I denne DIALOG, som vi modtog den 9. oktober 2019, besvarer G U D Spørgsmål fra et bestemt Netværk af Mennesker, der blandt andet ønsker at få at vide, hvorfor G U D ikke mener, at menneskene er i stand til at varetage de Klimaforandringer, vi tydeligt kan måle. Det er jo trods alt på vores Jord, dette sker .

 

   

Denne Dialog har Hanne Leffler  modtaget 

  under  tankeinspiration den 9. oktober 2019  mellem

G U D  besvarer  Spørgsmål fra  et Netværk

 

 

G U D:
JEG ønsker at tale til alle de, der kun er fokuseret på een ting i denne tid, - hvordan Klimaet vil arte sig fremover, og hvordan de skal takle
de Klimaforandringer, der kommer!

.
Svaret er meget nemt!  I skal alle sammen sætte Jer roligt ned og slappe af, for alt dét, I frygter, vil aldrig nogensinde ske.

Aldrig nogensinde vil JEG tillade, at Klimaet arter sig, så Jorden bliver ubeboelig for mennesker!

Der er een ting, mange af Jer på Jorden glemmer, og det er, at der altså sidder en ALMÆGTIG G U D, der er i stand til at styre alt. – For HAM er hvert eneste menneske så dyrebart, at HAN ikke kan undvære eet eneste i SIT RIGE uden at dø af Sorg.

JEG, der har skabt Jer alle, ejer en Omsorg i Nte Potens, og det betyder, at JEG hvert eneste sekund holder øje med Jorden og de forhold, der er på Jorden.

Nu vil JEG bede Jer, der fastholder, at menneskene selv må tage ansvaret for Klimaforandringerne, om at stille MIG de spørgsmål, I ønsker at få besvaret; - og JEG skal med Glæde besvare hvert eneste.Fem Personer, som danner et Netværk:

1.    Vi ønsker at spørge, hvor Greta Thunberg har den styrke fra, hun så åbenlyst viser, når hun taler?

                                                ?    ?    ?
G U D:
Greta Thunberg er eet af de børn, der er blevet så forskrækket over alle de dystre Forudsigelser om Klimaet, som hun har hørt hele sit liv, at hun, der ejer en særlig kraft, føler, at hun må gøre noget ved dette.2.    Vi ønsker at få at vide, hvorfor Du ikke mener, at menneskene er i stand til at varetage de Klimaforandringer, vi tydeligt kan måle. Det er jo trods alt på vores Jord, dette sker.

G U D:
Årsagen til dette er, at et menneskes formåen slet ikke er stor nok til at klare en sådan opgave, ligesom intet menneske har indsigt i, hvad den egentlige årsag er til alle disse Klimaforandringer.

3.    Selv om Greta Thunberg kun er 16 år, så har hun allerede sat sig så dybe spor, at de allerfleste kender hende og ved, hvem hun er. Der er røster fremme om, at hun skal have Nobels Fredspris, ligesom en Biskop har ment, at hun var den kommende Jesus!

G U D:
Greta Thunberg har gjort et så dybt indtryk på alle, der hører hende, at JEG godt kan forstå disse forskellige synspunkter. Dog vil JEG protestere imod at give et barn på 16 år Nobels Fredspris. En sådan pris skal man gøre sig fortjent til efter mange års arbejde for Freden på Jorden; - og JEG vil også sige, at hvis man giver et barn Nobels Fredspris, så forfladiger man denne Fredspris.

4.    Kan Du løfte lidt af sløret for, hvordan Du vil takle Klimaforandringerne på Jorden, så de kommer over i en mere normal gænge?

G U D:
Det kunne JEG godt, men JEG tror ikke, I ville forstå det; - idet JEG – når JEG imødegår noget – bruger en så stærk TANKEKRAFT til dette! - Og hvad der foregår i MIN TANKE, kan ingen – ikke engang MINE TOLV TJENERE – udgrunde!

