KEMAL ATATÜRK - en forhenværende tyrkisk Præsident, der døde i 1938, har under tankeinspiration givet os følgende HILSEN, hvori han gør opmærksom på, at han er meget utilfreds med den måde, TYRKIET bliver ledet på i nuværende Periode.

 

 

 

 

 

        ✺ 

Denne HILSEN

har Hanne Leffler  modtaget  modtaget                                                                            

under  tankeinspiration

den 8. oktober 2019  af

 KEMAL  ATATÜRK   (1881-1938)

          .     ➤    

.
                                                     Denne Hilsen er sendt til Tyrkiet fra
                                   en forhenværende tyrkisk Statsmand, Reformator og Præsident.

                                                      Hans navn var Kemal Atatürk.
 
Han sluttede sig til Ung-tyrkerne, da han var ung Officer i den Osmanniske Hær. Disse ønskede reformer og modernisering, og det var Atatürk også indstillet på, og da han var en dygtig strateg, sprang han ud som Reformator.
Som Officer spillede han en fremtrædende rolle i det vellykkede forsvar af Gallipolihalvøen 1915-16 – dvs. under Første Verdenskrig. Dette betød et afgjort forlis for Ententemagternes forsøg på at gennemføre den første Amfibielandgang i moderne Krigshistorie og skaffede den dygtige Atatürk et Ry, der nåede langt ind i Fjendens rækker og hinsides Krigen. Atatürk var på denne måde i stand til at sætte sig i respekt, og dette kom ham til gode senere som Tyrkiets Præsident fra 1923, og til han dør i 1938.
 
Atatürk blev Leder af en fast sammentømret og slagkraftig nationaltyrkisk Modstandsbevægelse, og det lykkedes ham dels at mobilisere den tyrkiske Befolkning, dels at stemme Stormagterne venligt overfor de tyrkiske nationale Krav.
Ved Lausannefreden i1923 sikrede Atatürk fuld uafhængighed for Tyrkiet, som blev udråbt til Republik, hvorved Sultanatet blev afskaffet, og Atatürk blev udråbt som Præsident.

                               Den Person, der hidtil har talt, er omtalte  Kemal Atatürk.

Jeg forlod Jorden i 1938; - og jeg havde god tid til at tænke over mit liv som Atatürk. Jeg var som tyrkisk Præsident meget streng og selvretfærdig og lod aldrig nåde gå for ret! Jeg sørgede for at skille mig af med Modstandere og andre, der ikke passede ind i det mønster, jeg havde lagt for Tyrkiet. Jeg var kort sagt en meget hård Præsident; - og jeg havde god tid til at angre min forkerte adfærd. På et tidspunkt kaldte jeg på G U D og bad om at blive udslettet, fordi jeg ikke kunne udholde disse tanker.
 
G U D  svarede mig og sagde således:


                                                           Kemal Atatürk.
Du har i sandhed anvendt Mørket i din Regeringsform, og du har således meget at sone.


På et tidspunkt skal du atter inkarneres, og det bliver også denne gang i Tyrkiet. -

Du kan sone din Gæld  til dette Land ved at rette op på dét, der er gået helt skævt for

ham, der er blevet Præsident, når du kommer til.
                                            G U D 

                                                          ✖


Jeg – Kemal Atatürk er for længst blevet inkarneret i Tyrkiet og har i dag en fremtrædende Rolle; - og det betyder, at jeg nu med klare øjne kan se, hvor mange fejl der begås hver dag i Tyrkiet af den nuværende Præsident.
 
Denne Præsident betragter sig selv nærmest som Gud; - er blottet for enhver form for Ydmyghed og har på Statens regning bygget et Kæmpe-Slot som Residens for ham selv.
 
Han mangler enhver følelse for sit Lands Borgere, og dette udmønter sig i, at han uden Skånsel og helt uden Rettergang har ladet fængsle op til 150.000 Borgere, som han beskylder for at være delagtige i det Kupforsøg, der blev rettet imod ham for 3 år siden. -  Rent bortset fra, at en så stor menneskemængde umuligt alle kan have stået bag et Kupforsøg, så er Sandheden den om dette Kup, at den gode Præsident for at få opmærksomhed om sin Person selv har arrangeret og skabt dette Kupforsøg.
 
Han dirigerer med hyppige mellemrum Bomber rundt omkring i Tyrkiet, som dræber både Tyrkere og Turister. Ikke desto mindre har han hver gang beskyldt Kurderne for at stå bag disse Bomber
 
Denne Præsident har set sig gal på Det kurdiske Folkeslag, og har med mellemrum smidt Bomber i hovedet på dem som Straf for noget, de ikke har gjort
 
Da den Saudi-Arabiske Journalist Jamal Khashoggi mistede livet, da han gik ind i den Saudi-Arabiske Ambassade i Istanbul for at bestille bryllupspapirer til sig og sin Veninde, så hun ham aldrig mere! Han blev simpelthen slået ihjel og fjernet så godt, at ingen har fundet ham.  Den Saudi-Arabiske Republik fik Skylden for dette Mord, men den, der i det skjulte havde givet Ordre til dette - var Præsidenten!

