Denne TALE - modtaget af vore 5 ENGLEMÆND, dvs de, der bestandig er ved vor side, er så vigtigt et Budskab, så det ubetinget bør slutte Vor HJEMMESIDE:

 

 

 

Denne TALE  har Hanne Leffler modtaget

 modtaget                                                                                           

under  tankeinspiration den 15. april 2020 af

R. Malling-HansenFr.  Paludan-Møller

   Jakob Knudsen - AKSEL SCHIØTZ   

Helga  Cates

 

 

                                              Vore fem Englemænd

 

Vi, der taler her, danner tilsammen Hanne og Kirstens fem Englemænd, der bestandig varetager de To Pigers interesser; - og det har Vi nu gjort i alle de år, Hanne Leffler har optrådt som Medium for Den oversanselige Verdens Eksistenser med hjælp fra hendes Partner Kirsten Pedersen, der har skrevet alt omhyggeligt ned, som Hanne dikterede.

Når vi fem henvender Os nu, skyldes det, at det er ved at være slut med Hannes besøg på Jorden, og Vi ønsker i den anledning at komme med følgende udtalelse:

Dét, De To Piger i fællesskab har udført, kan ikke sammenlignes med noget andet arbejde; - idet det er så kompliceret, så specielt og i virkeligheden så vanskeligt og krævende, at for at klare dette så fuldendt, som disse To har klaret det, så kræves der følgende af Hanne:

 

Hun skal først og fremmest have et Drev i sig, som er så vedholdende, at hun bliver ved og ved uden at stoppe

Hun skal have en Tillid til sin SKABER, som er hundrede procent

Hendes kærlighed og medfølelse til sine jordiske brødre og søstre skal være så stor, at hun til enhver tid vil kunne gå i Døden for dem

Hun skal altid være parat til at yde sit allerbedste og modtage, hvad der kræves af hende

Og så skal hun være så uselvisk, at hun altid tænker på de andre først    .      

                    ★        ★                     

               For Kirstens vedkommende skal hun være i besiddelse af følgende:

Kirsten skal uafbrudt stå ved Hannes side og være klar over, hvor vigtigt det er, dét - De To bestandigt klarer sammen

Hun skal have en usvækket Tro og Tillid til, at dét, hun laver, hver gang  virkeligt når sit høje Mål.

Hendes støtte til Hanne skal være så stor, at Hanne bestandig føler, hun får den fornødne hjælp

Kirsten skal til hver en tid være besjælet af den hellige Flamme. Dette er så nødvendigt, at uden dette vil det høje Mål ikke nås, således som det nu er tilfældet

Når Pigerne nu begge snart kan sige: Det er Fuldbragt, skyldes det en bestandig Indsats fra dem begge To, - og uden denne ophøjede Indsats ville de ikke som nu stå med den fulde ”Sejrens Palmer” i hænde!

                                       ★      ★    

 

 .

15. april 2020           

R. Malling-HansenFr.  Paludan-Møller

   Jakob Knudsen - AKSEL SCHIØTZ   

Helga  Cates


      

                BEKRÆFTET  I  G U D's  NAVN