5.    Og endelig ønsker vi at få at vide, hvad Årsagen er til disse mange Klimaforandringer, som vel ikke er et ubetinget gode for vor Jord?


G U D:
Det Svar, I får nu, er den endegyldige Årsag til alle de målbare Klimaforandringer, der længe har kunnet konstateres på Jorden.
På Jorden har JEG i denne periode ladet inkarnere en meget, meget stor Skare af Mine faldne Engle i den hensigt, at det Mørke, der har tynget dem i årmillioner, skal få Grundstødet nu!
--
Mørke og Lys, som ikke må forveksles med det jordiske mørke og lys, er mægtige magnetiske virkende Kræfter, som begge har indflydelse på det jordiske liv.
Mørket er lig med det Onde, og Lyset er lig med det Gode.
Dét, der er menneskenes opgave på Jorden, er at yde Mørket (det åndelige Mørke) modstand og følge Lyset, for kun på denne måde kan menneskene sejre over Mørket, så de kan forlade Jorden og vandre videre ad lysere og bedre veje,  indtil  Målet –  G U D’s Rige -  er nået.
--

Det er nødvendigt, at disse mange Engle får fjernet det Mørke, de alle bærer i deres Tanke, for hvis ikke dette Mørke bliver fjernet, vil de aldrig kunne få adgang til MIT HERLIGHEDSRIGE, og så ville hele Evigheden stå på spil, - idet ingen kan undvære Een eneste af disse Engle i Fællesskabet.
I den anledning har Jeg ladet inkarnere To Piger i Danmark; - den ene er Mediet Hanne Leffler, og den anden er hendes Partner Kirsten Pedersen, som er een af Mine Højeste Engle. Disse To Piger har nu i 21 år haft et samarbejde, som går ud på, at Hanne Leffler under tankeinspiration modtager ordene fra een eller flere af disse Engle, og Kirsten skriver alt ned – sætning for sætning.
--
Hanne Leffler og hendes Medhjælper Kirsten Pedersen har i 20 år med mellemrum modtaget een eller flere af G U D’s dybest faldne inkarnerede  Engle.
Disse to Kvinder bærer tilsammen et stort ansvar for, at alt det negative, der sker på Jorden lige i øjeblikket, ikke tager overhånd, så Jorden til sidst bliver ubeboelig for mennesker.
De gør dette ved at tage G U D´s dybest faldne inkarnerede Engle under søvnfrigørelse .
 - Alle disse Engle, der i 14000 år ulovligt har ladet sig inkarnere på Jorden blandt menneskene og trukket Mørkets tunge spor efter sig overalt, har på denne måde fået så stor en Gæld til menneskene, at denne Gæld kun kan sones på én måde:
Når een eller flere - frigjorte af deres Skytsånd - usynlig står ved Pigernes side og under tankeinspiration afgiver et Angers-Bønskrift til deres mange Ofre, vil den Anger, der følger dette Bønskrift, være så dyb og knusende for dem, at de vakler og skal støttes undervejs.
Men det betyder samtidigt, at det Mørke, der i årmillioner har hvilet i deres Tanke, bliver afpolariseret. - Når dette sker, er de atter modtagelige for Lyset! - Og har først Lyset fået adgang til deres Tanke, vil de ikke mere være i stand til at følge Mørket og Ondskaben på deres vej!
For alle disse mange formørkede Væsener, hvoraf vi bl.a. finder en del Ledere rundt om på Jorden og i de mange Terror-Organisationer, gælder det, at de har behov for på denne måde at blive hjulpet nu, fordi de i denne periode lever deres sidste inkarnation. –
                     Når de en dag forlader Jorden, vil de ikke blive inkarneret mere !

