Den 11. april 2020 sendte G U D os denne vigtige HILSEN, stilet til alle på Jorden:

 


Denne HILSEN  har Hanne Leffler modtaget modtaget                                                                                                  
 under  tankeinspiration den 11. april 2020  af
G U D
.

.


 
Denne Hilsen er fra Jeres fælles SKABER og er stilet til hvert eneste Menneske på Jorden.
 
                                  Når JEG henvender MIG nu, så er grunden den,


                                         at det er N u, I skal tage dette i agt!
 


Dét, der sker på Jorden, sker lige i dette øjeblik, og det er så vigtigt for Jer alle, at intet næppe er mere vigtigt! – Den Kvinde, JEG kalder Mit eget Medium – Hanne Leffler har siden 1997 modtaget Hilsener, Budskaber, Åbenbaringer, Abstraktioner, Angers-Bønskrifter og Sange under tankeinspiration fra Den oversanselige Verdens Eksistenser – både lyse og mørke, og hun har sammen med sin uundværlige Partner Kirsten Pedersen uafbrudt arbejdet så hårdt for at få alt dette igennem, at ingen kunne have arbejdet hårdere end disse To Piger.


Dette er sket til Min usigelige store Glæde! - Det var noget, begge Pigerne havde lovet før deres inkarnation; - og da de fandt hinanden, begyndte et Samarbejde, som ikke findes magen til på Jorden.
 
Hanne Leffler startede som Medium i maj 1997 og har hele tiden været klar over, hvor vigtig denne Himmelske Kontakt  var; - og Kirsten Pedersen blev hendes Partner  i maj 1999! - Alt dét, Pigerne nu har fået igennem til dato, fylder så meget og er så betydningsfuldt for både Nutidens mennesker og for Fremtidens mennesker, at JEG vil bede Jer alle om at være yderst opmærksomme på netop disse Budskaber, for alle disse Budskaber har eet til fælles, - de har alle sammen MIG som Øverste Leder, og det er i kraft af MIN VILJE, at alle disse Unikke Hilsener fremkommer nu i Menneskenes Verden.
 
JEG må nu fortælle Jer, at JEG ønsker at afbryde Hanne Lefflers Livsbane på Jorden indenfor et nærmere overskueligt Tidsrum. JEG har hele tiden kunnet forudse, hvornår dette ville ske, og når JEG ønsker at nævne dette lidt mere konkret for Jer, skyldes det, at I alle skal vide, at Hannes Bortgang fra Jorden er lig med, -  
 
at det største menneske af menneskeslægten på Jorden, der har levet, forlader denne Jord.
 
11. april 2020                                 G U D