Atter søger G U D - Vor SKABER at opmuntre Sine Børn på Jorden og vise dem den lige Vej til HANS RIGE med disse skønne ÅBENBARINGER !

                                   ✖       ✖        

 

     Disse   BUDSKABER  har Hanne Leffler  modtaget  under

  tankeinspiration af G U D til hver enkelt menneske på Jorden:

                                  
          
                                                     Den 19. august 2019
JEG UNIVERSETS SKABER og ALTETS HERSKER ønsker, at disse ord skal stiles til menneskene på Jorden.


Dette gør JEG, for at menneskene skal forstå, at selv om JEG er den øverste G U D, der holder alle Tråde i MIN HÅND, så er JEG dog hvert enkelt menneskes kærlige FADER, der som enhver anden Far elsker Sine Børn  og vil gøre alt for dem.

    I er MIG alle mere dyrebare end Mit eget Liv

    Intet rører MIG mere end Jer

    Ingen er i stand til at glæde MIG eller bedrøve MIG mere end Jer

    Hvis JEG kunne skåne Jer for alt Jeres slid og møje og ubehag på Jorden, så ville JEG gøre det på stedet, for Mit højeste Ønske er, at I alle skal have det absolut bedst muligt

    Når dette imidlertid ikke altid sker, så er grunden den, at I er nødt til at skulle igennem en Skole på Jorden, hvor I lærer til bunds at afvise Mørket – det onde og at følge Lyset – det gode

    Når Sejren over Mørket er Jeres, så vil KRISTUS  frigøre Jer fra al videre jordisk inkarnation, og derefter venter der Jer et Liv i idel Skønhed, Fred og Harmoni

    Den skønne Klode, der modtager Jer, er beredt af MIG til et Liv, der er så dejligt, at det kunne være MIT PARADIS! - Det er det imidlertid ikke. Det er en Udviklingsklode, hvor I ender med at blive lige så fuldendte som de Engle, JEG for årmillioners årmillioner siden satte i MIN HIMMEL

    Dét, der derefter vil ske, er, at I vil blive ført til MIT HERLIGHEDSRIGE, hvor JEG i dyb og inderlig Glæde tager Jer i MIN FAVN og byder Jer Velkommen til det Liv, der overgår al Forstand, - Livet i Al Evighed.
                                                                      G U D                                                      Min tankes tanke ene du er vorden
                                                     Du er mit hjertes første Kærlighed.
                                                    Jeg elsker dig som ingen her på Jorden.
                                                    Jeg elsker dig, jeg elsker dig,
                                                      jeg elsker dig i Tid og Evighed.
                                                                                   H.C. Andersen

 

                                             ➊

                         den 22. juli 2019:
                              G U D fortæller, at der venter en Verden så Skøn


                            Disse Ord er henvendt til samtlige mennesker over den hele Jord.
Det er G U D, der taler til Jer; - og til de af Jer, der aldrig har oplevet dette, kan JEG til Min store og dybe Glæde fortælle, at det danske Medium Hanne Leffler, der er gjort af et ganske bestemt Karat, siden 1997 har været i stand til uden besvær at høre MINE ORD; - og da MINE TANKER er Ultrahastige, er dette eet af de Undere, der er sket på Jorden.

JEG ønsker at fortælle Jer, at I alle – hver eneste een af Jer, er omfattet af Min uendelige KÆRLIGHED.  - Denne KÆRIGHED, som aldrig stopper, vil hjælpe Jer alle ud af det jordiske Mørke, og dét, der venter Jer efter Jorden, er en Verden i Lys!
--
Mørke og Lys, som ikke må forveksles med det jordiske mørke og lys, er mægtige magnetiske virkende Kræfter, som begge har indflydelse på det jordiske liv.
Mørket er lig med det Onde, og Lyset er lig med det Gode.
Dét, der er menneskenes opgave på Jorden, er at yde Mørket (det åndelige Mørke) modstand og følge Lyset, for kun på denne måde kan menneskene sejre over Mørket, så de kan forlade Jorden og vandre videre ad lysere og bedre veje,  indtil  Målet –  G U D’s Rige -  er nået.
--
Denne Verden er så skøn, at ingen af Jer kan forestille Jer dette; - men den ligger i al sin Pragt og venter på Jer alle. I Lysets Verden findes ingen Smerte eller Død! I Lysets Verden er Glæden fremherskende; - og alle omfatter hinanden med en Kærlighed, der er ukendt på Jorden.
Her vil nogle af MINE TOLV HØJE TJENERE præsentere sig for Jer, og dette vil være en Oplevelse, som I aldrig nogensinde vil glemme. MINE TOLV TJENERE, der opstod sammen med MIG, er så lig MIG på alle måder, at hver eneste een af dem er en Repræsentant  for den G U D, der sendte dem.

