9. april 2020 modtog vi følgende OPLYSNING fra GUD, hvor vores SKABER beskriver Corona-virussens udbredelse på verdensplan:

 

Denne OPLYSNING  har Hanne Leffler modtaget modtaget                                                                                                  
 under  tankeinspiration den 9. april 2020 af
 G U D.

.


      G U D om Corona-virussens Oprindelse og Varighed på Jorden.


Mit kære Medium Hanne Leffler og hendes Partner Kirsten Pedersen har bedt MIG om at fortælle, hvor Corona-virussen oprindeligt stammede fra. – Det stammer såmænd fra eet bestemt dyr i Kina – den lille flagermus, der kan finde på at bide mennesker; - og på denne måde bredte Corona-virussen sig til mennesker og er nu efterhånden spredt over den ganske Jord.

                           Se i øvrigt Mit Budskab om Corona-virussen fra den 19. marts 2020.

Kirsten – du synes, at det er besynderligt, at hele Jorden og næsten hvert Land på så kort tid er ramt af en smitte, der ikke er luftbåren! Hertil kan JEG svare, at dette altså er tilfældet med denne virus; - til gengæld smitter den meget let fra menneske til menneske.

Kirsten spørger:
Hvordan kan det forklares, at det åbenbart ganske belejligt passer ind i Din Plan for Udviklingen på Jorden?  Stod det i Drejebogen?

G U D svarer:
Gang på gang har det vist sig, at noget, der var ubelejligt for menneskene til syvende og sidst viste sig at være højst belejligt, - ja, nærmest en nødvendighed for menneskene, fordi dette ”noget” banede vej for noget nyt og bedre på Jorden.

Kirsten – du spurgte, om det stod i Drejebogen?  Ja, sandelig stod det i Drejebogen!  Det stod endda så tydeligt, at JEG på intet tidspunkt var i tvivl om, at der ville komme en sådan virus og brede sig over hele Verden. -  At denne lille virus ville have magt til at gøre Jorden klar til et jordisk Paradis så dejligt, at ingen mennesker overhovedet kan forestille sig det i dag, stod også klart for MIG; - og så må JEG lykønske dig, Kirsten, fordi du længe før andre har været klar over, at der måtte findes en Drejebog!

Kirsten siger Tak - og spørger:
Går det sin gang med Corona-virussen, som Du havde forventet?

G U D svarer:
Hertil kan JEG svare, at det går nøjagtig, som JEG var forberedt på; - og denne fart vil fortsætte, indtil vi har nået Kulminationspunktet! Så vil det langsomt begynde at klinge af.

Forklaringen på, at børnene næsten ikke bliver ramt af denne virus, er den, at JEG den 13. februar 1997 nulstillede alle menneskers karma, så alle, der er undfanget efter denne dato, kan trække vejret roligt, for de vil – da de ingen karma har – bogstavelig talt ikke blive ramt af virussen. De børn, der bliver ramt, tilhører alle De Ældste, som ikke hører til Menneskeslægten.

Kirsten spørger:
Hvornår kan Jorden ånde lettet op igen og begynde på en frisk?

.
G U D:
Mit Svar på dette må blive:


Fra 1. september til 1. november; - således at forstå, at nogle Lande er helt fri fra 1. september,

mens andre Lande først kan trække vejret lettet fra 1. november 2020.

        9. april 2020        G U  

                 ✖