JEG - Jeres SKABER, Dén - som Menneskenes kalder G U D, ønsker her under GUD TALER 1 - at sætte nedenstående Ord, formet som en HILSEN eller et BUDSKAB til Jer, Mine dyrebare Børn på Jorden - ind på denne HJEMMESIDE, hvori Hanne Leffler - Mit eget Medium, har indsat de Budskaber, Abstraktioner og Åbenbaringer, som hun mener, I kan få mest glæde af ud fra den righoldige Samling, hun nu har modtaget under tankeinspiration gennem 22 år. - - - - - - - - -- - - - Det er Mit inderlige Håb, at I vil modtage disse Ord fra mig som et absolut Bevis på Min uendelige Kærlighed til Jer alle. - - - G U D :

                 

          Mel.: I Himlen sidder GUD’s Engle små

G U D:

1.    I Himlen beredt har JEG til enhver,
et liv fuldt af Glæde og Lykke.
I står Mit Hjerte så nær, så nær;
og vejen hertil smukt JEG smykke. -
I kende den let på de blomster små,
som folder sig ud hele vejen.
Og blomsterne viser Jer, hvor I skal gå,
de omkranser smukt hele vejen.
Hvis bare I vandrer på denne vej, -
så vil I til sidst komme frem til MIG.


2.    Bestandig JEG sender de Engle ud;
til Jorden JEG sender dem alle.
De har en Hilsen til Jer fra G U D.
I sikkert kan høre dem kalde.
Pas på – I, der vandrer på denne Jord,
lad hjerterne ej blive kolde!
Tag kærligt imod hver søster og bror, -
og husk dem i hånden at holde!
Hvis kærligt I vandrer ad vejen hen,
så når I snart Målet : JER BEDSTE VEN!


3.    Mit Barn. - Se, JEG Porten  vidåben har
ind til De himmelske Strande.
JEG ventede længe. - Nu er du klar, -
i Paradishaven du lande.
Al vejens besvær har du ganske glemt,
når JEG dig Velkommen vil byde.
I Himlen er harperne alle nu stemt
og Velkomstmusikken skal lyde.
Og leve du skal her i Evighed -
i

  L y k k e  og  G l æ d e  og  K æ r l i g h e d.

             8. februar 2012                    G U D

                                              ✶
                        

.

.

Denne TALE  har  Hanne Leffler  modtaget  
 under  tankeinspiration den 25. november 2019

G U D  om foragt for andre Personer

.

.


Denne Hilsen er stilet til alle de mennesker, som med foragt ser ned på alle de Personer, som ikke har nået den udvikling, de selv har nået; - kort sagt alle underudviklede eller folk med en anden Kultur eller Religion; - underforstået - den Kultur vi tilhører, og den Religion vi har, er den eneste rigtige; - alle de andre har meget at lære endnu.
JEG – Jeres SKABER kan fortælle Jer, at JEG har skabt Jer alle – hver eneste een af Jer til et evigt Liv i bestandig Glæde, Fred og Lykke!

Det betyder, at I alle sammen på Jorden er hinandens Brødre og Søstre i åndelig forstand; - og dét, der først og fremmest er Jeres opgave på Jorden, er at behandle hinanden med venlighed og respekt. Det skulle gerne ende med, at I lærer at elske hverandre som Brødre og Søstre; - og før dette er opfyldt, må I fortsætte med de jordiske inkarnationer, indtil Jeres sind er mildnet så meget, at I forstår, at selv om de fremmede har en anden Kultur eller Religion, end I har, så har de alle krav på at møde tolerance, venlighed og meget vigtigt - respekt for det, som for dem betyder mest.

Eet af de værste eksempler på en sådan intolerance, er den danske Politiker, der under sine Folkemøder offentligt brænder Koranen af for at vise sin totale foragt overfor anderledes troende end ham selv. Denne Person kan være sikker på een ting: For at komme videre, må han fuldt ud sone denne Foragt; - og een af de måder, det bliver muligt for ham at sone, er at angre dette dybt og inderligt og at bøje sig dybt for hver eneste Muslim, han har såret ved at brænde Koranen af.