Disse TJENERE skal forberede Jer til Evighedslivet i MIT RIGE, og når den Stund kommer, og I er parate til dette, vil JEG selv modtage Jer i MIT RIGE og byde Jer Velkommen til det Liv, der er over al forstand!
                                                             G U D

Dette   BUDSKAB   har Hanne Leffler  modtaget   
under  tankeinspiration den 6. august 2019 af
 G U D’s Glæde over,
at Lyset er ved at sejre på Jorden


Når JEG denne gang skal tale til Mine Børn på Jorden,
så må JEG fortælle dem om den utrolige store Glæde, der opfylder Mit Sind ved tanken om, at det er Lyset,
Vi nu tydeligt kan se sejre på Jorden!

Lad mig fortælle Jer, hvad der i grunden er sket inden for de sidste ikke engang 30 år:

    Den 13. februar 1997 blev Verden en anden

    Den dag skete der noget, som for stedse udslettede Djævelens Forudsigelser; - og det betyder, at Vi alle derefter kan trække vejret lettet

    Dét, der skete, fik MIG til på stedet at Nulstille ethvert menneskes karma, så de – næste gang de bliver inkarnerede – vågner op til et Liv uden karma

    Det Lys, der opstod ved denne lejlighed, tog på stedet Jorden i favn, og hvad det betyder for menneskene fremover er nemt at sige, - det betyder simpelthen alt!

    Da den danske Kvinde Hanne Leffler påbegyndte sin Medievirksomhed i maj 1997, skete der også noget, der var så væsentligt, at MIT HJERTE vibrerer i Glæde over dét, der skete

    Hanne forstod det ikke dengang og forstår det dårligt nok nu, at hun og hun alene har reddet Jorden ved den storslåede TILGIVELSE, hun afgav den 13. februar 1997

    Da Hanne på sin Skytsånds opfordring blev Medium for Den oversanselige Verden, anede hun ikke, hvad dette skulle føre til. Denne lille Kvinde, der altid har fulgt Lyset i sit sind, var dog helt klar over, hvor dyrebar en sådan kontakt var, og hun gjorde alt for at fastholde den

                        Status quo er lige nu således:

a.    I de 22 år, der er gået siden, har Hanne under tankeinspiration modtaget så mange Hilsener, Budskaber, Abstraktioner, Åbenbaringer, Angers-Bønskrifter og Sange, at hun har slået sit navn fast som fuldgyldigt Medium for Den oversanselige Verdens Eksistenser

b.    At Hanne også helt uden besvær kan høre og opfatte Mine Ultrahastige Tankesvingninger, gør hende til så fuldbefaren et Medium, at JEG har udnævnt hende til at være Mit eget Medium, idet hun modtager alle de Hilsener, Budskaber osv., som JEG ønsker at overgive menneskene på Jorden

c.    At Hanne Leffler og hendes Medhjælper Kirsten Pedersen i fællesskab i nu 20 år til stadighed har modtaget Angers-Bønskrifter, som direkte betyder, at alle Mine mange dybest faldne Engle ved disse Pigers hjælp bliver frigjort for deres tunge Mørke i deres sind, bevirker simpelthen, at denne mægtige Skare Engle på lige fod med alle andre kan få indpas i MIT RIGE til det Evighedsliv, der overgår alt i Fryd, Glæde, Kærlighed og Skønhed

d.    Alt dette, der nu er sket, har til følge, at Livet om forholdsvis kort tid vil ændre sig, så Jorden fra at være en tikkende Terroristbombe bliver et skønt og fredeligt jordisk Paradis for alle

e.    Al den Uro, der er på Jorden i denne tid, og alt, hvad der sker lige nu, som Mørket står bag, skyldes udelukkende Mine dybest faldne inkarnerede Engles Handlinger, der for det meste er udsprunget af Mørket ! Når alle disse Engle, som JEG i denne tid har ladet inkarnere, ved Døden atter forlader Jorden, vil de ikke blive inkarneret mere; - og da vil Jorden og dens Befolkning endelig få den Fred, de altid har ønsket!