Disse mange Engle, der tælles i millioner, kan spores overalt på Jorden, idet en del Ledere tilhører denne Gruppe, der også indbefatter de mange Terror-Aktioner og Terror-Bander, der plager menneskene i denne tid.
Derudover findes de som enkeltpersoner spredt over hele Jorden. De er som regel let at genkende på deres adfærd, der tydeligt er farvet af Mørket.

Det Mørke, alle disse mange Engle medfører, forøger Jordens Mørke og gør Jorden til et mere utrygt sted for mennesker. Hanne Leffler og Kirsten Pedersens arbejde udstråler til stadighed så meget Lys af højeste Karat; - og dette Lys går bestandig til modstand mod det forøgede Mørke, der i denne tid er på Jorden; - og i denne Kamp viser Mørket  tænder og kæmper for at bevare Styringen, - og denne Kamp kan ses og mærkes overalt på Jorden!

Det er simpelthen Mørkets Kamp mod Lyset, der blandt andet skaber de Klimaforandringer, menneskene kan konstatere, og Kampen bliver ved, så længe disse faldne Engle befinder sig på Jorden. Dog er Mørket blevet betydeligt afmattet af denne Kamp, men netop derfor bliver det aggresivt, for det vil ikke lade sig besejre af Lyset!

                                          Men een ting er sikkert!  Lyset er Vinderen,
                            for Lyset vil altid være stærkere end Mørket!


JEG kan for øvrigt fortælle, at alle disse mange faldne Engle, der lever som mennesker nu, ikke mere skal inkarneres på Jorden. Den dag, den sidste har forladt Jorden, vil menneskene være fri for alt det, disse Mørke Engle står bag, idet det er dem, der skaber de største Dramaer på Jorden.


Og når den Tid om ca. 50-60 år oprinder på Jorden, så vil Jorden – befriet for dette Mørke – blive en helt anden. Og det betyder, at alle disse Klimaforandringer, som ængster menneskene nu, alle vil forsvinde og efterlade Jorden som en grøn Oase, - ja, Jorden vil simpelthen blive et jordisk Paradis for alle!

Alle fem spørger:
Hvorfor skulle menneskene på Jorden plages med et så uvelkomment besøg, som alle disse Mørkets Engle jo er på Jorden?

G U D: 
                                   Her er vi nødt til at gå 14000 år tilbage!
Alle Mine faldne Engle, som vi kalder De Ældste, levede et sted, som på grund af De Ældstes tiltagende Mørke var blevet forvandlet til et veritabelt Helvede for dem alle.

På et tidspunkt fik een ideen – at lade sig inkarnere som menneske på Jorden for i en kortere periode at komme væk fra deres uudholdelige Ophold i Helvede. Dette lykkedes dem delvis, men det Mørke, alle disse onde Væsener medbragte, skabte vild Rædsel og Forvirring blandt menneskene, og ydermere trak alle disse Ældste menneskene nedad i Mørket, så den karma, de herved erhvervede sig, voksede i takt med årtusinderne.

G U D’s  faldne Engle kaldes De Ældste.  - G U D´s lyse Engle kaldes De Yngste.
Da alle G U D’s Engle i kraft af G U D’s VILJE er skabt og fremstået samtidig
i  G U D’s RIGE, skal disse betegnelser kun betragtes som adskillende.

Ifølge Mit Løfte om en fri Vilje til ethvert af Mine Børn, var JEG ikke i stand til at forhindre denne Invasion. I dag synger denne på sit sidste vers!

Djævelen, som nu hedder ARDOR, blev ved KRISTI hjælp frigjort fra Mørket den 3. marts 1912. Og dette, der vakte enorm Glæde i Den åndelige Verden, har betydet, at vi nu kan sætte stop for De Ældstes besøg på Jorden!

                     
9. oktober 2019                                               G U D                                   

                                           Mor – Malina Ernman, Klimaforsker Kevin Anderson,
Storsponsor Pierre Casiraghi,
Ærkebiskop Heiner Koch og Det britiske Magasin Prespekt