Den 20. juni 2000 modtog vi en HILSEN fra een af Amerikas største Præsidenter - ABRAHAM LINCOLN. - Denne Præsident Ord lyder stadig indtrængende til OS! - Det er med stor Glæde, denne Præsident får plads på denne Side. - - - - Den 29. maj 2019 modtog vi en TILLÆGS-HILSEN fra ABRAHAM LINCOLN, som denne gang ikke akene er stilet til AMERIKA, men til hele Jordens Befolkning !

 

Denne HILSEN   har  Hanne Leffler   modtaget 

   under  tankeinspiration  den 20. juni 2000 af af                                                                      

              Præsident  A b r a h a m   L i n c o l n  

(1809-1865)

                                                  EN HILSEN TIL AMERIKA

 

                                                            

Til USA’s 49 Stater og Sydstaterne

fra den Præsident,
der bar navnet A b r a h a m   L i n c o l n 
..


Jeg – Abraham Lincoln blev – som mange af Jer sikkert er bekendt med, født i 1809 i Staten Kentucky, og de første mange år af mit liv var Jeg beskæftiget med mange forskellige arbejdsopgaver.

I 1836 virkede Jeg som Sagfører i Springfield, men endnu tidligere var Jeg blevet medlem af Illinois’ Lovgivende Forsamling, og i 1860 blev JEG valgt som Det republikanske Partis første Præsident.

--

Jeg var hele mit liv besjælet af én ting:
At Negerslaveriet i bund og grund var forkert og burde ophæves ved Lov.
Dette kæmpede Jeg for til min Død i 1865.

--

Mange var enige med mig i dette, men der var lige så mange, der var uenige med mig. Og dette lagde starten til den Borgerkrig, som varede fra 1861 – 1865.

I 1862 ophævede jeg Slaveriet ved Lov for de Slaver, der befandt sig i Nordstaterne. Jeg blev genvalgt til Præsident i 1864, og den 9. april 1865 overgav Sydstaterne sig.

                          Fem dage senere skød en fanatisk Sydstatsmand mig i et Teater i Washington.
        Jeg havde netop samme dag i et Ministermøde talt for en forsonlig politik med de Undertrykte.Under Teaterforestillingen lod Jeg mit blik hvile på en Loge, der var draperet med en Flagdug; - et

Silkeflag af samme slags, som det, Jeg i februar 1861 løftede i vejret i Independente Hall I Philadelfia

og svor ved,
                 at Jeg hellere ville lade mig dræbe på stedet, end svigte dette Flag,
           som lovede - at Byrderne engang skulle løftes fra alle menneskers skuldre,
                                             at alle skulle have de samme chancer.


Den aften havde Jeg min Kone og min øvrige familie med i Teatret. Jeg følte mig meget opstemt og glad på grund af det Ministermøde, Jeg netop havde deltaget i om dagen.
Ved næste scenes begyndelse skete der noget aldeles skæbnesvangert for mig og dermed for Amerika. Ude i korridoren kom der i et ubevogtet øjeblik en bevæbnet ubekendt mand. Han havde gjort sine forberedelser grundigt og ventede nu på det mest belejlige øjeblik.

Gennem det hul, der i forvejen var boret i døren, studerede han nøje dem, der sad i Logen, - særlig mig i den polstrede gyngestol. Han åbnede forsigtigt døren og trådte et skridt frem mod sit menneskelige mål. I den ene hånd bar han en kort pistol med eet skud. Han løftede armen, lod blikket glide langs piben mod sit Offer 1½ m derfra – og trykkede så af. En blykugle trænge ind i venstre side af hovedet, traf hjernen skråt og blev siddende nogle tommer bag det højre øre.
                       
For mig slukkedes lyset den dag. Det var et godnat, et farvel - et langt farvel til den gode Jord og træerne, som voksede på den – til de venlige mennesker og Verden, - til hele Menneskeslægten, som Jeg elskede!

Min Død bragte røre i hele Amerika. Jeg var meget elsket af almindelige amerikanske Borgere, og alle følte min Død om et dybt personligt og smerteligt Tab.

                       At det lykkedes mig at ophæve Negerslaveriet ved Lov,

            er én af mine største Fortjenester, mens Jeg sad i Præsidentembedet.

Jeg ønsker nu at sige dette til Nord- såvel som Sydstaterne i dag:

Når der sker en Tragedie, som dén, der skete den 14. april 1865, hvor en mand baner sig vej ind i Teatret under en Forestilling og skyder Landets Præsident, så er det så sørgelig en ting, fordi det viser, at menneskene sætter Magt og Penge øverst og totalt glemmer Menneskelighed og Respekten for menneskeliv, og her ønsker Jeg – Abraham Lincoln – engang Jeres Præsident – at sige til Jer:

                                       Pas på, når pengene er ved at tage magten fra Jer.
                               Lad ikke dette blive det vigtigste i Jeres liv, for gør I det,
                            kan det ende med en Tragedie som dén, der dræbte mig.

At Jeg overhovedet er i stand til at sende Jer denne Hilsen, kan Jeg takke en dansk Kvinde, hvis navn er Hanne Leffler for. Hun har under tankeinspiration modtaget min Hilsen til Jer, og denne Kvinde er så usædvanlig, at hun er i stand til noget, som intet menneske på Jorden nogensinde før har været i stand til.
 