Tak Hanne, fordi du aldrig nogensinde tvivlede på,
at din Skytsånds Ord var sande

6. august 2019                            G U D


Dette   BUDSKAB   har Hanne Leffler  modtaget   
under  tankeinspiration den 12. august 2019  af
G U D  fortæller om Tilgivelser


          
Der er del mennesker, der undrer sig lidt over, om den Tilgivelse, menneskene er i stand til at give ARDOR og Hans faldne Brødre og Søstre på deres Bøn, virkelig kan være tilstrækkelig for al deres ufattelige Ondskab, så de derefter er fri og ikke skal sone noget mere!

Der er også en del, der synes, at disse Onde Væsener kommer alt for let om ved Soningen, når det kan ordnes ved en Tilgivelse.
Det er meget forståeligt, at mennesker føler sådan; - for ingen af dem ved egentlig, hvad der sker, når disse Engle af hele deres hjerte angrer det Onde, de har gjort menneskene.

--
Hanne Leffler og hendes Medhjælper Kirsten Pedersen har i 20 år med mellemrum modtaget een eller flere af G U D’s dybest faldne inkarnerede  Engle.
Disse to Kvinder bærer tilsammen et stort ansvar for, at alt det negative, der sker på Jorden lige i øjeblikket, ikke tager overhånd, så Jorden til sidst bliver ubeboelig for mennesker.
De gør dette ved at tage G U D´s dybest faldne inkarnerede Engle under søvnfrigørelse .
 - Alle disse Engle, der i 14000 år ulovligt har ladet sig inkarnere på Jorden blandt menneskene og trukket Mørkets tunge spor efter sig overalt, har på denne måde fået så stor en Gæld til menneskene, at denne Gæld kun kan sones på én måde:
Når een eller flere - frigjorte af deres Skytsånd - usynlig står ved Pigernes side og under tankeinspiration afgiver et Angers-Bønskrift til deres mange Ofre, vil den Anger, der følger dette Bønskrift, være så dyb og knusende for dem, at de vakler og skal støttes undervejs.
Men det betyder samtidigt, at det Mørke, der i årmillioner har hvilet i deres Tanke, bliver afpolariseret. - Når dette sker, er de atter modtagelige for Lyset! - Og har først Lyset fået adgang til deres Tanke, vil de ikke mere være i stand til at følge Mørket og Ondskaben på deres vej!
For alle disse mange formørkede Væsener, hvoraf vi bl.a. finder en del Ledere rundt om på Jorden og i de mange Terror-Organisationer, gælder det, at de har behov for på denne måde at blive hjulpet nu, fordi de i denne periode lever deres sidste inkarnation. –
                     Når de en dag forlader Jorden, vil de ikke blive inkarneret mere !

Ingen kender det Helvede – bogstavelig talt, Mine faldne Engle må gennemgå, når de – fjernt fra Jorden – gennemgår hele deres Synderegister. Ingen kan gøre sig begreb om, hvor nådesløst Angeren gennemborer deres sind uafbrudt i lange, lange tider!
Det ender med, at det hele bliver for uudholdeligt for dem, så de må anråbe MIG om hjælp og bede om at blive udslettet for Tid og Evighed.

JEG svarer dem således:
Ingensinde har JEG skabt dig – Mit Barn - til Udslettelse. Du blev skabt til at leve i Al Evighed i Lysets skønne Verden; - men JEG – din SKABER kan vise dig en vej, du kan gå; - og hvis du følger den, vil du atter få Fred i dit sind.
I Danmark sidder To Piger – Hanne Leffler og Kirsten Pedersen parate til at modtage dig og dit Angers-Bønskrift, hvor du kan fortælle, hvem du er og bede alle dine mange, mange Ofre om Tilgivelse. Når dine Ofre læser dine ord, vil de i Medfølelse med dine tunge Lidelser tilgive dig alt; - og så vil både de og du føle freden sænke sig i Jeres Sind.


Til slut kan JEG fortælle, at de, når de afgiver et Angers-Bønskrift, lider så meget imens, at de vakler og skal støttes undervejs. Så I må forstå – alle I, der synes, at disse Personer kommer for let over det - at dét, der sker under et Angers-Bønskrift, er så smertefuldt, at det er, som gik de gennem ild!

Alle de, der tilgiver deres Fjende, er på vej mod MIT RIGE; - og de, der ikke er i stand til at tilgive, kan ikke få adgang til MIT RIGE.

JEG vil slutte med at gengive disse ord,
som ARDOR har sat foran sin Beretning i Bogen Vandrer mod Lyset:

Tilgiver eders Fjender!

12. august 2019                     G U D