Denne TALE  har  Hanne Leffler  modtaget  
 under  tankeinspiration

den 18.november 2019  af
 G U D
     

En alvorlig Advarsel

 G U D  taler om Kønsidentitet

--


Der er en sag, som længe har forvirret menneskene; - og JEG har derfor ønsket at give Jer et klart og kontant svar på denne Gåde.

Det drejer sig om det, der sker, når en dreng eller en pige føler, at de tilhører det forkerte køn!  Når for eksempel en lille pige føler, at hun i virkeligheden er en dreng, eller når en dreng finder ud af, at hans køn er forkert, - og at han i virkeligheden er en pige.


                                         ?  ?  ?

                             Sådanne Anormaliteter skal forklares på følgende måde:

Alle mennesker har inkarnationer bag sig; - og lad os lige se, hvad Bogen Vandrer mod Lyset  siger om dette forhold side 185:

     ”I Modsætning til Lysets Aander, der bindes til menneskefostrene mellem fjerde og femte Svangerskabsmaaned, blev Mørkets Aander, de Ældste, bundet allerede i den tredje Maaned.
     Guds Hjælpere og de Yngste, der leder Menneskenes Inkarnationer, sørger altid for, at mandlig Aand knyttes til mandligt Legeme, kvindelig Aand til kvindeligt Legeme. Aldrig er det modsatte sket, hverken for Menneskeaandernes eller for de Yngstes Vedkommende.
     Den Ældste derimod inkarnerede Mørkets Aander i flæng. Meget ofte knyttedes en mandlig Aand til et kvindeligt Legeme – eller omvendt – hvorved disse elendige Væseners Inkarnationer blev en Kæde af ubeskrivelige Lidelser”.

                                            ✱         ✱      


Det betyder, at Mine faldne Engle med mellemrum har oplevet at blive inkarneret – mand som kvinde og kvinde som mand!

Ingen menneskeånd har oplevet noget sådant; - og dette peger hen på, at hvis en dreng føler, at han burde have været en pige og vise versa for pigens vedkommende, så har disse børn haft dulgte oplevelser, som ved en tilfældighed er trængt igennem Isolationslaget; - og dette er grunden til, at de kan have følelsen af at befinde sig i en forkert krop.

            Men nu, hvor ARDOR  den 3. marts 1912 er vendt tilbage  til Lyset og MIG  igen,
                                         vil dette ikke nogensinde forekomme mere.

                                                   
JEG – ALLIVETS SKABER ønsker herigennem at sende en meget kraftig advarsel ud til de Forældre og de Læger, der bøjer sig for deres barns ønske om at høre til det modsatte køn i den tro, at de på denne måde hjælper deres barn!

I kan være helt overbevist om, at et barn, der er født som dreng også i åndelig forstand tilhører drengekønnet, - også selv om han selv kunne ønske noget andet.   Er et barn født som en pige, er det en lille pige, I har fået i Jeres favn og ikke en tilsløret dreng.

Hvis Læger begynder at lave om på dette ved Operationer og ved Hormonbehandling, vil dette kunne skade barnet resten af livet!

                                       ✤     ✤    


JEG håber, denne Advarsel  bliver efterfulgt, idet man – hvis man alligevel mod bedre

vidende prøver at lave en dreng om til en pige eller en pige om til en dreng, - må stå til

Regnskab overfor MIG på grund af den skade, der er sket.

        18. november 2019                          G U D