE og ALVISE  G U D; - og G U D vil gøre alt for at støtte Jer, så I klarer Kampen mod Mørket med Bravur.
                                             ✤              ✤

Når Jeg -  KRISTUS har frigjort Jer, så vil I sammen med en stor Skare ligesindede menneskeånder blive ført til en Lysklode i G U D’s UNIVERS, hvor I vil møde de menneskeånder, der gik forud og lære dem at kende; - og Jeres Liv på denne Lysklode, hvor der ikke findes Smerte eller Død, vil være fredeligt, harmonisk og opfyldt af Kærlighed til alle.
I skal fortsætte Jeres Udvikling på denne skønne Lysklode; - og G U D har bedt nogle af SINE TOLV TJENERE om at undervise Jer i alt, hvad I har brug for på denne Klode.
Disse høje TJENERE, der bærer en Kærlighed uden ende til enhver af Jer, vil stå foran Jer som            G U D’s  Repræsentant, indtil I selv er så fuldkomne, at I kan stå foran  G U D i HANS RIGE og blive budt Velkommen til Livet i Al Evighed.

                      FADER – Jeg beder DIG lægge DIN VELSIGNELSE i mine Ord,


                                           så de når Menneskene.


                                       FADER.Velsign Os alle!


                                                             KRISTUS

                                               ☘     ☘    
                                                                                                                                             


G U D:
                                              JEG takker KRISTUS for Hans Ord til Menneskene!

KRISTUS er den Broder af alle, der omfatter Jer med størst Kærlighed, og disse meget indtrængende

ord er givet Jer i håb om, at I alle vil følge Lyset!

JEG beder Jer også med vægt om at sky Mørket og det onde på Jorden. - Hvis I viljeløst giver efter

for hver Mørkeimpuls, så vil I berede Jer selv mange flere Lidelser,  fordi I - ifølge Min Udviklingslov

for mennesker – i næste inkarnation vil møde dét, I selv sendte ud af godt eller ondt!


                                  MIN VELSIGNELSE skal følge enhver af Jer


8. september 2019                               G U D

                                                      ✖

.      Dette har jeg  Hanne  Leffler  modtaget
     under tankeinspiration

den  12. december 1999 af
       KRISTUS  i stilheden

  ☘     ☘    


                             
Det er i stilheden, at de store tanker fødes; -
og det er i stilheden, at alt dét,
som piner een, bedst  grædes  ud.
 Det er  også i stilheden, at de største Åbenbaringer bliver åbenbaret;
og det var i stilheden,
du første gang hørte  G U D’ s  Stemme - Hanne !
Det er i stilheden, at de største opfindelser bliver gjort.
Det er i stilheden, den største Musik bliver skabt.
Det er i stilheden, den største Kærlighed bliver til.  -
Det er også i stilheden, at alt had forlader dine tanker og afløses af en dyb undren over, at du var i stand til at rumme
den slags følelser.
I stilheden fødes dét, som senere skal vise sig at være det største,
der er givet Menneskeheden.
I stilhed skete det største Under, der nogensinde er sket på Jorden!
I dyb stilhed tilgav det ene Menneske det andet
og reddede Os alle fra Udslettelsen.
I den stilhed, der fulgte efter, formåede en lille Menneskeånd at hæve sig op til at blive det største Menneske, der nogensinde har levet.

Og i stilhed modtog Hanne disse ord  fra
                                                  
12. december 1999                KRISTUS

                                                                          ☘    ☘   
          .

.


                ALT  BEKRÆFTET  I  G U D's  NAVN

       ✖           Mægtigste KRISTE

1.    Mægtigste Kriste, menighedens herre,
den du har tegnet med dit kors til ære,
kom dog at hjælpe os af fjendens snare,
dit folk bevare!

2.    Før du selv striden for de børn så svage,
tving du vor fjende, driv hans magt tilbage,
hvad sig mod dig og dine vil ophøje,
selv du nedbøje!

3.    Fred udi kirken vi af dig begære,
fred udi landet du os og beskære.
Fred udi hjertet du for alting give!
Hos os du blive!
                                            M.A. Løwenstern

         Skønne september

1.    Skønne september, - hybenpragt på gærde!
Sladrende stære, I er sent på færde!
Guldsol i guldløv varmt for livet kæmper.
Skønne september!

2.    Rige september, - mon jeg nødder finder?
Halmstrå i hegnet end om høstlæs minder.
Hør:  æbler falder, mens i månestrømme
stille vi drømme.

3.    Klare september, høj og  blå sig hvælver
himlens  bue, - skovens løvpragt skælver;
luende så jeg dagens stjerne dale, -
tys, minder tale.

4.    Gustne september, - under farvepragten
lurer den død, som sidst vil tage magten.
Skinnende øjne, rosenrøde kinder
sørgeligt minder.
                                                     Olfert Ricard