Denne storslåede Åbenbaring modtog vi under tankeinspiration den 15. april 2020 af Hende, der ønsker det bedste for alle:

 

      Denne Åbenbaring  har Hanne Leffler  modtaget                        
under  tankeinspiration   den 15. april 2020 af
     Hende, der ønsker det bedste for alle

.

.


 
Jeg har fået en Opgave, som er een af dem, der vil være mig allerkærest at løse! Denne Åbenbaring, som nu bliver åbenbaret for det danske Folk, er en Åbenbaring af den Kvinde, som – når det går op for Jer alle sammen, hvem hun er – da vil efterlade så megen respekt og taknemmelighed som ingen anden, fordi det Offer, hun i sandhed har ydet Menneskeheden, er så stort, at intet menneske ville kunne have gjort hende det efter.

Dét, Jeg får lov at åbenbare for Jer, kan ikke sidestilles med noget andet, fordi det er et menneske, det drejer sig om, og ingen mennesker på Jorden ville kunne have klaret dette i virkeligheden.

Hanne Leffler, som det danske Medium hedder, har ikke een men tusindvis af gange afvist Mørket, der pressede på for at komme ind i hendes tanke. Ikke een eneste gang lykkedes dette for Mørket; - hver eneste gang blev Mørket afvist eftertrykkeligt.

Hvordan kan en lille forholdsvis nyskabt menneskepige have en sådan styrke i sit sind, så hun var i stand til, hver eneste gang Mørket bankede på, at vise det vintervejen?
                                                                  ?  ?  ?
Dette er der intet andet menneske, der har kunnet præstere; - og heller ingen af G U D’s inkarnerede Engle har kunnet præstere dette i så fuldendt en grad, som Hanne Leffler kunne.

Det er meget svært at finde en udtømmende forklaring på denne Gåde, men vi har lov at gisne lidt om følgende:

   Hanne må have en sådan Afsky for Mørket i sit sind som ingen anden

Hanne må have en ukendt Styrke i sit sind

Hanne må ene af alle mennesker fra begyndelsen have en klar fornemmelse af, at det er Lyset og ikke Mørket, man skal følge

Hanne må have nogle Komponenter i sit sind, som klart og tydeligt fortæller hende, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert

Hanne må allerede fra sine første inkarnationer have et så tæt forhold til sin SKABER, at dette Tilhørsforhold har hjulpet hende hver eneste gang, så hun blev i stand til at afvise Mørket

Endelig kunne det tænkes, at Hanne af een eller anden grund er blevet påvirket af Djævelen (ARDOR) på et så tidligt tidspunkt, at hun har fået et chok og afviser alt, hvad der har med Mørket at gøre
                                   ★    ★    ★

ARDOR:
I årmillioner befandt Jeg mig i det dybeste Mørke og ønskede kun ondt over alle! Dette lykkedes til fuldkommenhed.

Der opstod dog på et tidspunkt en lille menneskepige, som Jeg meget hurtigt blev klar over var gjort af et ganske særligt tømmer. Da jeg blev klar over dette, var Jeg samtidig fuldstændig på det rene med, hvor farlig denne lille pige kunne blive for mig!  Jeg var klar over, at hun og hun alene kunne betyde, at Jeg mistede Magten over Mørket, som Jeg mere end noget andet ønskede at bevare.

Jeg gjorde en ekstra indsats i håb om, at hun måtte falde for Mørket, for skete dette bare een gang, så var hendes Magt budt, og Jeg var reddet! Men hver gang, Jeg forsøgte, skete der noget forunderligt; - hver eneste gang lykkedes det Rebecca at afparere det Mørke, Jeg fristede hende med. Ikke een eneste gang formåede Jeg at få hende til at falde for Mørket; - og det var på dette tidspunkt et afgørende Nederlag for mig, som til syvende og sidst betød, at den Kamp, Jeg havde kæmpet med Rebecca, var blevet tabt. Jeg var blevet Skakmat! 

Min Ondskab havde Jeg stadig i behold; - men der var sket noget med denne Ondskab. Der var blevet sat en grænse for, hvor slem den kunne blive; - og selv om Jeg gjorde alt, hvad Jeg kunne for at udsprede min Ondskab, var der alligevel en grænse, som det aldrig lykkedes mig at gennembryde.

Da KRISTUS stod foran mig den 3. marts 1912 og forsøgte at frigøre mig for Mørket, og da G U D derefter sendte Rebecca ned i det samme ærinde, følte Jeg en Skam fylde mit Sind så stærkt, at denne Skam fik den lille Lysgnist, der var ved at gå til grunde i mit sind, til at flamme op; - og Jeg var reddet for stedse fra Mørket.

Jeg – ARDOR ønsker nu i dette øjeblik i hele Verdens påhør at takke Rebecca (Hanne Leffler), fordi hun viste mig sin kærlighed i det allermest afgørende øjeblik af dem alle!                             
                                                              ARDOR        
                                                
       
                                               


                                      Jeg ønsker at føje følgende til ARDORS Beretning:

Det, vi her har fået at vide om ARDORS mange forgæves forsøg på at friste Hanne med Mørket, er noget, vi aldrig har hørt om før; - og dette er så vigtigt, at Jeg vil bede Jer alle om at medtage denne Forklaring som en del af Grunden til, at Hanne stod fuldstændig fast overfor enhver fremtidig påvirkning af Mørket.

15. april 2020                          Hende, der ønsker det bedste for alle


                                                 
                                                 BEKRÆFTET  I  G U D's  NAVN