Den 18. december 2019 modtog vi G U D's JULEHILSEN til Jordens samlede Befolkning. - G U D's allerstørste ønske er, at der kommer FRED PÅ HELE JORDEN.

 

                  Denne HILSEN  har Hanne Leffler

modtaget                modtaget                               
under  tankeinspiration

den 18. december 2019


        G U D’s  JULEHILSEN
                      
 


Når JEG – Jeres SKABER ønsker at tale til Jer i dag, så er grunden den, at det snart er Jul,

og dette skal være Min Julehilsen  til Jordens samlede Befolkning:At Julen  står Mit Hjerte nær, er der nok nogen af Jer, der er klar over; - og JEG ønsker at lade Julen sænke sig i alle hjerter,

for  J u l  og  F r e d   hører sammen!


For menneskene ville det største, der kunne ske på Jorden være,

at der kom Fred  i hver en Vrå !

 Glade Jul, dejlige Jul
 
    Fred på jord, fryd på jord.
Jesusbarnet blandt os bor!
Engle sjunge om barnet så smukt,
han har Himmerigs dør oplukt,
salig er Englenes sang.
                                                                           B.S. Ingemann
 
Een af de allersmukkeste Julesalmer  er: Dejlig er Jorden, og her får I alle tre vers:
 
1.   Dejlig er jorden,
prægtig er Guds himmel,
skøn er sjælenes pilgrimsgang!
Gennem de favre
riger på jorden
går vi til Paradis med sang.
 
2.   Tider skal komme,
tider skal henrulle,
slægt skal følge slægters gang;
aldrig forstummer
tonen fra Himlen
i sjælens glade pilgrimssang.
 
3.   Englene sang den
først for markens hyrder;
skønt fra sjæl til sjæl det lød:
Fred over jorden!
Menneske, fryd dig,
os er en evig frelser fød !
                                                  B.S. Ingemann
 
I Vilhelm Gregersens dejlige Julesang: Der er noget i luften, lyder 4. vers således:
 
        4. O kom til os alle,
        du højtidens drot,
        om lokken er gylden,
        om håret er gråt!
Udbred dine hænder,
        mens lysene brænder,
        og skænk os din fred,
        thi evig, ja evig
        er glæden, når du følger med.
                                          Vilhelm Gregersen

.
 
Ja – Julefreden er uden sammenligning det vigtigste, vi har på Jorden. - Når det bliver Jul,

holder de, der er i Krig med hinanden, en pause og ønsker hinanden en glædelig Jul; - og hver

gang glæder det Mit Hjerte så meget, at JEG ønsker, at Julefreden  må blive ved at vare og

ikke mere afbrydes af Krigshandlinger.

..
 
Må JEG ønske Jer alle en rigtig glædelig Jul!
 
18. december 2019                                                  Jeres SKABER