DIALOG den 11. januar 2020 mellem Seks Personer fra Irans Regering og G U D. - De seks skriger på HÆVN for QASSEM SOLEIMANI's Død. - G U D råder til besindighed.

 

Denne Dialog har Hanne Leffler  modtaget 

  under  tankeinspiration den 11. januar 2020     mellem

Seks Personer fra Irans Regering og

                           G U D

                                                            

 


 
De seks Personer:

Vi, der taler her, kommer alle fra Iran, og vi vil have lov at hævne Qassem Soleimani’s fuldstændig meningsløse Død, og vi vil have lov at hævne dette tab fuldt ud; for denne mands Død har oprørt os alle så meget, at ingen af os får Fred, før Hævnen har ramt rette vedkommende.

Det kan ikke passe, at en Udenforstående kan tage livet af Qassem Soleimani, og derfor vil vi nu sætte alle kræfter ind på at hævne os; - nøjagtig hvordan må vi tale om, men een ting er sikkert; - Hævnen skal falde, så alle er klar over, hvad der sker!


G U D:
JEG kunne tænke MIG at spørge, om ikke der var en anden Fremgangsmåde end den rå Hævn, for når I hævner Jer, så placerer I Jer på nøjagtig samme Stade, som de, der planlagde dette Mord!


Hvis I forholdt Jer tavse og lod være med at hævne Jer, så ville Jeres Tavshed tale meget mere til Modpartens Samvittighed end den rå Hævn, der bare afføder ny Hævn.

                                                                                                           De seks Personer:

HØJE FADER.

Du har i sandhed givet os noget at tænke på; - og vi, der er samlet her, vil prøve at blive enige om at følge Dit Forslag!

Men da må vi bede DIG om at ledsage os hele vejen, idet vi ellers er bange for, at vor Vrede stiger til vejrs og skriger på Hævn!
                                                                     De seks Personer


G U D:
                     Een ting er sikkert. Hvis I forholder Jer i ro, er det Jer, der er de klogeste;

- og samtidig viser I,  at I er i stand til at følge Lyset, -  for dette er nemlig Lysets Måde at reagere på.

.
I kan regne med Min fulde Støtte hele vejen igennem.


G U D

   

 

                 Seks Personer fra Irans Regering   - og G U D

 


                             

    
BEKRÆFTET  I  G U D's  NAVN

   

     Seks Personer fra Irans Regering

Ayatollah Ali Khomenei, Præsident Hassan Rouhani
samt fire Personer fra Regeringen.