       ➤     ➤    
 
Jeg, som har været Kemal Atatürk,

har fået Opgaven at trække tæppet væk under denne Præsident; -


         og jeg helmer ikke, før jeg har løst denne Opgave!
 
8. oktober 2019                                                                                         Kemal  Atatürk

 

ALT  BEKRÆFTET  I  G U D's  NAVN   

                                                       ✖
 
fra Nettet:
Mustafa Kemal Atatürk - indtil 1934: Gazi Mustafa Kemal Paşa - (født 1881 i Thessaloniki, Osmannerriget, død 10. november 1938 i Istanbul, Tyrkiet) var tyrkisk feltmarskal, revolutionær, statsmand og er grundlæggeren af det moderne Tyrkiet. Atatürk proklamerede Tyrkiet som en republik d. 29 oktober 1923 og blev valgt som landets første Præsident. Atatürk var militærofficer under første verdenskrig og fik heltestatus i forbindelse med slaget ved Gallipoli i 1915. I tiden op til Osmannerrigets endelige fald i 1922, ledte han den Tyrkiske Nationalbevægelse under den tyrkiske uafhængighedskrig. Efter at have etableret en provisorisk regering i Ankara (Kuva-yi Milliye) lykkedes det at overvinde de udsendte allierede styrker (se Ententemagterne). Det resulterede i afslutningen på den tyrkiske uafhængighedskrig.
Herefter påbegyndte Atatürk straks et politisk-, socialt, økonomisk- og kulturelt reformeringsprogram i bestræbelserne på at transformere samt reformere det Osmanniske Rige til en sekulær nation med selvstændighed. Under Atatürks ledelse opførtes tusinder af skoler, hvor skolegangen i Tyrkiet blev obligatorisk samt gratis for alle - der var ikke længere et skel mellem rig og fattig/- pige eller dreng. Derudover, fik kvinder overdraget lige civile- og politiske rettigheder - de fik stemmeret d. 5 december 1934. Atatürk har altid haft et ønske for at kvinder og piger var veluddannede på hvert et område. Det arabiske alfabet blev erstattet af det latinske alfabet, den gregorianske kalender indførtes sammen med metersystemet[6], borgere blev påbudt et arveligt efternavn. Skatterne for landbefolkningen blev reduceret. Atatürks regering gennemførte en omfattende tyrkificeringspolitik.


Principperne, som danner grundlag for Atatürks reformer (som det moderne Tyrkiet etableredes efter) hedder Kemalisme, og er en ideologi som socialister den dag stadig er stærkt bundet til.
I indtræder loven for arveligt efternavn i 1934 hvor Mustafa Kemal blev hædret med navnet Atatürk: "Tyrkernes fader". Det iøjnefaldende ved dette er, at efter Atatürks adskillige sejrer under den tyrkiske uafhængighedskrig mod Ententemagterne, havde alle en mening og forslag til hvad Gazi Mustafa Kemal´s efternavn skulle være. Men der var ingen tvivl om, at det tyrkiske folk allerede havde forudbestemt deres leders efternavn, nemlig "Atatürk" !
Under 1. verdenskrig udmærkede han sig ved Gallipoli og efter den store sejre som intet andet folkefærd end tyrkerne i verden har kunne opnå at nedskrive som en stolthed i historiebøgerne, blev det et vendepunkt i Mustafa Kemals liv og karriere. Senere blev han overinspektør i hæren. I 1919 indledte han sammen med en gruppe kammerater den revolution, der førte til Osmannerrigets opløsning og dannelsen af den tyrkiske nationalstat.

Den 10. august 1920 underskrev den osmanniske Grand Vizier Damat Ferid Pasha traktaten om Sèvres og afsluttede planerne for opdeling af det osmanniske imperium , inklusive de regioner, som tyrkiske statsborgere betragtede som deres hjerterland. Atatürk insisterede på landets fuldstændige uafhængighed og beskyttelsen af det tyrkiske flertals interesser på "tyrkisk jord". Han overtalte GNA til at samle en national hær. GNA-hæren stod over for kalifathæren, der var opbygget af de allierede besættelsesstyrker og havde den øjeblikkelige opgave at bekæmpe de armenske styrker i østfronten og de græske styrker, der gik mod øst fra Smyrna (nutidig İzmir ), som de havde besat i maj 1919, på den vestlige front . I januar 1920 førte Atatürk sine tropper ind i Marash, hvor slaget ved Marash fulgte mod den franske armenske legion . Slaget resulterede i en tyrkisk sejr sammen med massakrene på 5.000-12.000 armenere, der stavede slutningen af den resterende armenske befolkning i regionen. [
Tyrkiet gik ud af 1. verdenskrig som taber, og ved fredskonferencen i Sevres i 1920 blev det besluttet at dele Lilleasien i flere dele. Det modsatte Mustafa Kemal sig og satte militæret ind på at sikre kontrollen med hele Lilleasien. Ved fredskonference i Lausanne i 1922 blev Tyrkiet anerkendt med de nuværende grænser.

                 Atatürk døde i 1938 og blev begravet i et enormt mausolæum i Ankara, som hedder "Anitkabir".

                                             ✴      ✴