I denne ABSTRAKTION, som vi modtog den 7. oktober fortæller HIMLENS GUD os den hele og fulde SANDHED om de Klimaforandringer, vi oplever i denne tid. - Vi får at vide, hvad der forårsager dem, og at Menneskene intet har at frygte i den anledning, idet G U D, der gennemgår det hele punkt for punkt, slår fast, at HAN ene har Magt til at ændre ved dette!

 

Denne  ABSTRAKTION har  Hanne Leffler   modtaget

                        
     under  tankeinspiration   den  7. oktober 2019 af


                                         Greta Thunberg  og G U D
                                                                                                                


                                                    Sandheden om Klimaet !

 

 

Greta Thunberg:

Jeg har fået denne Opgave af den højeste G U D,

for at jeg og alle skal forstå, at Jordens anliggender må vi helt stole på,

at G U D tager sig af; - hvis blot vi som mennesker gør vort bedste

og passer så godt på Jorden, som vi kan.Der er ikke den fjerneste grund til at bekymre sig over den jordiske Fremtid – navnlig med hensyn til det højaktuelle emne, der lige nu er på manges læber og som foruroliger det meste af Verden.

Det er simpelthen den store mængde CO2-udslip, som i den senere tid er vokset og vokset, og som i den anledning får Skylden for de voldsomme Klimaforandringer, der i denne tid sker på vor Jord.

Man mener, at hvis man begrænser CO2-udslippet, så kan man samtidigt styre Klimaforandringerne, så for eksempel Arktis ikke smelter så hurtigt, som tilfældet er nu.

Sådant noget som Klimaforandringer og Arktis der smelter, sorterer i virkeligheden under G U D - DEN ALMÆGTIGE, der til hver en Tid holder øje med, at Jorden er beboelig for mennesker; - det er på ingen måde noget, menneskene selv kan tage på deres kappe og ændre; - det skal der større Kræfter til, end menneskene er i stand til at mobilisere; - og desuden skal årsagen til disse Klimaforandringer søges et helt andet sted!

                                                                Greta Thunberg                                        BEKRÆFTET  I  G U D's  NAVN

                                                                                                                        
G U D:
                                           JEG ønsker at fuldende Greta Thunbergs ord:
Der er en ganske bestemt årsag til de Klimaforandringer, der lige nu hjemsøger Jorden i så høj en grad


Ingen af de Klimaforandringer, der hjemsøger Jorden nu, er menneskeskabte

Det ligger over menneskelig formåen at gøre noget ved dette

Jorden har i de sidste 14000 år fået uvelkomment besøg fra det Helvede, der ikke eksisterer mere. Det drejer sig om Mine faldne Engle, der gang på gang har ladet sig inkarnere på Jorden og fået held til at drage menneskene ned i Mørke og Uføre

JEG har i denne periode ladet inkarnere så mange af disse Engle (De Ældste), fordi det er deres eneste chance for at få afpolariseret det tunge Mørke, de alle bærer i deres Tanke

Men alt dette Mørke, som disse mange Engle bærer med sig, har forøget Jordens Mørke; - og dette giver sig udslag på følgende måde:

a.    Jordens klima er stærkt påvirket af, hvor meget Lys eller Mørke, der befinder sig på Jorden

b.    Jo mere Mørke, jo værre bliver Tilstandene på mange forskellige måder på Jorden

c.    Det er dette forøgede Mørke, der lige nu er skyld i de mange og alvorlige Klimaforandringer

d.    Så længe dette Mørke  får lov til uhindret at påvirke forskellige ting på Jorden, så vil disse ting kun blive værre og værre

e.    Og til sidst vil alt det, der ellers var i balance, komme helt ud af  balance. - Det vil kunne blive så slemt, at ingen – heller ikke JEG – kan genoprette denne balance

f.    Så slemt kommer det imidlertid aldrig til at gå. Jeg og alle Mine mange lyse Engle, gør alt, hvad vi kan, for at Lyset skal sejre på Jorden

                                                   G U D’s  faldne Engle kaldes De Ældste.  - G U D´s lyse Engle kaldes De Yngste.
Da alle G U D’s Engle i kraft af G U D’s VILJE er skabt og fremstået samtidig i  G U D’s RIGE, skal disse betegnelser kun betragtes som adskillende.