Og dette gælder alle, der i deres hjerter betragter ”fremmede” som mindreværdige Personer.

Jeg kan fortælle Jer, at en dag vil den sidste af Jer blive budt velkommen i MIT RIGE, og så er I alle – Muslimer, Kristne, Hinduer og Budister – forenede i et Bånd af Kærlighed, der hele tiden stiger og stiger.
 
G U D
--


Denne TRØST  har  Hanne Leffler  modtaget  
 under  tankeinspiration den 14. oktober 2019 af
G U D

til de, der trænger til at få et Ord fra MIG

.
Denne Hilsen er fra G U D til alle de mennesker på Jorden, der mere end noget andet trænger til at få et Ord  fra MIG.

Allerførst kan JEG fortælle Jer, at der er intet i Verden, JEG hellere vil end dette – at tale til Jer og give Jer netop dét, som I har allermest brug for.

Det første, JEG ønsker at fortælle Jer, er, at I alle på Jorden – hvert eneste menneske – for MIG er så dyrebart, at Evighedslivet står og falder med, om netop du er til stede her i MIT RIGE.

MIN KÆRLIGHED har ingen grænser; - den er Uendelig!

Det kan måske være lidt svært for Jer helt at forstå; - men da JEG er G U D og øverste Leder af alt, må JEG også være den, der uden sammenligning har de allerstærkeste Følelser. Det betyder, at alt, hvad der sker med Jer, - selv den allermindste ting, berører mig dybt, idet det enten glæder MIG usigeligt eller fylder MIT HJERTE  med Sorg.

Sådan er det nu, og sådan vil det være i Al Evighed. Der er intet, der undgår Min Opmærksomhed; - og JEG kan fortælle Jer, at hvis I følger Lyset og det gode i Jeres sind, så er I i stand til at glæde MIG så meget, at Sorgen over de Børn, der vælger Mørkets Veje, bliver lettere for MIG at bære!

                                        G U D
--
.


Denne TALE  har  Hanne Leffler  modtaget  
 under  tankeinspiration den 30. september 2019 af
G U D

Denne gang ønsker JEG at tale til alle de fortvivlede mennesker, der totalt har mistet Håbet på noget bedre

 

.
Mine kære kære Børn.
Aldrig nogensinde må I miste Håbet, - ligegyldigt hvordan Jeres situation ser ud; - for JEG – Jeres G U D og SKABER  siger, at JEG har skabt Jer alle til et Liv i Lysets vidunderlige Verden; - og de besværligheder, I oplever lige nu, er noget, som vil klinge fuldstændigt af i Jeres næste inkarnation.

Jordens Mørkeverden, som ikke er Jeres blivende Opholdssted, er en Skole for mennesker, som undervejs er underlagt Min Lov for menneskenes udvikling – Gengældelsesloven:

I skal bare være klar over følgende:
Det vigtigste er, at I følger Lyset og det gode på Jeres vej og behandler andre mennesker med respekt og værdighed; - hvis I går den vej, kan I ikke komme galt afsted! De mange mennesker på Jorden, der har et svært Liv, har alle som een forbrudt sig mod den Gengældelseslov, G U D har skabt for menneskenes udvikling på Jorden. Det betyder ganske kort fortalt, at ”som du sår, skal du høste”!
Den måde, I behandler andre på i Jeres inkarnation, vil I møde igen i næste inkarnation! Det betyder, at det gode eller det onde, I selv har sendt ud, vil vende sig mod Jer med samme kraft og styrke; - så pas derfor på! Jeres handlinger bestemmer, hvorledes Jeres næste inkarnation skal forme sig.

I er alle omfattet af en KÆRLIGHED, der er total uden grænser; og Mit største Ønske for Jer alle er, at I må gå igennem alle Jeres inkarnationer så smertefrit som overhovedet muligt! Men desværre spiller Mørket en vigtig rolle i dette; - idet I, når I lader Jer påvirke af dette Mørke, da alle ifølge Gengældelsesloven må sone det, hvormed I har forbrudt Jer. Denne Lov er urokkelig og vil under alle omstændigheder hjælpe Jer, så I ikke næste gang laver den samme fejl. Husk – Mine kære Børn – at I altid kan få hjælp til at modstå dette Mørke, hvis I beder MIG derom.

