Den 24. februar 2020 modtog vi følgende informative Budskab fra Jens Otto Krag om de græshoppesværme, der navnlig er en plage i Afrika:

 


 Dette Videnskabelige Budskab  har  Hanne Leffler  modtaget  under  tankeinspiration   den 24.februar 2020  af
               Jens Otto Krag  om græshoppe-plagen

.

.
Jeg – Jens Otto Krag, som er Hanne Leffler og Kirsten Pedersens Videnskabelige Konsulent, er af disse Piger blevet bedt om at forklare, hvad der sker, når uoverskuelige græshoppesværme passerer et landskab, der derefter er rippet for alt grønt og spiseligt, så de mennesker, der bor her, må sulte.

                                                                 Det er jo virkelig en Plage, der vil noget!

Først kan jeg fortælle, at skønt det ser tilfældigt ud, hvor disse græshopper huserer, så er dette ingenlunde tilfældigt!

De Lande på Jorden, der har den stærkeste Lysudstråling, får ikke besøg af sådanne sværme, som – fordi de er så skadelige – hører til Mørkets fænomener på Jorden.


Mørke og Lys, som ikke må forveksles med det jordiske mørke og lys, er mægtige magnetiske virkende Kræfter, som begge har indflydelse på det jordiske liv.
                                                          Mørket er lig med det Onde, og Lyset er lig med det Gode.
Dét, der er menneskenes opgave på Jorden, er at yde Mørket (det åndelige Mørke) modstand og følge Lyset, for kun på denne måde kan menneskene sejre over Mørket, så de kan forlade Jorden og vandre videre ad lysere og bedre veje,  -  indtil   Målet –   G U D’s Rige  -  er nået.

-


Hvor Mørket er, kommer Mørket til, så disse græshoppesværme vil hovedsagelig husere der, hvor Mørket ligger tættest over landskabet; - og da vi kan finde disse sværme i Afrika, skyldes det, at Mørket ligger tæt over store dele af Afrika, – specielt hvor der har været Ledere, der tilhører G U D’s faldne inkarnerede Engle.

 
Disse Ledere har via deres Person spredt så meget Mørke omkring sig, at deres Land bliver ramt på forskellig måde som for eksempel af disse græshoppesværme.


Om føje tid, når alle disse faldne Engle har forladt Jorden, vil de ikke blive inkarneret mere, og så vil Jorden for første gang i tusindvis af år være fri for disse uvelkomne besøg. Til den tid (om ca. 50-60 år), vil VOR SKABER sørge for, at disse græshopper og mange andre skadelige dyreformer vil gå deres Undergang i møde; - og til den tid kan menneskene for alvor trække vejret, for da bliver Jorden til at holde ud at være på.

24. februar 2020                                                          Jens Otto Krag  

                                         BEKRÆFTET  I  G U D's  NAVN
                                                     ✖