Da JEG lod alle disse mange faldne Engle inkarnere på Jorden, var det, fordi JEG vidste, at der fandtes yderligere et Modtræk, som på effektiv måde kunne sørge for Jordens balance

Det er det danske Medium -  Hanne Leffler og hendes Partner Kirsten Pedersen; - og de har i 22 år bevist deres effektivitet og evne til at holde Mørket i Skak! De har klaret dette på følgende måde:

--
Hanne Leffler og hendes Medhjælper Kirsten Pedersen har i 20 år med mellemrum modtaget een eller flere af G U D’s dybest faldne inkarnerede  Engle.
Disse to Kvinder bærer tilsammen et stort ansvar for, at alt det negative, der sker på Jorden lige i øjeblikket, ikke tager overhånd, så Jorden til sidst bliver ubeboelig for mennesker.
De gør dette ved at tage G U D´s dybest faldne inkarnerede Engle under søvnfrigørelse .
 - Alle disse Engle, der i 14000 år ulovligt har ladet sig inkarnere på Jorden blandt menneskene og trukket Mørkets tunge spor efter sig overalt, har på denne måde fået så stor en Gæld til menneskene, at denne Gæld kun kan sones på én måde:
Når een eller flere - frigjorte af deres Skytsånd - usynlig står ved Pigernes side og under tankeinspiration afgiver et Angers-Bønskrift til deres mange Ofre, vil den Anger, der følger dette Bønskrift, være så dyb og knusende for dem, at de vakler og skal støttes undervejs.
Men det betyder samtidigt, at det Mørke, der i årmillioner har hvilet i deres Tanke, bliver afpolariseret. - Når dette sker, er de atter modtagelige for Lyset! - Og har først Lyset fået adgang til deres Tanke, vil de ikke mere være i stand til at følge Mørket og Ondskaben på deres vej!
For alle disse mange formørkede Væsener, hvoraf vi bl.a. finder en del Ledere rundt om på Jorden og i de mange Terror-Organisationer, gælder det, at de har behov for på denne måde at blive hjulpet nu, fordi de i denne periode lever deres sidste inkarnation. –
                     Når de en dag forlader Jorden, vil de ikke blive inkarneret mere !
                                         ✶     ✶    
Disse To Pigers Vedholdenhed har efterhånden bevirket, at det Mørke, der befinder sig på Jorden, nu er blevet så stærkt formindsket, at den totale udmattelse nærmer sig

Det er Mørkets desperate Kamp for at overleve, der er skyld i de mange Naturkatastrofer som de voldsomme Tornadoer, der med mellemrum rammer Amerika og andre Steder med store ødelæggelser til følge; - og sidst men ikke mindst er dette skyld i de mange Klimaforandringer, – som for eksempel at Arktis smelter

Når Mine mange faldne Engle forlader Jorden, bliver det for stedse, - idet ingen af dem vil blive inkarneret mere! Og dette vil kunne mærkes overalt på Jorden, idet det overvældende Mørke - der hidtil i kraft af De Ældste har forurenet Jorden - nu er væk

Den Angst menneskene har, for at klimaet skal gå fuldstændig grassat, så Jorden bliver ubeboelig, -alt dette må godt stoppe, idet det er MIG, der ene har Magt til at ændre på dette.

                                        ✶          ✶
JEG ønsker nu at nævne det, som menneskene ikke fremover behøver at ængste sig for. Når Lyset  får mere magt på Jorden, vil alt glide i lave igen:

1.    CO2-udslip - idet dette om forholdsvis kort tid når at falde til føje, inden det bliver så slemt, så det virkeligt kan skade

2.    Flyrejser. Flyvemaskinen er opfundet på Jorden til gavn og glæde for menneskene, og I har MIN VELSIGNELSE til at anvende dette transportmiddel så meget, Jeres pengepung i øvrigt tillader

3.    Køernes udslip er heller ikke noget, I behøver at frygte! Lad dem prutte så meget de vil, som de altid har gjort; - det kan aldrig komme til at skade Jorden! I det hele taget vil JEG anbefale Landmændene at fortsætte med at dyrke Jorden, som de altid har gjort uden begrænsninger af nogen art.

4.    Og så behøver I ikke at være bange for at nyde en god bøf !  -  JEG siger, at I, der har lyst til den slags spiser, ikke skal afholde Jer fra dette af hensyn til klimaet


5.    I samme kategori finder vi de afskårne blomster ! - At nogen af hensyn til klimaet skulle afholde sig fra at købe afskårne blomster, er simpelthen at gå for vidt i Miljøhysteri! Hvis I gør det, så er I med til at begrænse een af de største Glæder, JEG har sat på Jorden, - de mange, mange smukke blomster overalt !

                                                                                                   ✖           
.

.
Mennesker overalt på Jorden!
I kan være ganske trygge alle sammen; -
der sker ikke Jorden noget. -

JEG har fat i den anden ende,
og JEG giver ikke slip!

.

7.oktober 2019                                                   G U D

                                                        

.

.
--
Mørke og Lys, som ikke må forveksles med det jordiske mørke og lys, er mægtige magnetiske virkende Kræfter, som begge har indflydelse på det jordiske liv.
         Mørket er lig med det Onde, og Lyset er lig med det Gode.
Dét, der er menneskenes opgave på Jorden, er at yde Mørket (det åndelige Mørke) modstand og følge Lyset, for kun på denne måde kan menneskene sejre over Mørket, så de kan forlade Jorden og vandre videre ad lysere og bedre veje,  indtil  Målet –  G U D’s Rige -  er nået.
-