Hun er i stand til at opfatte de uhyre fine Svingninger fra  G U D’s STEMME, og hun har allerede på nuværende tidspunkt modtaget flere Budskaber og Åbenbaringer fra  G U D, som hun vil overgive Verden.

Gennem denne danske Kvinde, fra hvis hånd I vil modtage adskillige flere Hilsener og Budskaber – blandt andet fra den amerikanske Negerretsforkæmper Martin Luther King samt flere amerikanske Præsidenter, hvoraf Præsident John F. Kennedy er den seneste – ønsker G U D selv at ledsage min Hilsen til Jer med disse ord:G U D:
                  Mine elskede Børn – ikke alene i Amerika – men på hele Jorden.
Den Præsident, som bar navnet Abraham Lincoln, og som har sendt Jer denne Hilsen, blev i eet nu frataget Jer under en Teaterforestilling i 1865, og dette ulykkelige Tab ønsker JEG nu at genoprette ved at sende Jer denne Åbenbaring.

I skal vide, at JEG var med Jer i Teatret hin ulykkelige dag, og når JEG ikke forhindrede dette Mord i at finde sted, skyldes det MIN UENDELIGE STORE KÆRLIGHED, som JEG bærer i MIT HJERTE til alle Mine Børn på Jorden.

Da JEG skabte Jer og satte Jer på Jorden, gav JEG Jer samtidig alle en fri vilje.  JEG ønskede, at I ved hjælp af denne skulle kæmpe Jer vej igennem den jordiske Mørkeverden og sejre over Mørket og det Onde i og omkring Jer.

Dette Løfte har JEG givet Jer alle. – Altså også dén mand, der dræbte Jeres Præsident, og hvis JEG havde forhindret ham i dette Mord, havde JEG samtidig brudt MIT LØFTE om, at alle Mine Børn – uden undtagelse – ejer en fri vilje.
Dette Løfte er JEG – HIMLENS G U D -  ikke i stand til at bryde, og JEG ønsker derfor i dag at advare Jer.

                                                      Mine elskede Børn.
Den Gave, I alle har modtaget af MIG – Jeres FADER – den frie vilje – er givet Jer i håb om, at I ville anvende den i det Godes tjeneste og ikke til at føre Krig mod hverandre og gå ind over et fremmed Lands grænser og uden tanke for følgerne udslette de mennesker, der bor i dette Land for at tilfredsstille Jeres eget Magtbegær.

                                                     JEG beder Jer i dag:


Lad det Gode få overtaget i Jeres sind.


Respekter Ejendomsretten hos de mennesker, der omgive Jer.


Tal blide, kærlige og forstandige ord til Jeres Medmennesker.


Lad aldrig nogensinde Ondskaben og Hadet få overtaget i Jeres sind.


Lad aldrig nogensinde Uforsonligheden komme imellem Jer og Jeres Broder, men søg kærligt at støtte hinanden, søg kærligt at lette hverandre nogle af de Byrder, I alle bærer på.

                                 ✖     ✖    


Hvis I – Mine Børn – følger denne Vej, så vil I for alvor fornemme, at MIN VELSIGNESE følger Jer, at MIN HÅND leder Jer, hvor I end går, og den Vej, I vandrer, vil forekomme Jer let og lys, da ingen Byrde mere vil tynge Jer.


Den dag vil komme, hvor I – befriet for al jordisk begær – vandrer videre ad lysere og lykkeligere Veje, og en dag,  en dag vil I - Mine kære Børn stå foran Porten til MIT RIGE, og her vil JEG i dyb og usigelig Glæde byde enhver af Jer Velkommen til det Evighedsliv, JEG har beredt Jer alle.

                                              Denne Tilværelse vil overgå alt i en

                              F r y d ,  G l æ d e,  K æ r l i g h e d   og   H a r m o n i,

                                    som bestandig vil vokse og vokse i Al Evighed.


                                                                     G U D

                                            


                             
Disse ord har G U D sagt til Jer gennem det danske Medium Hanne Leffler, og Jeg – Abraham Lincoln ønsker at slutte min Hilsen til Jer med disse ord:

                                                Mine elskede Venner i Amerika.


Lad det amerikanske Flag – det smukke og festlige ”Stars and Stripes” være det Banner, I

løfter højt over Jeres hoveder og under hvilket I kæmper den Kamp, der udspiller sig i Jeres eget indre:
                         Kampen mellem det Gode og det Onde.Brug den frie vilje, I har modtaget af VOR FADER til at vandre Lysets Veje, thi derved skaber I både Jer selv og hele Verden om til et ægte Paradis, og Jeg – Abraham Lincoln beder Jer:

                               Lad dette Paradis begynde i Jeres eget hjerte.


                        Må G U D velsigne Jeres videre færd,

                  til vi engang alle skal mødes i HANS RIGE.

20. juni 2000                                                                    A b r a h a m   L i n c o l n

 


                                  BEKRÆFTET  I  G U D's  NAVN

                                                     

Abraham Lincoln var en mand af sjælden redelighed og uselviskhed med en umådelig viljestyrke og skarp dømmekraft, og Han står med fuld ret som een af de højest elskede og respekterede mænd i den engelsktalende verden.
Abraham Lincoln havde kort før sin død, da Han på ny indsattes som Præsident, givet Retningslinjerne for sin politik med disse ord, som også blev talt over Hans grav:Uden nag til nogen,
med næstekærlighed overfor alle,
urokkelig i retfærd således,
som G U D indgiver os at se retfærdighed

✱     ✱