                         I dyb KÆRLIGHED  til Jer alle
                                           G U D     

-


Dette   BUDSKAB   har Hanne Leffler  modtaget   
under  tankeinspiration den  9. og 23. september 2019.

G U D  - om Vor fulde Tillid til HAM

.

Når JEG denne gang henvender MIG til Jer – Mine kære Børn på Jorden, så er det for at fortælle Jer alle noget meget vigtigt!

Er I klar over, hvor meget Jeres fulde Tillid til MIG betyder – ikke alene for MIG - men også i høj grad for Jer selv?

Jo mere Tillid I viser MIG til Min Faderlighed og Min Evne til at styre alt på bedste måde, jo større Glæde bringer I MIG, for JEG får da mulighed for at hjælpe og støtte Jer på allerbedste måde.

Hvis I viser MIG hundrede procent Tillid, så bliver Jeres sind så opladt, at I simpelthen ikke kan undgå at få den optimale glæde af det Lys og den uendelige KÆRLIGHED, der til stadighed strømmer fra MIG.

                                          ✶   ✶  

Det vil gøre den karma, I alle må og skal igennem, betydeligt lettere at udholde; - ligesom Vejen mod Lyset, vil blive meget let for Jer at finde. Endnu en meget vigtig ting vil blive meget lettere for Jer, hvis I viser MIG - Jeres SKABER Jeres fulde Tillid.

Da vil det Mørke, I alle er omgivet af på Jorden, være så let for Jer at besejre, at I betydeligt hurtigere klarer vejen gennem de jordiske inkarnationer; - og før I ved af det, står I med den fulde Sejr i hænde og kan fryde Jer over, at vejen ligger fuldstændig åben for Jer. I kan vende Jorden med al dens smerte, ubehag og død – ryggen og se frem til at skulle leve i én af de skønne Lysverdener, JEG har beredt til Jer!

Det er meningen, at I her skal udvikle Jer yderligere; - og når I en dag står så fuldkomne som Engle i Viden, Kærlighed og Magt, så er JEG klar til at modtage Jer i MIT RIGE og i dyb Glæde byde Jer Velkommen til det Liv, der aldrig stopper, men stiger i  F r y d ,  G l æ d e ,      K æ r l i g h e d  og   H a r  m o n i    i   Al  Evighed.

                                               Gå da frit enhver til sit
                                               og stole på Guds Nåde,
                                               da får I lyst og lykke til
                                           at gøre gavn som Gud det vil
                                               på allerbedste måde.


              9. september 2019            G U D
                
--

                            Modtaget den 23. september 2019


                             G U D  - om Vor fulde Tillid til HAM - 2
Dét, jeg denne gang ønsker at tale med Jer om, - er, hvor meget Tilliden til Jeres G U D i virkeligheden betyder både for Jer og for MIG.

Lad MIG nævne et eksempel:

Da Mit Medium, Hanne Leffler i 1997 startede sin Medievirksomhed, guidede hendes Skytsånd, der havde kaldt på hende, hende igennem den første vanskelige periode som Medium!

Han, hvis navn er Rasmus Malling-Hansen,  fortalte hende, at det vigtigste af alt var, at hun havde hundrede procent Tillid til MIG; - og efter en stund lykkedes det Hanne at komme helt op på de hundrede procent, hvor hun har befundet sig siden.

                                                    ✶   ✶  
Denne Tillid, som Hanne egentlig altid har haft lige siden hendes første inkarnation på Jorden som menneskeånd, er nu blevet yderligere udbygget.
Dette er noget, der er så sjældent blandt menneskeånder, at JEG med glæde tager imod denne Tillid, hver gang det sker. Læs om denne Tillid i Bogen ”Vandrer mod Lyset. ”


Side 210:
     ”Som det gik den ældste af de Yngste i denne Inkarnation, saaledes er det ofte gaaet for de Yngste i de forskellige Missioner, de har paataget sig blandt menneskene. En Tvivl om deres Personligheds Magt, en Tvivl om Sandheden af deres Ord eller Tvivl om Guds absolutte Hjælp i de kritiske Øjeblikke har bragt dem til at vakle, hvorved de langsomt bragtes ind under Mørkets Indflydelse, og Menneskene har da takket dem for deres Offervillighed ved paa forskellig Vis at martre dem aandeligt eller legemligt – eller ved at give dem Døden.
     Den svageste Tvivl, den mindste Vaklen vil altid svække Styrken af den Lysbølge, der, gennem den af Gud banede Lysvej til Jorden, fra Ham strømmer til ethvert Menneske, hvad enten det menneskelige Legemes Personlighed er en af de Yngste, en Menneskeaand eller en af de Ældste, der inkarneres under Gengældelsesloven.
     Derfor: jo større Tillid den enkelte ejer til det guddommelige i Jeget, jo større bliver Styrken og Hjælpen fra ¬Gud, og desto lettere bliver Sejren over menneskelig Fordom, Mistro og Spot, ja, over alt hvad der hører Mørket til”.

Side 304:
………………. ”Jo stærkere Villien bliver til at følge Lysets dragende Kraft, jo mindre bliver Mørkets Herredømme, og da Mørket ikke længer har diskarnerede ”Tjenere”, som kan lede Menneskene ind under dets magnetiske Indflydelse, kan alle, der i fuld Oprigtighed vil det gode og det sande, i de kommende Tider lettere undgaa at lade sig paavirke deraf.
     Men endnu kan de faa, der i eet og alt trygt giver sig ind under Guds Ledelse, kun tælles som een blandt Millioner, og mange Slægtled maa afløse hinanden, før Aandens Vaaben: Kærlighed, Retfærdighed og Fordragelighed kan sejre over de jordiske Mordvaaben, hvormed Nationer og Folkeslag nu afgør de mange indbyrdes Stridigheder”.
                                       ♒      ♒      ♒Den ældste af de Yngste = KRISTUS  -  Den ældste af de Ældste =ARDOR


G U D’s  faldne Engle kaldes De Ældste.  - G U D´s lyse Engle kaldes De Yngste.
Da alle G U D’s Engle i kraft af G U D’s VILJE er skabt og fremstået samtidig
i  G U D’s RIGE, skal disse betegnelser kun betragtes som adskillende.
--

For de mennesker, der i eet og alt viser MIG – deres Tillid, - bliver Skytsånden overflødig, idet JEG altid i eet og alt tager MIG af de mennesker, der viser MIG en sådan Tillid.
For Hanne Lefflers vedkommende ville hun aldrig kunne klare det store og ansvarsfulde arbejde, hun og hendes Medhjælper Kirsten Pedersen nu har klaret i over 20 år uden denne totale Tillid, som Hanne bestandig viser MIG.

På denne måde er JEG i stand til at hjælpe hende på så fuldkommen en måde, at det store arbejde, hun før sin inkarnation lovede MIG at udføre, hele tiden glider frit og ubesværet hen.                                       JEG takker dig, Hanne for den Tillid, du altid har vist MIG.
Via denne Tillid er du og Kirsten i stand til at udføre det arbejde, I begge gør alt for at klare.

          23. september 2019                       G U D
                             
                                                         ✶
    ..
   Danmarks Frihedssang:

En vinter, lang og mørk og hård
på fem forbandede år
har knuget landet i sin favn
med kulde og sult og savn,
og der gik slid på skoven, skår på skår,
og der gik råddenskab i svage træer.
Gå til modstand, alle danske, alle mand som én,
og gør Danmark fri.

Med tvang og terror gik de år,
men nu går vinter mod vår.
Det samler sammen til en tø,
hvor vinter og vold skal dø.
På trods af mord og brand og fængsel er
en folkevilje vokset og brudt frem.
Gå til modstand, alle danske, alle mand som én,
og gør Danmark fri.

En storm, en skyllende april,
en sidste niende april,
en storm, der renser landet ud
med opgørets skarpe lud.
Fej alt det vissengrønne væk og lad
os se det friske grønne land igen.
Gå til modstand, alle danske, alle mand som én,
og gør Danmark fri.
                                     Sven Møller Kristensen